DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenBeschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Beschuldigingen tegen Joannes Daniels, 1° versie dec. 1774
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8168
Nominatie der Diefstallen waerbij Joh. Daniels van Schimmert alias Stassen Hans als Fugitive geaccuseert word

 Diefstal

1mo In de Maasband bij Walraven
2° Aen't nieuw Huijs bij Campo
3° Bij't stelen van het verken in de Heek
4° Bij Martinus Schröders aan de Hand
5° Bij't stelen van 1 peerd op ter Hoens huijs
6° Te Wijnandsraed bij Ritzen
7° Bij Frissen in Gen Hout
8° Bij den Eremijt op den Schaesberg
9° Bij de Pastoor bij Hinsberg (gekleed met een flankert)
10° Te Rhaer bij Teunis (gekleed als boven)
11° Te Reijmersdal
12° In de Croon te Heer
13° Te Havert bij Juffr. Steijntjes
14° te Würselen bij Aken
NB. Als nog door Hendrik Akkermans GeEed en van denselven 2 schellingen voor handgeld ontfangen Word geaccuseert
 door
 1 Christiaen Vlekken
 2 Hendrik Akkermans
 3 Peter Claessens
 4 Mattijs Boormans
 5 Dirk Debits
 6 Wilm Adriaens
 7 Gerard Bakbier
 8 Reijner Sijben
 9 Nijst Bakbier
 10 Peter Speetjens

Revisien der Acten, waerbij Johannes Daniels van Schimmert alias Stassen Hans. als Fugitive, geaccuseert word

A

Christiaen Vlekken accuseert voornoemde Joh. Daniels bij de generale complicen N°23
Diefstal
1mo In de Maasband bij sijn responsiven den 12 Aug. 1773
2do Aen't nieuw Huijs
3. Bij't Stelen van het verken bij de Wed. Boshouwer in de Heek
4. Bij Martinus Schröders
5. Bij het stelen van een peerd op den Hof ter Hoenshuijs

B

Hendrik Akkermans accuseert voorn. J. Daniels onder de generale complicen N° 24 bij sijne responsiven den 8 Julij 1774 en bij recollectie den 9 Julij 1774 daarbij blijft persisteren
Verders, verklaert dat voorn. Hans Stassen door hem is worden aengeworven en geEed en 2 schellingen handgeld gegeven

C

Pieter Claassen accuseert voorn. Joh. Daniels bij sijne responsiven an den 11 Julij 1774 en noemt hem onder de generale complicen N° 17. Als nog bij den
Diefstal
1mo Tot Wijnandsraed, gekleed met een blauwen rok
2. Bij Frissen in gen Hout
3. In de Maasband

D

Matthijs Boormans accuseert voorn. Joh. Daniels bij sijne responsiven van den 20 Julij 1774 bij de generale complicen N° 3, aen hebbende een bruijn teerteij camisool bij den Diefstal begaen te Wijnandsraed
Diefstal
1mo Te Wijnandsraed
2. Bij den Eremijt
3. In de Maasband
4. Bij een Pastoor bij Heinsberg

E

Dirk Debits accuseert voorn. Joh. Stassen bij sijne responsiven gedaen den 22 Julij 1774 bij de generale complicen N° 17 en
Diefstal
1mo Bij Frissen in gen hout, gekleed met eenen kiel, hebbende een gaffel
2. Te Rhaer bij Teunis, gekleed met een flankert in de hand een gaffel
3. Bij Walraven met een flankert aen
4. Bij Martinus Schröders

F

Wilm Adriaens accuseert voorn bij sijne responsiven gedaen den 4de Aug. 1774 bij de generale complicen N° 19 en

Diefstal
1. Bij Walraven
2. aen de Hand
3. Te Reijmersdal
4. Te Wijnandsraed
5. Te Rhaer
6. Bij de Eremijt
7. In de Croon te Heer
8. Bij een halfwin ½ uur van Hinsberg
9. Te Havert bij Juffr. Steijntjens


G

Gerard Bakbier accuseert voorn. J. Stassen bij desselfs responsiven vaan den 26 otobr. 1774 bij de generale complicen N° 45 en bij den

Diefstal
1mo Bij den Eremijt 2de diefstal
2. Bij Frissen in gen hout N° 41
3. Bij Ritzen in't panhuijs
4. In de Maasband
5. Bij Mart. Schröders aen de hand
6. Te Würselen bij Aken


H

Reijnier Sieben accuseert voorn. J. Daniels bij sijne responsiven in dato den 24  octobr. 1774 gedaen bij de gener. complicen N° 20

Diefstal
1mo In de Maasband N° 15


J

Nijst Bakbier accuseert voorn  J. Daniels bij sijn responsiven in dato den 28 octobr. 1774 bij de generale complicen N° 25 en nader N° 33 en bij den

Diefstal
1mo op de Schaesberg
2. Bij Frissen in gen hout
3. Bij Walraven N° 16
4. Wijnadsraed N° 15


K

Peter Speetjens accuseert voorn. J.Daniels bij sijne responsiven in dato den 2 december 1774 gedaen bij de generale complicen N° 5, en bij

Diefstal
1mo Bij Campo aen't nieuw Huijs
2. Bij Frissen in gen hout, naer revocatie blijft bij naedere responsiven bij de voorige responsivenNaar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER