DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenBeschuldigingen

PROCESSTUKKEN

Revisie acten over Bastiaan Boosten begin 1773/5
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167

© Maaike van
                Eekelen Abraham Nathan+
 Ant. Rasch +
 Matt. Smeets +
 Jan Penders +
 Jan Smeets alias
  Putjan +
 Reiner Sijben
 Gerard Bakbier

Revisiën der Acten omme
te Vonnissen Christiaen Vreusch
 FugitiveA.
 Abraham Nathan accuseert den voorn. Christ. Vreusch bij den
1 Diefstal van M. Schroders aen de hand
2 Bij Ritzen in't panhuijs
3 Diefstal te Houtem bij Susteren
4 Diefstal bij Campo 't nieuw huijs
Volgens der selver Responsiven in dato den 28 Aug. 1773
[zie corpus delicti]

B.


  Anthoon Rasch accuseert voorn. Christ. Vreusch
1 Bij Campo aen't Nieuw huijs
2 Bij Hend. Ritzen in't panhuijs volgens desselfs Responsiven 2, 3 en 9 sept. 1773

C.  Matthijs Smeets accuseert voorn. Christ. Vreusch bij de generaele Complicen N.35

D
  Johannes Penders accuseert den voorn. Christ. Vreusch bij de generaele Complicen N.2
1 Verklaert dat de beijde gebroeders Vreuschden Eed op de Cooleberg in sijn presentie gedaen hebben
2 Te Beek in de Cat eenige vrugten gestolen

E


  Johannes Smeets alias Put- of Elser Jan accuseert voorn. Christ. Vreusch bij de Generaele Complicen N° 1, als nog bij
1 Den Diefstal te Veugt begaen
2 Te Bronsheijm bij den diefstal aldaer begaen
3 Te Merkelbeek bij den diefstal aldaer begaen
4 Te Havert bij Juffr. Steijntjes
5 Als nog verklaert dat hij den Eed gedaen heeft op de Cooleberg
NB Verklaert nog naer Revocatie, voorn. Christ. onder de Bende te gehooren, als ook bij voorn. Diefstallen geassisteert te hebben
Ingevolge de Interrogatoriën den 10° Meij 1774 etc.

F

 Reijnier Sijben accuseert den voorn. Christ. Vreusch bij sijne Responsiven den 24 nov. 1774


Bij de lecture van dese Reinier Sieben niet bevonden, als ook van Gerard Bakbier niets bevonden, dus pro memorie  Nominatie der Diefstallen waarvan
  Christiaen Vreusch geaccuseert word
1 Den eed gedaen op Colberg
2 Diefstal bij Ritzen
3 Martinus Schroders
4 Te Houthem bij Susteren
5 Bij Campo aen't nieuw huijs
6 Te Beek in de Cat vrugten gestolen
7 Te Vugt
8 Te Bronshem
9 Te Merkelbag
10 Te HavertNaar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER