Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailOffermans


382

Jacobus Offermans, gerechtsbode van Schin op Geul, gefolterd, galg 1776

...Jac. OFFERMANS (1711-76) x Schin op Geul 1738 Cath. HABETS (-1781)
|
|----...Joh. OFFERMANS (1744-1814) x Schin op Geul 1782 Elis. NOSBAUM (1754-1828)
|----|
|----|----...Jac. OFFERMANS (1786-1870) x Voerendaal 1810 An. Mar. BROUNS (1771-1845)
|----|----|
|----|----|----...Joh. OFFERMANS (1811-82) x Hoensbroek 1838 Mar. Ida CURVERS (1797-)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Jac. OFFERMANS (1838-86) x 1° Hoensbroek 1861 Mar. An. VROMEN (1840-65) [zie 599]
|----|----|----|----|....x 2° Hoensbroek 1867 Mar. An. COUMANS (1834-1917)
|----|----|----|----|----•...1) Mar. Joan. OFFERMANS (1862-1941) x Hoensbroek 1885 Joh. W.H. DORMANS (1846-)
|----|----|----|----|----•...2) Mar. J. OFFERMANS (1867-1939) x Nieuwenhagen 1892 Joh. P. MEIJERS (1862-1933) [zie 357]
|----|----|----|----|----•...2) Serv. Jos. OFFERMANS (1869-1931) x Nuth 1895 Mar. C.C. VANHELMONT
|----|----|----|----|----•...2) Joh. Jac. OFFERMANS (1871-1928) x Hulsberg 1900 Mar. Luc. FRANSSEN (1869-)
|----|----|----|----|----•...2) Mar. Luc. OFFERMANS (1877-1935) x Hoensbroek 1898 Petr. Hub. MOONEN (1870-)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Karel Jos. OFFERMANS (1840-1924) x 1° Hoensbroek 1867 Cath. Hub. GEURTEN (1843-78)
|----|----|----|----|....x 2° Hoensbroek 1879 An. Marg. GEURTEN (1845-1920)
|----|----|----|----|----•...1) Joh. Hend. OFFERMANS (1868-) x Hoensbroek 1900 Mar. Jos. PIJLS 1880-1941)
|----|----|----|----|----•...1) Math. Abr. OFFERMANS (1872-) x Hoensbroek 1898 An. Mar. PIJLS (1877-)
|----|----|----|----|----•...1) Mar. Elis. OFFERMANS (1874-) x Hoensbroek 1899 Petr. Hub. DIEDEREN (1871-)
|----|
|----|----...An. Mar. OFFERMANS (1789-1865) x Nuth 1815 Lod. Leon. BALTUSSEN (1788-1848)
|----|----|----•...Joh. Jac. BALTUSSEN (1817-90) x Margraten 1843 Maria HOMBLÉ (1814-66)
|----|----|----|----•...Joh. Leon. BALTUSSEN (1844-1900) x Maastricht 1879 An. B.H. PETERS (1843-1900)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. BALTUSSEN (1846-1905) x Maastricht 1876 Gil. VRYENS
|----|----|----|----•...Gert. BALTUSSEN (1853-1921) x Schin op Geul 1883 Joh. Hend. PAFFEN (1846-1920)
|----|----|----•...An. Elis. BALTUSSEN (1822-50) x Valkenburg 1848 Theod. H.A. BONGAERTS (1816-)
|----|----|----•...Mar. Gert. BALTUSSEN (1831-1905) x Schin op Geul 1859 Petr. Jos. SCHEIJEN (1829-1917)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. SCHEIJEN (1860-1900) x Gulpen 1887 An. M.H. BLOEMEN
|----|----|----|----•...Mar. E.H. SCHEIJEN (1861-94) x Voerendaal 1892 Leon. Jos. JANSSEN (1862-)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. SCHEIJEN (1864-1940) x Schin op Geul 1894 Joh. Jos. SCHILLINGS (1861-)
|
|----...Hend. OFFERMANS (1748-1846) x Schin op Geul 1787 An. Cath. SIJBEN (-1829)
|----|----•...Mar. An. OFFERMANS (1793-1832) x Strucht 1815 Joh. Nic. KNOREN (1788-)
|----|----|----•...Joh. Nic. KNOREN (1822-74) x Schin op Geul 1850 Mar. Jos. PAKBIER (1821-)
|----|----|----•...Joh. Coen. KNOREN (1829-64) x Wittem 1857 Mar. Magd. VERMEEREN
|----|----|----|----•...Hub. Jos. KNOREN (1861-) x Klimmen 1896 Mar. Elis. BOOSTEN (1870-1933) [zie 117]
|----|----|----|----•...Joh. Petr. KNOREN(1863-1942) x Klimmen 1894 Mar. J.H. KRUTZER (1869-)Geertruid Bosch


Jacob Offermans is geboren in Swier en wordt 12 juli 1711 gedoopt in Wijnandsrade als zoon van Joannes en Maria Vreeden. Woont sinds zijn huwelijk in Spaans Walem, werkt als dagloner, is ook veldbode 'Cobus de veldboode te Spaens Walem'.
Hij trouwt 5 okt. 1738 in Schin op Geul Catharina Habets, gedoopt aldaar op 23 dec. 1708 als dochter van Henricus en Catharina Heuts. Uit dit huwelijk worden tussen 1740 en 1751 zes kinderen geboren.
Van Jacob zegt Geertruid Bosch* al in haar scherp verhoor van 24 maart 1775 'Complicen [te] sijn en tot hunne Bende gehoorde'. Maar pas na de aanstelling van een nieuwe officier C.L. de Limpens wordt er echt werk gemaakt van de vervolgingen in Schin op Geul. Op 8 febr. 1776 komt er een arrestatiebevel tegen vier inwoners waaronder Jacob. Zij zijn opgesloten in het kasteel van Amstenrade, waar het proces verder gevoerd wordt. De gevangenen worden beschuldigd in confrontatie door gedetineerden uit Valkenburg, Jacob ook door Peter Boosten[=] die hij ooit betrapt heeft op houtdiefstal. Op 10 en 11 apr. is Jacob onderworpen aan de tortuur en wordt zo tot bekentenissen gebracht, beschrijft onder meer gedetailleerd de overval op Walraven in de Maasband die dertig (30) jaar eerder heeft plaatsgevonden. Al deze verklaringen motiveren een doodvonnis.
Jacob sterft 65 jaar oud op 28 mei 1776 aan de galg in de Zeekoel op de Brunssumerheide.
Catharina Habets overlijdt op 3 jan. 1778 in Schin op Geul.

Opmerking: Aan het begin van het scherp examen komt een advocaat, een de Limpens binnenlopen en vertelt aan de secretaris dat hij de antwoorden van de verdachte zal dicteren. Maar zijn neef officier de Limpens laat dat niet over zijn kant en zegt dat hij dat zelf wel zal doen, de advocaat mag hem corrigeren als hij fouten maakt.
Nou ja, zij zullen met dat dicteren het herformuleren bedoelen van wat de verdachte gezegd heeft, maar toch. Heeft de gevangene echt wel gezegd wat er in die protocollen staat, met al die vreemde woorden die een plattelander niet kent?
Overigens het protocol van de een scherp verhoor wordt ondertekend door de verdachte, twee of meer schepenen en de secretaris.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Geertruid Bosch 24 maart 1775
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Verzoek om confrontatie met gevangenen in Valkenburg 9 febr. 1776
..........in Scherp examen van Anton Bosch 30 apr. 1776
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 54 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 40, 45
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 90/2, 94, 106, 112 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 148, 171, 205/6, 226, 380 [samenvatting], 394, 414/5
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 36
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 191/2, 194, 254
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

383

Joannes Offermans, metselaar in Meerssen, gefolterd, galg 1776

...Johan OFFERMANS (1731-76) x Meerssen 1756 Hel. PENDERS (1727-81)Lambert Canna

Gerlingh Daniels

Herman Corstjens

Joannes Offermans wordt 4 febr. 1731 in Meerssen gedoopt als zoon van Joannes en Margaretha Aerts. Woont in Meerssen naast Lambert Canna* met wie hij zeer bevriend is, houdt van vissen en jagen, heeft geen bezittingen om in beslag te nemen.
Hij trouwt 7 nov. 1756 in Meerssen Helena Penders, gedoopt aldaar op 20 okt. 1727 als dochter van Gerard en Cornelia Daniels. Deze Cornelia Daniels is een zuster van Gerlingh Daniels*. Uit het huwelijk van Joannes en Helena worden tussen 1758 en 1768 zes kinderen geboren, waarvan tenminste vijf de kleuterleeftijd niet halen.
Joannes is op 17 jan. 1775 gearresteerd en in het Landshuis van Valkenburg in strikte detentie gezet. Hij wordt 23 jan. onderworpen aan folteringen tijdens de ondervraging en de volgende dag moet de landschirurgijn zijn wonden komen verbinden en ook daarna nog twee weken. Op 25 jan. is het scherp examen voortgezet en 1  febr. is hij gerecolleerd, dat wil zeggen zonder pijn en banden mag hij de bekentenissen en verklaringen bevestigen. Deze verklaringen worden onder meer tegen plaatsgenoot Herman Corstjens* gebruikt. Joannes is ter dood veroordeeld en sterft 45 jaar oud op 9 mei 1776 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg. De beul rekent voor pijniging en ophanging één bedrag: 55 gulden.
Helena Penders overlijdt 20 aug. 1781 in Meerssen.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst scherper examen 23 & 25 jan. 1776
..........Nota van de chirurgijn 24/31 jan. 1776
..........Nota van de beul
..........Bericht in krant van die tijd
..........Lijst Valkenburg juli 1776
..........In: Gratieverzoek Herman Corstiens 27 mei 1777

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 125/6 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 148, 225, 366/7 [samenvatting], 414
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 146, 149, 174, 253, 260
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

384

Matthijs Offermans uit Herzogenrath, executie 1744

...Math. OFFERMANS (-1744)...Geen gegevens.
Mathijs Offermans is afkomstig uit Kerkrade en woont in Herzogenrath. (Hypothese: hij trouwt 14 aug. 1731 in Kerkrade met Maria (Catharina) Nevelstein, die later trouwt met Peter Bosch en 3 maart 1782 in Herzogenrath begraven wordt).
Van het proces is nagenoeg niets bewaard gebleven. Het vonnis luidde: op een kruis leggen en onthoofden met een bijl, waarna het lichaam op het folterrad bevestigd wordt met het hoofd daarboven te pronk gesteld.
Mathijs wordt 12 maart 1744 terechtgesteld in Herzogenrath. Hij is een van de vier mannen die op deze dag geëxecuteerd worden, waarvan twee door bemiddeling van hun biechtvader een schriftelijke verklaring hebben afgelegd onschuldig te zijn. Het is onbekend of Mathijs één van deze twee was.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 38 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18 (Matthias O.)
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 197, 238 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 135. 'Deel II (2014)' p. 234
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 138, 140, 'Deel III (2020)' p. 130/1, 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

385

Scillen Meven, wolspinner in Spaubeek, gefolterd, galg 1751

...Bart. OFFERMANS (1708-51) x Spaubeek 1734 Maria SCHOLS (1710-61)
|
|----...Sibil OFFERMANS (1735-1804) x Schinnen 1757 Rein. RENCKENS (-1810)
|----|
|----|----...Petr. RENCKENS (1768-1848) x Schinnen 1803 An. Barb. PALMEN (1764-1836)
|----|----|
|----|----|----...Joh. Rein. RENCKENS (1804-86) x 1º Schinnen 1832 Mar. Agn. SMEETS (-1838)
|----|----|----|....x 2º Schinnen 1841 Mar. Agn. PIJLS (1811-90)
|----|----|----|----•...1) Joh. Petr. RENCKENS (1833-1903) x Geleen 1856 Mar. Sib. HOENEN (1832-1902)
|----|----|----|----|----•...Rein. RENCKENS (1857-) x Schinnen 1891 Gert. HERMENS (1863-1940)
|----|----|----|----|----•...Mar. An. RENCKENS (1863-1933) x Schinnen 1891 Wil. Joh. BOESTEN (1849-)
|----|----|----|----|----•...Joh. Serv. RENCKENS (1878-) x Schinnen 1900 Mar. Cath. DIDDEN (1878-)
|----|----|----|----•...1) Mar. An. RENCKENS (1836-94) x Schinnen 1857 Joh. Math. DORMANS (1818-)
|----|----|----|----•...2) Joh. Nic. RENCKENS (1842-1924) x 1° Sittard 1890 Mar. Ag. ZINKEN (1853-94)
|----|----|----|----|....x 2° Munstergeleen 1895 Hub. Elis. HEIJNEN (1860-)
|----|----|----|----•...2) Joh. Serv. RENCKENS (1846-1934) x Schinnen 1885 Mar. Corn. PETRI (1853-)
|----|----|
|----|----|----...Mar. An. RENCKENS (1806-) x Schinnen 1836 Joh. Hend. VLEUGELS (1810-)
|----|----|----|----•...An.Barb. VLEUGELS (1837-) x Hoensbroek 1857 Joh.Math. ROEKX (1814-) [zie ook 119]
|----|
|----|----...An. Mar. RENCKENS x Schinnen 1803 Mich. PALMEN (1756-)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Sib. PALMEN (1806-) x Schinnen 1835 Joh. Leon. MEIJERS (1805-67)
|----|----|----|----•...Joh. Ger. MEIJERS (1849-1908) x Brunssum 1878 Mar. Agn. HEUNEN (1852-97)
|----|----|
|----|----|----...Mar. An. PALMEN (1809-68) x Schinnen 1838 Petr. MAES (1798-1872)
|----|----|----|----•...Petr. Hend. MAES (1845-1931) x Meerssen 1872 Mar. Hub. THEWISSEN (1844-)
|----|----|----|----|----•...Joh. Hub. MAES (1878-) x Geleen 1898 Mar. Hub. SMITS
|----|----|----|----•...Joh. Leon. MAES (1849-) x Voerendaal 1879 Mar. Phil. OFFERMANS (1848-)
|----|----|----|----•...Mar. An. MAES (1851-) x Nuth 1869 Joh. Math. THOMASSEN (1836-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Jos. THOMASSEN ( 1870-) x Klimmen 1898 Arn. Jos. THEUNISSEN
|----|----|
|----|----|----...Joh. Hend. PALMEN (1811-) x Schinnen 1839 Cath. Sib. JENNEN (1813-89)
|----|----|----|----•...Petr. Mich. PALMEN (1839-92) x Sittard 1865 Mar. Cec. BREMERS
|----|----|----|----•...Joh. Leon. PALMEN (1843-83) x Strucht 1875 An. M.H. HODIAMONT
|----|----|----|----•...Mar. Sib. PALMEN (1845-1920) x Schinnen 1878 Hub. Jos. HODIAMONT (1848-)
|----|----|----|----•...An. E.R. PALMEN (1848-1928) x Munstergeleen 1875 Joh. Math. SPIJKERS (1850-)
|----|----|----|----•...Mar. An. PALMEN (1852-1926) x 1° Schinnen 1874 Joh. Hub. HERKENBOSCH (1849-76) [zie 348]
|----|----|----|----|....x 2° Sittard 1877 Andr. ERKENS (1845-)
|----|----|----|----•...Joh. Math. PALMEN (1852-1911) x Gulpen 1882 Mar. Cath. MAGERMANS (1848-)
|----|----|----|----•...Hend. PALMEN (1857-) x Heerlen 1886 Mar. Soph. HABETS (1861-)
|----|----|
|----|----|----...Mich. PALMEN (1813-) x Schinnen 1843 Mar. Mecht. RAMAKERS (1819-) [zie 453]
|----|----|----|----•...Mar. Louisa PALMEN (1843-720 x Schinnen 1870 Joh. Wil. DETEREN (1844-1920) [zie onder]
|----|----|----|----•...An. Elis. PALMEN (1846-1926) x Schinnen 1875 Joh. Wil. DETEREN (1844-1920 [zie boven]
|----|----|----|----•...Joh. Petr. PALMEN (1849-) x Schinnen 1870 Cath. SMEETS
|----|----|----|----•...Joh. Math. PALMEN (1852-1916) x Oirsbeek 1880 Mar. A.H. MENNENS
|----|----|----|----•...Mar. Joan. PALMEN (1860-1923) x Schinnen 1887 Joh. GEELEN
|----|
|----|----...Rein. RENCKENS (1777-1833) x Schinnen 1813 Mar. Hel. HENNEN (-1837)
|----|----|----•...Joh. Ger. RENCKENS (1814-90) x Oirsbeek 1852 Mar. Gertr. JACQUEMIN (1818-)
|----|----|----|----•...Mar. Jos. RENCKENS (1853-1923) x Amstenrade 1894 Leon. Hub. WUSTENRAED (1852-1914)
|----|----|----•...Mar. Jos. RENCKENS (1816-80) x Maastricht 1843 Jos. DEVENS (1804-53)
|----|----|----|----•...Mich. DEVENS (1844-96) x Maastricht 1880 Mar. Marg. STARMANS (1840-)
|----|----|----|----•...Rein. DEVENS (1846-83) x Maastricht 1878 An. Cath. SCHAEDE
|----|----|----|----•...Hub. Mich. DEVENS(1848-1922) x Maastricht 1896 Mar. Agn. CONINXMichiel Hennix

Peter Schols

Hendrik Witmaeckers

Nol Caldenbergh

Anton Hamers

Geerling Daniels

Bartholomeus (Mevis) Offermans wordt 24 juni 1708 gedoopt in Schinnen als zoon van Jacob en Cecilia Crans. Zijn bijnaam is 'Scillen Mevis', onduidelijk waar dit naar verwijst. In zijn jonge jaren was Mevis soldaat in Hollandse dienst, later een wolspinner die in opdracht werkt en het product, de garens zelf naar de klanten brengt. Woont sinds zijn trouwen in Spaubeek, buurman van Michiel Hennix*.
Hij trouwt 25 nov. 1734 in Spaubeek Maria Schols, gedoopt 26 okt. 1710 in Spaubeek als dochter van Christoffel en Maria Gaudi, een zuster van Peter Schols*. Uit dit huwelijk worden tussen 1735 en 1749 vier kinderen geboren.
Mevis is al in 1743 door Hendrik Witmaeckers* uit Schinnen beschuldigd, in 1750 wordt hij genoemd door Nol Caldenbergh* en Anton Hamers* als complice van de bende. Hij wordt in jan. 1751 gearresteerd en opgesloten in kasteel Sint Jansgeleen, op 10 en 11 febr. 1751 onder foltering gebracht om hem te dwingen te bekennen en dat doet hij. Bekent zelf medeplichtig te zijn, een deel van de buit gehad te hebben, noemt complicen en vertelt ook ten huize van Geerling Daniels* ceremoniëel de duivel toegezworen te hebben. Dit alles bevestigd hij de dag daarna bij de recollectie. Het vonnis wordt pas een half jaar later uitgesproken: op 18 aug. veroordeelt het gerecht hem ter dood. Op 23  aug. 1751 sterft Mevis 43 jaar oud aan de galg in de Raadskuil bij Geleen.
Maria hertrouwt 3 okt. 1752 in Spaubeek met Mathijs Caldenberg. Zij overlijdt 29 jan. 1761 aldaar.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Joannes Catsberg jr. 8 nov. 1743
..........In: Scherp verhoor Hendrik Witmaeckers 25/26 nov. 1743
..........In: Nadere responsieven van Nol Caldenbergh 15 dec. 1750

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 18, 21, 23, 29/31, 37, 48, 51, 56/60, 62,
..........79, 82, 87, 89/93, 113/4, 117 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 67 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 49, 92, 94, 97, 106/7, 202, 288, 290, 294/6 [samenvatting], 406
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 21, 24, 32
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 94, 212/3, 217/9.
.......... 'Deel II (2014)' p. 239
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 147/9, 170/1, 184, 188,
.......... 'Deel III (2020)' p. 19, 207/8 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

Zie ook  CD-ROM '60 jaar NGV Kwartierstaten' < kwartierstaat Anna Hendrika MEIJERS >

© Maaike van Eekelen

386

Nicolaas Joseph Offermans uit Herzogenrath, gevlucht, symbolisch galg

...Nic. Jos. OFFERMANS (1730-) x Afden 1755 An. Cath. FUERPEIL (-1799)
|
|----...Mar. Elis. OFFERMANS (1766-1843) x Afden 1790 Valent. SALIGER (1764-1827)
|----|
|----|----...Wilh. Jos. SALIGER (1791-) x Afden 1819 Mar. E.J. LEUTER (1797-)
|----|----|----•...Cath. SALIGER (1823-) x Wilh. SEVENICH (1823-)
|----|----|----|----•...Cath. SEVENICH (1849-) x Herzogenrath 1870 Leon. Jos. GROULS (1849-)
|----|----|----|----•...Mar. Syb. SEVENICH (1852-) x Kerkrade 1874 Wilh. Jos. KEMMERLING
|----|----|----|----•...Elis. SEVENICH (1858-) x Herzogenrath 1881 Wilh. Jos. SEVERINS (1852-)
|----|----|----•...Joh. Jos. SALIGER (1832-) x Herzogenrath 1859 Elis. KNOPS
|----|
|----|----...Joan. Cath. SALIGER (1792-) x Afden 1814 Joh. Nic. CRUMBACH
|----|----|----•...Mar. Cath. CRUMBACH (1829-) x Stolberg 1868 Friedr. Wilh. SCHWARTZ (1838-)
|----|----|----•...Arn. Jos. CRUMBACH (1833-) x Herzogenrath 1865 An. Mar. NIVELSTEIN (1838-)
|----|
|----|----...Lamb. Jos. SALIGER (1795-) x Afden 1824 Mar. Agn. KLEICKER (1801-26)
|----|----•...Frans SALIGER (1800-) x Afden 1829 Gertr. GAERTNER (1800-)
|----|----|----•...Mar. Jos. SALIGERS (1832-) x Afden 1863 Wilh. RECKER (1835-)
|----|----|----•...An. Gertr. SALIGER (1838-67) x Afden 1866 Franz. Henr. KUTSCH (1836-) [zie onder]
|----|----|----•...Marg. Hub. SALIGER (1843-) x Stolberg 1868 Franz. Henr. KUTSCH (1836-) [zie boven]Nicolaas Joseph Offermans wordt 5 okt. 1730 gedoopt in Afden als zoon van Lambert en Elisabeth Dousent. Over woonadres, beroep en bezit zijn geen gegevens beschikbaar.
Hij trouwt 6 april 1755 in Afden Anna Catharina Fuerpeil en uit dit huwelijk worden tussen 1756 en 1771 zeven kinderen geboren.
Van de gerechtelijke akten van de vervolgden uit Herzogenrath en Afden is nagenoeg niets bewaard gebleven. In september 1773 staat hij te boek als voortvluchtig. Later is hij symbolisch gehangen door het vonnis aan de galg vast te spijkeren.
Anna Catharina Fuerpeil overlijdt 21 dec. 1799 in Afden.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 75, 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 317 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 73, 257
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

387

Simon Offermans uit Maubach, vrijgelaten

...Sim. OFFERMANS (-1760) x Kerkrade 1735 Elis. MOONEN (-1774)
|
|----...Joh. Wil. OFFERMANS (1737-) x Kerkrade 1759 An. Gert. VINCKEN (1743-1819) [zie 582]
|----|
|----|----...Mar. Chris. OFFERMANS (1775-1820) x Kerkrade 1797 Wil. Hend. VRÖSCH (-1831)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Cath. VRÖSCH (1801-) x Kerkrade 1826 Wil. Jos. SAUREN (1800-)
|----|----|----|----•...Mar. Gert. SAUREN (1826-) x Herzogenrath 1853 Franz Xav. DEBEY (1826-)
|----|----|----|----•...An. Gert. SAUREN (1835-) x Stolberg 1858 Peter ZEYEN (1833-)
|----|----|----|----•...Wilh. Jos. SAUREN (1838-) x Stolberg 1861 Mar. An. HAHN
|----|----|----|----•...An. Marg. SAUREN (1841-) x Stolberg 1866 Hub. VAN AENROY
|----|----|
|----|----|----...Chris. Jos. VRÖSCH (1804-66) x Kerkrade 1844 Mar. Cath. ARETZ
|----|----|----|----•...Joh. Jos. FRÖSCH (1848-) x Alsdorf 1872 Mar. Kath. KAPPES
|----|----|----|----•...Jakob FRÖSCH (1853-) x Alsdorf 1873 Jos. KAPPES
|----|----|
|----|----|----...Joh. Ant. FRÖSCH (1809-63) x Stolberg 1837 An. Cath. KLOTZ
|----|----|----|----•...Mar. Elis. FRÖSCH (1839-) x Stolberg 1859 Tilm. Hub. ENGELS (1835-)
|----|----|----|----|----•...An. Cath. ENGELS (1868-) x Stolberg 1892 Joh. Jos. BÜNTEN (1865-)
|----|----|----|----•...An. Cath. FRÖSCH (1841-) x Stolberg 1863 Laur. KÄMMERICH (1843-)
|----|----|
|----|----|----...Wil. Jos. VRÖSCH x Kerkrade 1831 Mar. Agn. ROELINGS
|----|
|----|----...Joh. Wil. OFFERMANS (1780-) x Kerkrade 1800 An. Gert. OFFERMANS (1779-) [zie onder]
|----|----|----•...An. Mar. OFFERMANS x Kerkrade 1809 Joh. Jos. STERCKS
|
|----...Joh. Sim. OFFERMANS (1749-) x Kerkrade 1775 Mar. Jos. DOVEREN
|----|----•...An. Gert. OFFERMANS (1779-) x Kerkrade 1800 Joh. Wil. OFFERMANS (1780-) [zie boven]
|----|----•...Joh. Jac. OFFERMANS (1788-1831) x Kerkrade 1813 An. Clar. BARWASSER (1789-1833)
|----|----|----•...Mar. Ther. OFFERMANS x Kerkrade 1840 Lamb. Jos. BECKERSWillem Bock

Simon Offermans woont in Maubach onder Kerkrade. Hij trouwt 10 nov. 1735 in Kerkrade Elisabeth Moonen en uit dit huwelijk worden tussen 1737 en 1757 acht kinderen geboren.
Willem Bock* noemt hem 25 sept 1743 als lidmaat van de bende en Simon wordt 28 sept. gearresteerd samen met twaalf andere mannen en een vrouw uit Kerkrade 'die welcke mede plichtigh ende handdaedigh sijn geweest aen verscheijdene inbreucken, knevelerijen ende dieffstaelen, gelijck sulcx uijt die voorschr. Extracten ... manifestelijck consteert'.
Maar Simon is al gauw weer vrijgelaten, want er zijn geen verdere processtukken tegen hen bekend en zijn naam staat in de communicantenlijst van 1744 gewoon bij het gezin.
Hij overlijdt 15 sept. 1760 in Kerkrade en Elisabeth Moonen sterft op 6 sept. 1774 aldaar.
ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........Arrestatiebevel 28 sept 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 55 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 194, 198, 244 [samenvatting], 375
...- L. Augustus 'De wieg van de bokkerijders-mythe stond in Kerkrade' (In "Kerkrade onderweg' 1993) p. 13, 17
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 131. 'Deel II (2014)' p. 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 129, 137/9
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER