Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHamers


204

Anton Hamers, boer in Wintraak, gefolterd, ontsnapt, symbolisch galg 1754?

...Ant. HAMERS (1721-51) x Munstergeleen 1743 Helen HAMERS (1711-)

Frans Hamers

Wijn Wijnen

Jacques Dujardin

Anton Hamers wordt 1 okt. 1721 gedoopt in Schinnen als zoon van Anton en Gertrude Meens, een oudere broer van Frans Hamers*. Hij woont in het Schinnense deel van het gehucht Wintraak en heeft een paar stukken land. Als kostwinning heeft hij waarschijnlijk en landbouwbedrijf, maar vervoer per paard, schoenmakerij en bedelarij worden ook genoemd.
Hij trouwt 29 jan. 1743 in Munstergeleen de tien jaar oudere Helena Hamers, gedoopt aldaar op 27 okt. 1711 als dochter van Michael (Gabriel) en Catharina Salden (Lebens). Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren tussen 1743 en 1749. Helena Hamers sterft zes weken na de laatste bevalling op 7 okt. 1749 in Munstergeleen, slechts 37 jaar oud.
Henri Petri zegt hem herkend te hebben bij de overval van 4/5 maart 1750 op zijn huis in Puth onder Schinnen en Anton wordt 16 mei 1750 aangehouden en opgesloten in kasteel Ter Borgh. Daar wordt hij op 30 juni, op 3 en op 30 sept. scherp verhoord en uiteindelijk bekent hij en beschuldigt anderen. Hij wordt ook ingezet bij confrontaties om Wijn Wijnen* en Jacques Dujardin* te beschuldigen Een week na het laatste scherp examen, op 6 okt. lukt het hem te ontsnappen en verdwijnt voor altijd uit beeld. Hij wordt bij verstek veroordeeld en 29 mei 1754 symbolisch aan de galg gehangen. Vermoedelijk betekent dit 'in effigie' hangen dat het doodvonnis aan de galg wordt gespijkerd.

ZIE VERDER:

— Documenten: In verklaring over de overval bij Henri Petri 6 maart 1750
..........Confrontatie tegen Wijn Wijnen 8 aug. 1750
..........Confrontatie tegen Jacques Dujardin en Wijn Wijnen 8 sept. 1750
..........In: Scherp verhoor van Wijn Wijnen 10 sept. 1750
..........In: Nadere responsieven van Nol Caldenbergh 15 dec. 1750
..........In: Nader scherp verhoor van Wijn Wijnen 22 dec. 1750
..........In: Arrestatiebevel Glaesmaekers en Schols 30 dec. 1750
..........In artikel over strafrechtprocedures

— LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 25, 55, 58/65 [ proces, ontsnapping,
..........opbrengst goederen], 70, 74/5,  78, 101, 105/6, 117/8 [kosten detentie], 120, 123/4 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 66 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 90, 92/3, 95, 97, 103, 108/9, 200, 204, 288/9 [samenvatting], 291
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 15, 29
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 188/9, 192, 196/8, 202, 206, 210,
..........212, 221, 225. 'Deel II (2014)' p. 239
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 164, 'Deel III (2020)' p. 201, 206
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

205

Frans Hamers, veldbode in Puth, gefolterd, galg 1751

•  Frans HAMERS (1726-51)

Anton Hamers

Nol Caldenberg

Wijn Wijnen

Frans Hamers wordt 5 dec. 1726 gedoopt in Schinnen als zoon van Anton en Gertrude Meens; een jongere broer van Anton Hamers*. Hij is veldbode van Puth onder Schinnen en woont daar ook.
Hij wordt onder meer door Nol Caldenberg* genoemd als medeplichtige en is op 26 nov. 1750 gearresteerd en naar de kerker van kasteel Ter Borgh gebracht. Bij het eerste verhoor 27 nov. ontkent hij alles en dan volgt 14 dec. scherper examen, waarna hij wel medeplichtigheid aan overvallen en het afleggen van de eed bekent. Bij een confrontatie 17 dec. beschuldigd hij Wijn Wijnen*. Op 5 febr. 1751 wordt een doodvonnis uitgesproken en Frans sterft 24 jaar oud op 9 febr. aan de galg op de Danikerberg onder Schinnen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Nadere responsieven van Nol Caldenbergh 15 dec. 1750
..........Confrontatie tegen Wijn Wijnen 17 dec. 1750
..........in Nader scherp verhoor van Wijn Wijnen 22 dec. 1750

— LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 51, 55,
..........58/60, 72, 78/79 [proces], 89, 103/7,  117/8, 120/1, 123 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 66, 74 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 92, 94, 97, 103/4, 200/2, 289/90 [samenvatting], 295, 406/7
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 15, 19, 21, 32
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 92, 196, 202, 210/2, 218.
..........'Deel II (2014)' p. 239, 'Deel III (2020)' p. 206
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

206

Willem Hendrik Haemers uit Kerkrade, gefolterd, galg 1774

...Wil. Hend. HAMERS (1727-74) x Kerkrade 1749 Lucia HILGERS (1714-80)Peter Pauwels

Dirk Spee

Willem Hendrik Hamers wordt 8 maart 1720 gedoopt in Kerkrade als zoon van Joannes en Catharina Kockelkorn. Over beroep, woonadres of bezit is niets bekend. Hij trouwt 8 nov. 1749 in Aachen (St.Peter) met de 35-jarige Lucia Hilgers, gedoopt 5 april 1714 in Kerkrade als dochter van Joannes en Maria Struijvers. Omdat het huwelijk voltrokken is buiten medeweten van de pastoor van Kerkrade, vind die dat de ceremonie tussen deze twee parochianen van hem op 29 nov. herhaald moet worden. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1750 en 1754, alle drie jong gestorven. Lucia had tenminste twee voorkinderen, een van Henricus Somnia gedoopt 1740 in Kerkrade en een van Antonius Schonbrot 1745 in Heerlen.
Dat Willem Hendrik getrouwd zou zijn met een dochter van Peter Pauwels* uit Ubach is een misverstand. Die Henricus Hamers sterft in 1802 in Übach.
Hij is in 1774 aangehouden en in Herzogenrath opgesloten, waarna hij tijdens verhoren en confrontaties met andere gevangenen steeds blijft ontkennen. Dus wordt hij 22 nov. 1774 ondervraagd en gefolterd, maar legt geen bekentenis af. Desondanks is hij op 6 dec. ter dood veroordeeld omdat gerecht en twee adviserende juristen bewezen achten dat hij medeplichtig is aan de overval in 1756 op Henricus Schauerjans op Nullant in den Rijs onder Kerkrade.
Willem Hendrik sterft op 9 dec. 1774 aan de galg op de St. Leonardsberg bij Herzogenrath.
De veroordeling zonder bekentenis, de 'koningin van het bewijs', is opmerkelijk en het gerecht van Valkenburg voert dit vonnis later aan om Dirk Spee* te kunnen veroordelen, die ook geen bekentenis heeft afgelegd.
Lucia Hilgers overlijdt 19 febr. 1780 in Kerkrade.

NB Dat Willem Hendrik getrouwd zou zijn met een dochter van Peter Pauwels* uit Ubach is een misverstand. Die Henricus Hamers sterft in 1802 in Übach.

ZIE VERDER:

— Documenten: Vonnis 22 nov. 1774
..........In artikel over strafrechtprocedures
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 24 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 173, 221, 313, 319 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 243
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER