Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailCaldenberg


057

Nol met de Siecke Oogen, varkenshoeder in Nagelbeek, galg 1751

...Arn. CALDENBERG (1731-51)    Niet getrouwd, neef van 112Matthijs Swinnen

Gerlingh Daniels

Anton Winckens sr

Anton Winckens jr.

Johannes Daniels

Nicolaas Daniels

Arnold Caldenberg, genoemd 'de Trouwe Jongen' en 'Nol met de Siecke Oogen', wordt 18 juli 1731 gedoopt in Schinnen als zoon van Leonard en Gertrudis Daniels. Zijn in 1742 overleden vader wordt in 1743 ook genoemd als medeplichtige bij overvallen. Zijn moeder is de zuster van Anna Daniels getrouwd met Matthijs Swinnen*, van Gerlingh Daniels*, van Helena Daniels getrouwd met Anton Winckens sr.* en moeder van Anton Winckens jr.* en tenslotte de zuster van Stas Daniels de vader van Johan* en Nicolaas Daniels*. Arnold is eerst varkenshoeder en daarna bedelaar.
Hij vlucht 21 sept. 1750 na de arrestatie van Mathijs Swinnen eerst naar een oom in Wijnandsrade en daarna naar zijn tante Cornelia (Daniels getrouwd met Penders) in Ulestraten. Na verzoek tot uitlevering op 27 okt. gevangen gezet op kasteel Geulle en op 28 okt. door de schutten van Schinnen overgebracht naar kasteel Ter Borch. Legt uitvoerige verklaringen af na territie op 31 okt. en ook bij de tot medio dec. volgende ondervragingen. Tenslotte op 12 mei 1751 doodvonnis. Nol sterft, 19 jaar oud, op 15 mei 1751 aan de galg op de Danikenberg onder Schinnen.
ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor Wijn Wijnen 10 sept. 1750
..........Nadere responsieven 15 dec. 1750
..........In: Nader scherp verhoor Wijn Wijnen 22 dec. 1750
..........In: Arrestatiebevel Glaesmakers en Schols 30 dec. 1750
..........Vonnis 5 febr. 1751

LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 14/5, 20/1, 23/4, 50, 55, 58/62, 72, 74/78 [proces],
..........83, 89/94, 101, 103/6, 116/8, 120, 123 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 66 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 90/1, 97, 99, 103, 105, 108, 128, 200, 202, 287 [samenvatting],
..........289/90, 295/6, 394, 403, 407, 438
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 9, 21, 24, 30, 32/3
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 59, 68, 86, 91/2, 194, 196/200, 203,
..........206, 209/10, 212/3, 217/8, 226, 'Deel II (2014)' p. 239, 256
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen

058

Scheele Willem uit Spaubeek, gevlucht 1751, proces onbekend

...Wil. CALDENBERG x Spaubeek 1740 Maria HAMERS (-1765)
Willem Caldenberg wordt 'Scheele Willem' genoemd en is afkomstig van Spaubeek. Zijn woonadres en beroepsbezigheden zijn niet bekend, het later in beslag genomen kindsdeel in een erfenis bedraagt tien gulden, niet veel bezit dus.
Hij trouwt 14 okt 1740 in Spaubeek Maria Hamers en uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, een dochter in 1743 en een zoon in 1745.
Hij wordt verdacht medeplichtig te zijn aan de brandstichting in aug. 1751 bij drossaard Duijckers in Raath, maar hij is gevlucht en er zijn geen gerechtelijke stappen tegen hem bekend. Hij zelf is niet meer gezien in de regio.
Maria Hamers is 24 juli 1765 in Spaubeek begraven.

ZIE VERDER:

In documenten: Opbrengst in beslag genomen erfdeel
..........Kosten van het gerecht in Geleen

LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 23, 47, 55, 58/9, 94 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 69/70, 123 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 92, 106/7, 293 [samenvatting], 408
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 24
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 219, 221, 227/9, 'Deel II (2014)' p. 240
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER