Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPauwels


404

Godfried Pauwels uit Ubach, executie ca. 1772

...Godf. PAUWELS (-1772) x Übach 1766 Maria SAVELSBERG (1737-1810) [= 405]
|----•...An. Cath. PAUELS (1769-) x Übach 1800 Joh. PLOUM (1774-1858)
|----|----•...Math. Jos. PLOUM (1809-) x Übach 1841 Mar. Agn. VONDENHOFF
|----•...Mar. Elis. PAUELS (1771-1828) 1° rel.m. N.N.
|----|....2° x Übach 1810 Casp. Math. ZWEIPENNING  (-1849)
|----|----•...1) An. Cath. PAUELS (1806-1840) x Übach 1829 Petr. Jos. PETERS
|----|----|----•...Laur. Jos. PETERS x Übach 1867 Cath. Agn. HANSEN
|----|----•...2) Mar. Sib. ZWEIPENNING (1815-) x Ubach over Worms 1836 Lud. TÜMMERS (-1846)
|----|----|----•...Mar. Ther. TÜMMERS (1844-) x Übach 1864 Joh. M.H. FLÜGGENPeter Pauwels


Godfried Pauwels (Gört Paulsen of 'Swarten Goert') is een zoon van Peter Pauwels* en Sophia Ploum. Waar hij is geboren is niet bekend, mogelijk in de geboorteplaats van zijn moeder. Hij is circa 1745 met zijn ouders in Ubach, de geboorteplaats van zijn vader komen wonen. Wordt 'den cuijper uijt gen hemel' genoemd en 'dat denselven; soude aengehadt hebben eenen groonen cartouche', maar verdere gegevens over persoon of bezittingen zijn er niet.
Hij trouwt 2 febr. 1766 in Übach (Joanna) Maria Savelberg, gedoopt 15 dec. 1737 aldaar als dochter van Franciscus en Anna Dassen. Uit dit huwelijk worden drie dochter geboren tussen 1766 en 1771.
Over de strafrechtelijke procedure is nagenoeg niets bekend, maar hij wordt mededader genoemd bij een aantal scherpe verhoren in de zomer van 1771. Dat is vrij 'laat' voor de bank Übach. Uiteindelijk is hij ter dood veroordeeld. Door een lijst die gedateerd is op 27 sept. 1773 weten wij dat hij vóór die datum is terechtgesteld.
Maria Savelberg overleeft haar man ruim 35 jaar en overlijdt 7 dec. 1810 in Übach.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10 juli 1771
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24 juli 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Recollectie Leonard Louppen 7 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer 14 mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 111, 115 (s 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 313 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 39, 58, 241
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


405

Peter Pauwels, wever in Ubach, gefolterd, galg 1771

...Petr. PAUWELS (1715-71) x Übach 1736 Sofia PLOUM (-1796)
|
|----...Godf. PAUWELS (-1772) x Übach 1766 Maria SAVELBERG (1737-1810) [= 404]
|
|----...Mar. Elis. PAUWELS (1745-1808) x Übach 1767 Hend. HAMERS (1741-1802)
|----|----•...Jacob HAMERS (-1826) x Übach 1811 Mar. Agn. HENCKENS (1786-) [zie 212]
|
|----...Joh. Jos. PAULSEN (1749-) x 1° Übach 1777 An. Barb. DAMMERS (-1795)
|----|....x 2° Übach 1799 An. Cath. KÖRVERS
|
|----...Joh. Wil. PAULSEN (1756-) x Übach 1777 Mar. Sib. AKKERMANS (-1795)
|----|
|----|----...Joh. Jos. PAUELS (1777-1817) x Übach 1801 An. Mar. RÖSCH (-1854)
|----|----|----•...Wilh. Math. PAUELS (1802-51) x Übach 1829 Mar. Gert. KOHL (-1864)
|----|----|----|----•...Mar. Jos. PAUELS (1839-) x Übach 1865 Joh. Jos. PREPOLS
|----|----|----|----•...Mar. Elis. PAUELS (1841-) x Übach 1869 Petr. Jos. KLEINEN
|----|----|----•...Mar. Sib. PAUELS (1803-) x Übach 1831 Joh. Wil. PLOUM
|----|----|----|----•...Hubert PLUM x Eygelshoven 1873 An. Mar. HONDERBEIN
|----|----|----|----•...Mar. Cath. PLOUM (1834-) x 1° Matth. Jos. RÖSCH
|----|----|----|----|....x 2° Übach 1873 Petr. Jos. MAASSEN
|----|----|----•...Joh. Jac. PAUELS (1806-) x Übach 1835 Mar. Jos. MAASSEN
|----|----|----•...Joh. Leon. PAUELS (1810-) x Übach 1840 Joan. Gertr. REUTERS
|----|
|----|----...Petr. Jos. PAUELS (1786-) x Übach 1808 Mar. Gertr. DAMMERS
|----|----|----•...Math. Jos. PAUELS x Übach 1848 Mar. Gertr. PLAUM
|----|----|----|....x 2° Übach 1857 Hel. Cath. VINKEN
|----|----|----•...Henr. Jos. PAUELS x 1° Übach 1849 Mar. Sib. ODENHOVEN
|----|----|----|....x 2° Übach 1851 Mar. Soph. LAHEY
|
|----...Mar. Ther. PAUELS (1760-) x Übach1781 Joh. REINARTZ
|----|----•...Petr. Jos. REINARTZ x Übach1830 Joan. Mar. KAYSERGodfried Pauwels

Hendrik Hamers

Peter Müller

Peter Pauwels (Paulsen) wordt 14 dec. 1715 in Ubach als zoon van Godefridus en Elisabetha Mannens. Een wever of spinner die thuis op zolder werkt, heeft grijs haar.
Hij trouwt 15 okt. 1736 met Sophia Ploum. Het huwelijk is gesloten in Ubach, maar vermoedelijk gaat het paar de eerste jaren wonen in een onbekende plaats, waar de oudste zoon Godfried Pauwels* en misschien nog meer kinderen geboren zijn. In Ubach laten Peter en Sophia tussen 1745 en 1760 vijf kinderen dopen. Dochter Maria Elisabeth is getrouwd met een Hendrik Hamers, die ook vermeld wordt in de gerechtsakten, maar dat hij identiek zou zijn met Willem Hendrik Hamers* uit Kerkrade is een misvatting.
Peter wordt achteraf genoemd als medeplichtige van de bende in de jaren veertig, maar is toen nooit vervolgd. In de zomer van 1771 valt zijn naam, eerst in de verklaring van Peter Müller* en dan ook bij de verhoren van anderen. Hij is gearresteerd en opgesloten in het kasteel van Herzogenrath waar het proces gevoerd wordt. Op 1, 2 en 3 aug. scherp verhoord, waarbij hij eerst na forse folteringen tot een bekentenis wordt gebracht. Recollectie op 8 aug. en vervolgens een doodvonnis. Peter sterft 55 jaar oud op 15 okt. 1771 aan de galg op de Beckenberg bij Herzogenrath.
Sophia Plaum overlijdt ruim 25 jaar na de terechtstelling van haar man op 28 mei 1796 in Ubach.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Vrijwillige verklaring Joseph Keyser 22 febr.1771
..........In: Scherp examen Leonard Steins 6 juni 1771 en  Recollectie 7 juni
..........In: Scherp examen Nellis Dautzenberg 7 juni 1771 en  Recollectie 8 juni
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................10 juli • 11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........In: Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........In: Scherp examen Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer 14 mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 22 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57, 70 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 157), 116, 178
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 161 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 118, 134/5, 212, 313 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 240
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER