Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHennix


216

Joannes Hennix, wolspinner, schoenmaker in Spaubeek, galg 1751

...Johan HENNIX (1732-51)Peter Hennix

Joannes Hennix

Peter Tacken

Mevis Offermans

Nol Caldenberg


Joannes Hennix wordt 2 maart 1732 gedoopt in Beek als zoon van Michel Hennix* en Maria Broens, een broer van Peter Hennix* en een zwager van Peter Tacken*. Verdient de kost met wol spinnen, schoenen lappen en wat er zoal te doen is, woont in Spaubeek bij zijn vader.
Op 10 maart 1751 wordt hij samen met zijn vader en broer Peter thuis gearresteerd en opgesloten in kasteel Sint Jansgeleen. Hij wordt geconfronteerd met Mevis Offermans*, met Nol Caldenberg*, die hun beschuldigd hebben en op 17 apr. met zijn vader, die hem aanraadt te bekennen omdat verzet geen enkele zin heeft. En dat doet hij dan ook en op 18 aug. is hij ter dood veroordeeld. Joannes sterft, 19 jaar oud, op 23 aug. 1751 aan de galg in 'de Raetscuijl' op het veld bij Lutterade onder Geleen.


ZIE VERDER:

In documenten: Kosten juridisch advies

LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 54, 59, 76, 89/90, 93/94 [proces], 101/2 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 11, 68 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 92, 97, 100, 108, 202, 294/5 [samenvatting]
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 24
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 212/4, 216/7, 221.
..........'Deel II (2014)' p. 239
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen

217

Michel Hennix, wolspinner in Spaubeek, gefolterd, gestorven in gevangenis

...Mich. HENNIX (1700-51) x Beek 1722 Maria BROUNS (-1748)Peter Hennix

Joannes Hennix

Peter Tacken

Mevis Offermans

Nol Caldenberg

Michel Hennix is rond 1700 geboren als zoon van de soldaat Petrus Hennic(k) en Cornelia Penris, maar hij kan later niet vertellen waar dat gebeurde, een broer van Anna Hennix die getrouwd is met Peter Tacken*. Verdient de kost als wolspinner of schoenlapper en wat zich zo al voordoet, woont weer in Spaubeek sinds 1742. Zijn later in beslag genomen en verkochte bezittingen zijn enige tientallen guldens waard. Na zijn trouwen gevestigd in Beek, maar daar is hij tot drie maanden detentie veroordeeld wegens velddiefstal, gegeseld en verbannen uit het Staatse Landen van Overmaas.
Hij trouwt 24 jan. 1722 in Beek Maria Brouns afkomstig uit Groot Genhout onder Beek. Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren tussen 1722 en 1740. Hij is de vader van Peter*, Joannes* en Jenne Marie. Maria Brouns overlijdt 21 juli 1748 in Spaubeek.
Michel wordt samen met zoons Joannes en Peter op 10 maart 1751 in zijn huis gearresteerd en zijn huis doorzocht. Curieus detail is dat daarbij drie pruiken worden aangetroffen, waarvan hij niet kan of wil zeggen hoe hij eraan komt. Opgesloten in kasteel Sint Jansgeleen wordt hij geconfronteerd met Mevis Offermans* op 18 maart en met Nol Caldenberg* op 20 maart. Op 15 apr. wordt hij aan de foltering onderworpen en bekend veel en adviseert twee dagen later zijn zoon Johannes te bekennen omdat verzet geen zin heeft. Maar herroept zijn bekentenis op 26 apr. nadat de procureur Paulus Martinus Looijmans voor hem in beroep is gegaan bij de Raad van Brabant. Dat helpt niet en het beroep wordt eind juni verworpen. Als hij op 9 juli weer pijnlijk verhoord zal worden bekent hij meteen weer alles. Twee rechtgeleerden worden door het gerecht geraadpleegd en die adviseren op 18 aug. hem aan de galg te hangen. Michel sterft diezelfde 18 aug. 1751 in de kerker van kasteel St. Jansgeleen en de volgende dag wordt een nieuw vonnis geveld om zijn lichaam onder de galg te begraven. Dat wordt op 20 aug. uitgevoerd door de vilders uit Aken onder toezicht van scherprechter Nicolaes Tillenborgh.

Opmerking: in de nacht van 19 op 20 aug. is er brand gesticht in het huis van drossaard Leopold Duijckers in Raath onder Oirsbeek. Zijn dochter Jenne Marie en schoonbroer Peter Tacken worden beschuldigd dat uit wraak te hebben gedaan.


ZIE VERDER:

In documenten: in Nadere responsieven van Nol Caldenbergh 15 dec. 1750
..........Verkoop roerende goederen
..........Kosten juridisch advies
..........Over het begraven door twee vilders

LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 25, 54/5, 61/2, 76, 89/94 [proces],
.......... 99, 101, 110, 112/3 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 68 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 92, 94, 97, 100, 106, 108, 133, 202, 294/5 [samenvatting], 297, 407, 412
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 14, 21, 24
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 199, 212/8, 221, 225.
.......... 'Deel II (2014)' p. 239, 256
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
 Maaike van Eekelen


218

Peter Hennix, wolspinner, schoenmaker in Spaubeek, gefolterd, galg 1751

...Petr. HENNIX (1724-51)Michel Hennix

Joannes Hennix

Peter Tacken

Mevis Offermans

Nol Caldenberg

Peter Hennix wordt 27 jan. 1724 gedoopt in Beek als zoon van Michel Hennix* en Maria Broens, een broer van Joannes Hennix* en een zwager van Peter Tacken*. In 1742 is hij met zijn vader en moeder verbannen uit de Bank Beek en de Staatse Landen van Overmaas; woont bij zijn vader in Spaubeek. Hij verdient de kost met spinnen van wol en schoenen lappen en gaat in de zomer uit dienen op hoeven in de omgeving.
Peter wordt samen met zijn vader en broer Johannes thuis gearresteerd op 10 maart 1751 en opgesloten in kasteel Sint Jansgeleen. Hij wordt geconfronteerd met Mevis Offermans*, met Nol Caldenberg* en op 15 apr. scherp verhoord, waarbij hij bekend heeft. Dit herroept hij op 6 apr. nadat de procureur Paulus Martinus Looijmans voor hem in beroep is gegaan bij de Raad van Brabant. Maar dat beroep wordt eind juni verworpen en bij de territie voor een nieuw scherp verhoor op 19 juli bekent hij weer. Bij vonnis van 18 aug. wordt hij ter dood veroordeeld.
Peter sterft, 27 jaar oud, op 23 aug. 1751 aan de galg in 'de Raetscuiyl' op het veld bij Lutterade onder Geleen.


ZIE VERDER:

In documenten: in Nadere responsieven van Nol Caldenbergh 15 dec. 1750
..........Kosten juridisch advies

LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 54, 59, 89/90, 92/94 [proces] *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 68 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 92, 97, 100, 202, 294/5 [samenvatting]
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 24
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 212/4. 'Deel II (2014)' p. 239
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER