Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHendrix


213

Geurt Hendrix uit Catsop, gevlucht, verbannen 1774?

•...Godfr. HENDRIX (BOVENS) (-1774) x Elsloo 1728 Mecht. GEURTS (-1754) Zeer hypothetisch.

Geurt Hendrix is een verwarrende figuur. Het is niet duidelijk wie hij nou is, waar hij woonde, wat hij deed voor de kost.
Enerzijds is er de Geurt Hendrix, waaraan zegge en schrijven één gerechtelijk stuk gewijd is: op 14 nov. 1774 is hij voor eeuwig verbannen uit Elsloo.
Anderzijds staat in het overlijdensregister van de pastoor tussen het zestal dat 6 febr. 1774 is terechtgesteld ene Geurt Bovens, getrouwd met Mechtildis Geurts. Hetgeen suggereert dat hij ook is gehangen. Deze Geurt wordt ook Geurt Hendrix genoemd. En deze Geurt Hendrix/Bovens trouwt 5 febr. 1728 in Elsloo Mechtildis Geurts, die 20 febr. 1754 aldaar overlijdt. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Tja ..

ZIE VERDER:

— Documenten: In overlijdensregister

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 38 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 221, 333 [samenvatting], 336
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 120, 122, 260
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

214

Pieter Hendrix uit Catsop, gevlucht, verbannen 1774

•...Petr. HENDRIX (1723-74) x Elsloo 1748 Maria BEIJEN (BOYEN) (-1799)
|
|----•...Godf. HENDRIX (1749-1837) x Petron. WILLEMS (-1820)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. HENDRIX (1783-1868) x Elsloo 1829 Theod. BOOSTEN (1783-1853)
|----|
|----|----•...Mar. Ida HENDRIX (1785-1859) x Beek 1822 Joh. Petr. WOUTERS (1779-1830)
|----|----|----•...Petron. WOUTERS (1821-90) x Beek 1851 Joh. Mich. CROMBAG (1822-94)
|----|----|----|----•...Joh. Jac. CROMBAG (1852-1913) x Beek 1877 Petr. Hub. VONCKEN (1846-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. CROMBAG (1865-) x 1° Beek 1888 Mar. Hel. DRIESSEN (1866-)
|----|----|----|----|....x 2° Beek 1895 A. Barb. SCHREURS (1871-)
|----|
|----|----•...Wil. HENDRIX (1791-1873) x Elsloo 1827 Mar. Cath. KRIKBOOM (1795-1867)
|----|----|----•...Johan HENDRIX (1831-1900) x Elsloo 1868 Joan. Mar. KIOLEIN (1842-1907)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. HENDRIX (1869-) x Elsloo 1899 Joh. Leon. KOLLARD (1863-)
|----|
|----|----•...Petron. HENDRIX (1793-) x Elsloo 1817 Joh. FRANSSEN (1794-1860)
|----|----|
|----|----|----•...Wil. FRANSSEN (1821-65) x Beek 1850 An. Cath. SPEETJENS (1815-87) [zie 543]
|----|----|----|----•...Joh. Math. FRANSSEN (1850-1924) x Meerssen 1876 Mar. Chris. DECKERS (1850-)
|----|----|----|----•...Mar. Luc. FRANSSEN (1853-) x Meerssen 1875 Hendr. KAREL (1848-)
|----|----|----|----•...Mar. Joan. FRANSSEN (1862-1913) x 1º Meerssen 1888 Win. Hub. SMEETS (1864-91)
|----|----|----|----|....x 2º Maastricht 1893 Hend. PRICK (1851-1912)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. FRANSSEN (1823-76) x Beek 1850 Anna COUMANS (-1906)
|----|----|----|----•...Joh. Math. FRANSSEN (1851-) x Elsloo 1878 Mar. Cath. COUMANS
|----|----|----|----•...Mar. Hub. FRANSSEN (1853-1919) x 1º Beek 1875 Joh. Hend. GERITS (1850-91) [zie 355]
|----|----|----|----|....x 2º Beek 1896 Joh. Andr. GENDERS
|----|----|----|----•...Mar. Luc. FRANSSEN (1859-1922) x Maastricht 1888 Hendr. RAMAKERS
|----|----|----|----•...Joh. Jac. FRANSSEN (1863-1917) x Valkenburg 1890 Mar. H.G. VONMOUCHE
|----|----|----|----•...Mar. Petron. FRANSSEN (1865-1939) x Maastricht 1887 Serv. BADON (1855-)
|----|----|
|----|----|----•...Lucia FRANSSEN (1826-1902) x 1º Beek 1861 Jac. BURGERHOF (-1871)
|----|----|----|....x 2º Maastricht 1872 Alb. WOELDERS (-1908)
|----|
|----|----•...Godf. HENDRIX (1798-1873) x Elsloo 1820 Mar. Luc. LENAERTS (1794-1835) [zie onder]
|----|----|----•...Mart. HENDRIX (1827-77) x Elsloo 1875 An. P.M. BECKERS (-1908) [zie 333]
|
|----•...Wil. HENDRIX (1751-94) x 1° Geulle 1781 Cath. HEUTS (1749-88) [zie 236]
|----|...x 2° Geulle 1790 Mar. Cath. MARTENS (-1798)
|
|----•...Corn. HENDRIX (1757-1839) x Elsloo 1784 Mat. LENAERTS (1753-1811)
|----|
|----|----•...Theod. LENAERTS (1785-1821) x Elsloo 1809 Marg. MARTENS (1787-)
|----|----|----•...Mar. Corn. LENAERTS (1810-71) x Elsloo 1835 Hendr. MEESSEN (1805-52)
|----|----|----|----•...Petr. MEESSEN (1836-93) x Elsloo 1864 Barb. VAN MULKEN
|----|----|----|----|----•...Mar. Corn. MEESSEN x Elsloo 1887 Math. Hub. DAMEN
|----|----|----•...Mar. Elis. LENAERTS (1813-82) x Elsloo 1847 Leon. BOURS (1815-)
|----|----|----•...Math. LENAERTS (1816-89) x Elsloo 1852 Mar. Luc. BOURS (1817-)
|----|
|----|----•...Maria LENAERTS (1788-1848) x Elsloo 1815 Mich. LENAERTS (1789-1867)
|----|----|----•...Leon. LENAERTS (1815-60) x Elsloo 1847 Mar. Elis. LAMBRICHS (1817-68)
|----|----|----•...Corn. LENAERTS (1819-90) x Elsloo 1858 Hend. Jacob AMEN (1820-85) [zie 533]
|----|----|----•...Mar. Luc. LENAERTS (1822-) x Elsloo 1852 Mart. CRUTS (1820-) [zie 104]
|----|----|----•...Marg. LENAERTS (1832-1908) x Elsloo 1873 Petr. Hend. HERTSIG (1842-1933)
|----|----|----•...Theod. LENAERTS (1836-92) x Elsloo 1875 Mar. C.H. DRIESSEN (1843-1919) [zie 409]
|
|----•...Mar. Cath. HENDRIX (1761-99) x Elsloo 1788 Mart. LENAERTS (1757-1812)
|----|----•...Theo LENAERTS (1787-1835) x Elsloo 1813 Ida BIESMANS (1791-1849)
|----|----•...Mar. Luc. LENAERTS (1794-1835) x Elsloo 1820 Godf. HENDRIX (1794-) [zie boven]
|
|----•...Joh. HENDRIX (1766-1850) x Elsloo 1793 Mar. Cath. MARTENS (-1850) [zie 333]
|----|----•...Maria HENDRIX (1794-1869) x Elsloo 1838 Otto HENDRIX (1810-74) [zie 041]
|
|----•...Nic. HENDRIX (-1848) x Elsloo 1798 Mar. Luc. GEURTS (1769-1827) [zie 178]
|----|----•...Joh. Leon. HENDRIX (1799-1849) x Beek 1830 Corn. PETERS (-1873)
|----|----|----•...Joan. Elis. HENDRIX (1831-) x Meerssen 1851 Mich. VOLDERS (1825-68)
|----|----|----|----•...Mar. Corn. VOLDERS (1852-) x Waalwijk 1881 Johan BOELEN (1849-)
|----|----|----|----•...Joh. Nic. VOLDERS (1855-) x 1° Meerssen1878 An. Gert. HOUBEN (-1882)
|----|----|----|----|....x 2° Meerssen 1883 Mar. Hub. HOUBEN (1854-)
|----|----|----|----•...Mar. Sib. VOLDERS (1858-) x Waalwijk 1882 Hend. Mich. VAN ERP (1850-)
|----|----•...Hub. HENDRIX (1801-80) x Maria HENDRIX (-1890)
|----|----|----•...Mar. Luc. HENDRIX (1847-) x Elsloo 1871 Joh. Mich. BECKERS (1843-)
|----|----•...Petr. HENDRIX(1809-67) x Petron. VAESSEN (1813-97)

Pieter Hendrix (alias: Peerbooms?), gedoopt 9 juni 1723 in Elsloo als zoon van Godefridus en Maria Seghels. Woont in Catsop onder Elsloo, maar er zijn geen gegevens over afkomst, beroep en welstand
Hij trouwt 18 juli 1748 in Elsloo Maria Beij(en) en uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren tussen 1749 en 1766.
Gegevens over het strafproces tegen Pieter zijn erg schaars. Wie hem beschuldigd heeft of welke datum hij is weggevlucht, we weten het niet. Hij is op 14 nov. 1774 bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning uit de heerlijkheid Elsloo.
Maria Beijen overlijdt 4 aug. 1799 in Elsloo.


ZIE VERDER:

— Documenten: Vonnis bij verstek 14 nov. 1774

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 38 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 221, 333 [samenvatting], 336
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 120, 260
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

215

Vaes Hendrix, oud-soldaat uit Vilt, strafvonnis 1776

•...Serv. HENDRICKX (1738-) x Cath. SISTERMANS (-1800)
|
|----•...Petron. HENDRICKX (1766-1834) x Berg en Terblijt 1793 Wil. BESSEMS (1764-1839)
|----|
|----|----•...An. Cath. BESSEMS (1794-1874) x Meerssen 1822 Ger. WETZELS (1792-)
|----|----|
|----|----|----•...Gert. WETZELS (1822-76) x Bemelen 1851 Joh. Wil. SOMERS (1820-1903)
|----|----|----|----•...Andr. H.W.SOMERS (1857-1919) x Valkenburg 1885 Mar. W.H. COENEN
|----|----|----|----•...Hub. Leon. SOMERS (1860-1918) x Berg en Terblijt 1890 An. Mar. PREVOO
|----|----|
|----|----|----•...Nic. WETZELS (1824-1901) x Margraten 1853 An.Mar.E. WEUSTEN
|----|----|----|----•...Hub. Ger. WETZELS  (1853-1916) x Heer 1883 Mar. Agn. DIRIX (1850-)
|----|----|----|----•...Joh. Wil. WETZELS (1858-) x 1º Heer 1883 Mar. Cath. LEENDERS (1860-)
|----|----|----|----|....x 2º Kerkrade 1892 Mar. Cath. KOCKELKORN
|----|----|----|----•...Joh. Petr. WETZELS (1861-) x Arnhem 1891 Elis. WEETING
|----|----|----|----•...Joh. Nic. WETZELS (1864-) x Kerkrade 1890 Mar. Gert.SCHILLINGS (1862-)
|----|----|----|----•...Hendr. Hub. WETZELS (1867-) x Simpelveld 1893 Jos. KLEICKER
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. WETZELS (1827-73) x Bemelen 1856 Wil. Jos. FRANSSEN (1837-)
|----|----|----|----•...Elis. FRANSSEN (1857-1939) x Meerssen 1877 Hub. Arn. GREGOIRE (1854-)
|----|----|----|----•...Jos. Hub. FRANSSEN (1865-1932) x Berg en Terblijt 1888 Mar. Elis. SOMERS (-1939)
|----|----|
|----|----|----•...Lod. Wil. WETZELS (1829-1913) x Meerssen 1855 Maria GEERLINGS (-1900)
|----|----|----|----•...Wil. WETZELS (1855-1930) x 1º Bunde 1885 Anna GEMINI
|----|----|----|----|....x 2º Meerssen 1894 Mar. Cath. WETZELS
|----|----|----|----•...Maria WETZELS (1858-1940) x Meerssen 1882 Joh. QUAEDVLIEG (1857-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Hub. QUAEDVLIEG x Meerssen 1900 Joh. Math. TUMMERS (1879-) [zie 315]
|----|----|----|----•...Joh. Win. WETZELS (1862-1933) x Meerssen 1887 Joan. VRANCKEN
|----|----|
|----|----|----•...Cath. Hub.WETZELS (1834-1911)  x Berg en Terblijt 1856 Joh. Math. LENSSEN (1816-91) [zie onder]
|----|----|----|----•...An. Barb. LENSSEN (1864-) x Maastricht 1885 Egid. RAIKE
|----|----|----|----•...Mar. Hel. LENSSEN (1867-) x Maastricht 1893 Hub. Balt. SERVAIS
|----|----|
|----|----|----•...Hel. Hub. WETZELS (1840-) x Heer 1869 Petr. Hub. HEUTS (1829-)
|----|----|----|----•...Math. Hub. HEUTS (1869-) x Heer 1895 Mar. Gert. OLISLAGERS (1869-)
|----|
|----|----•...Joan. Mar. BESSEMS (1800-55) x Berg en Terblijt 1831 Hend. SENDEN (1790-)
|----|----|....x 2) Berg en Terblijt 1846 Joh. Mat. LENSSEN (1816-) [zie boven]
|----|----|----•...1) Leon. Hub. SENDEN (1835-1905) x Heer 1862 Mar. Petron. MARTENS (1840-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. SENDEN (1863-1940) x Beek 1888 Petr. Nic. CREMERS (1857-)
|----|----|----|----•...An. M.H. SENDEN (1873-) x Maastricht 1898 Joh. Math. STORKEN
|----|
|----|----•...An. Barb. BESSEMS (1804-64) x Maastricht 1837 Frans TITSELER
|
|----•...Joh. HENDRICKX (1769-) x Maria HUYNEN
|----|----•...Joh. HENDRICKX (1803-) x Berg en Terblijt 1827 Mar. Gert. HAENEN (1801-)
|----|----|----•...Cath. Elis. HENDRICKX (-1868) x Berg en Terblijt 1856 Chris. Jos. DIDDEN (1832-)
|----|----|----|----•...Nic. Jos. DIDDEN (1858-96) x Berg en Terblijt 1882 Cath. JORISSEN
|----|----|----•...Joh. HENDRICKX (1839-1916) x Beek 1870 Mar. Gert. RADEMAKERS (1836-1914)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. HENDRICKS (1871-) x Ulestraten 1900 Mar. Luc. BECKERS (1874-)
|
|----•...An. Barb. HENDRICKX (1773-) x Andr. HUYNEN [zie 257]Willem Huijnen

Christiaen Vlecken

Servaas Hendrickx wordt 8 juli 1733 gedoopt in Berg en Terblijt als zoon van Anton en Petronella Vaessen. Woont in Vilt ('Velter hijde'), heeft als jongeman zes jaar gediend als dragonder in de Staatse cavalerie.
Hij trouwt op 17 nov. 1765 in Berg en Terblijt Catharina Sijstermans, gedoopt 7 febr. 1736 in Voerendaal als dochter van Joannes en Barbara Herberichs. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1766 en 1773.
Enkele gevangenen, Willem Huijnen* en Christiaen Vlecken* hebben verklaard dat Servaas een lid van de beruchte bende is en de gerechtsbode getuigt dat hij hem gevraagd heeft te waarschuwen als iemand hem zou beschuldigen. Op 16 febr. is hij gearresteerd door de Schout en na goedkeuring van de Schepenen wordt hij naar Maastricht overgebracht en ingesloten op het Oude Stadhuis. Het verdere verloop van het proces is onduidelijk. Bij een verhoor zou hij vrijwillig twee dagen lang verklaringen afgelegd hebben, en Servaas bijft lang in hechtenis, waarbij hij in de loop van 1775 een poging tot zelfmoord doet. Deken en Kapittel van Sint Servaas, de burgerlijke overheid van het dorp Berg stellen 9 sept. 1775 een bijzonder Hof van Justitie in voor 'de berugte Bende' met het doel 'om de menschelijke societeit van dit slangezaad te te vrijweren en te beveiligen'. De Schepenbank van Berg verklaart 25 sept. het (al 19 maanden lopende) proces te willen voltooien. Maar het laatste woord is aan de Staten-Generaal in Den Haag die bij resolutie van 31 okt. 1777 bepalen dat Willem een mindere straf dan de doodstraf moet krijgen. Hoe het hem daarna is vergaan is niet bekend.
Catharina Sijstermans hertrouwt 17 mei 1778 in Berg en Terblijt met Laurens Buijsers. Zij overlijdt 1 juli 1800 aldaar.


ZIE VERDER:

— LINK: Genealogie Bessems (in nieuw venster) hier

— Documenten: in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775

— LIT - V.T. Claessens e.a. 'Willem Huijnen, slachtoffer van de bokkerijderskoorts'
................................ in 'Berg en Terblijt' (1981) p. 242/3
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 53, 219, 226, 383 [samenvatting], 391, 398
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 247,260

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER