DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis bij verstek van Pieter Hendrix 14 nov. 1774 Elsloo
RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32

© Maaike van Eekelen


© Maaike van Eekelen

Sententie
........In Zake
D'Edel Gestrenge Heer J.
C.L. De Limpens, Dros-
sard dezer vrij Heerlijkheijd
en Baronie Elsloo, nomine
Officij Klager
........Tegens
Pieter Hendrix fugitive,
ad valvas geciteerde en
beklaegde


Visis actis als naementlijk
alle de verbaalen in zake gehouden, ons
decreet van Corporeele Apprehensie ten Laste
van den Beclaagde gegeven, de feijten van
Belastingen en Conclusie van d'Heer Clager
tegens denzelven fugitiven genomen, en
verders alle acten en actitaten in zake
ingedient en onder behoorlijken inventaris
gefourneert, en op alles gelet, waarop te
Letten stonde of conde moveeren, En
signantelijk op ons Decreet van versteck
nae voorgaande behoorlijke, geaffigeerde
en gerelateerde Citatiėn edictaal in zake
opgevolgt, Schepenen der vrij Heerlijkheijd en
Baronie Elsloo met assumptie der Heeren
C. Otzeling, H. Milliard en H.M. Nijpels
schepenen der Heerlijckheden Eijsden, Beme-
len en Mechelen op de Maese, mitsgaders
van een onpartijdig Regtsgeleerde ter manisse
van den Eerst pręsideerende in zaake in
Contumaciam Regt doende, Bannen den
voorsz. Beclaegde Pieter Hendrix voor altoos
uijt dese vrij Heerlijckheijd en vrij Baronie,
met interdictie van noijt in dezelve te mogen
verschijnen, op poene van daar inne bevonden
wordende, zwaarder te worden gestraft. Met
Condemnatie van denzelven in de Costen en
misen van justitie ter onser Taxatie en
moderatie met Confiscatie van goederen.
Actum op den ouden stadhuijze binnens
Maestricht nae bekomene territorium
Den 14 novembris 1774

J.W. Roemers - P. Frederix - A.M. Gudi
C.Otzeling - H.M. Nijpels - H.Milliard


Gepronuntieert den 17. novembris 1774  na voorgaenden
klockenslagh aen de Kaeck tot Elsloo ten overstaen van
dheeren Drossardt en Schepenen Roemers, P.Frederix,
Gudi, M.P. Frederix, J. Bovens en geassumeerte schepen
C. Otzelingh


me presente Quod Testor
........J.W. Roemers
........Secretaris


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER