Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLaven


315

Hendrik Laven uit Beek, gevlucht, verbannen 1775

...Hendr. LAVEN (1721-) x Schinnen 1749 Ida WAUBEN (1723-81)
|
|----...Elis. LAVEN (1750-1836) x 1 Beek 1782 Andr. BRAKKELMANS (1752-91)
|----|....x 2 Joh. Wil. B. BAUSCH
|----|----...1) Joh. Jac. BRAKKELMANS (1782-1857) x Beek 1803 An. Cath. WALTER (-1847)
|----|----...1) Hend. BRAKKELMANS (1784-1862) x Beek 1811 Mar. Gert. VAN DOREN (DEURNE) (-1848)
|----|----|----...Math. BRAKKELMANS (1813-) x Schinnen 1837 An Cath. MEEX (-1860)
|----|----|----...Ida BRAKKELMANS (1816-81) x Beek 1853 Joh. Wil. LEMMENS (1814-71) [zie 320]
|
|----...Mat LAVEN (1754-1835) x Beek 1783 Anna MUYLKENS (-1810)
|----|----...Joh. Jac. LAVEN (1792-1863) x Geulle 1826 Mar. Ida BOURS (1787-1860) [zie 379]
|----|----|----...Mar. Cath. LAVEN (1827-1904) x Geulle 1850 Leon. UMMELS (1825-1905)
|----|----|----|----...Joh. Hub. UMMELS (-1897) x Geulle 1889 Mar. Ida PINXT
|----|----|----|----...Joh. Jac. UMMELS (1852-1933) x Beek 1879 Joan. Mar. SWEELSEN (-1908)
|
|----...Joh. Jac. LAVEN (1755-) x 1 Beek 1783 Mecht. LEMMENS (-1799)
|----|....x 2 Beek 1808 Anna HABETS
|----|----...2) Mat. LAVEN (1810-) Beek 1847 Mar. Joan. CREMERS
|----|----|----...Joan Hel. LAVEN (1848-93) x Beek 1874 Johan TUMMERS (1845-98)
|----|----|----|----...Petr. Mat. TUMMERS (1875-1956) Beek 1897 Mar. Cath. HONNEF (1876-) [zie 226]
|----|----|----|----...Joh. Math. TUMMERS (1879-) x Meerssen 1900 Mar. Hub. QUAEDVLIEG [zie 215]
|----|----|----...Joh. Mat. LAVEN (1849-1934) x Beek 1878 An. Mar. BROUWERS (-1917)
|----|----|----...Barb. LAVEN (1850-) x Beek 1875 Jac. Lamb. HENDRICKS (1849-)
|----|----|----...Mar. Ida LAVEN (1857-1932) x Maastricht 1884 Fr. Wil. HUNTJENS
|
|----...Hend. LAVEN (1763-1847) x Beek 1813 Mar. Elis. LEMMENS (1772-1845) [zie 321]Matthijs Smeets

Geerke Stijnen

Hendrik Laven wordt 3 jan. 1721 gedoopt in Schimmert als zoon van Mathijs en Elisabeth Habets. Hij woont 'op de Hoolstraet' in Beek en bezit door huwelijk enig land. "Vaste goederen van de Vrouwe kant afcoomende" zodat het gerecht later moet constateren "voor den Lande nil".
Hij trouwt 5 okt. 1749 in Schimmert Ida Wauben, gedoopt 28 apr. 1723 aldaar als dochter van Jacobus en Ida Haegmans. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren tussen 1750 en 1763.
Over Hendriks strafproces valt weinig te vertellen, hij is (onder meer?) door Matthijs Smeets* en Geerke Stijnen* uit Beek genoemd als bendelid. Als het gerecht hem wil arresteren is hij gevlucht en reageert niet op sommaties bij het gerecht te verschijnen. Op 16 febr. 1775 is hij bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning 'op poene dat den beklaegden daerinne gevonden wordende en in handen van dese justitie gerakende, swaerder naer exigentie van saake te sullen werden gestraft.' Hij is nooit meer in Beek gesignaleerd.
Ida Wauben overlijdt 5 nov. 1781 in Beek.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Vonnis bij verstek 3 febr. 1775
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 346 [samenvatting]
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER