Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailNijsten


379

Marten Nijsten van de Snijdersberg, gevlucht, verbannen 1774

•...Mart. NIJSTEN (1730-1804) x Geulle 1754 Mar. Elis. PIJPERS (1725-94)
|
|----•...Ida NIJSTEN (1755-1828) x 1° Beek 1783 Johan PENDERS
|----|....rel. 2° met Joh. Wil. PESCH
|
|----•...Mar. Cath. NIJSTEN (1761-) x Geulle 1786 Corn. BOURS (-1806)
|----|----•...Mar. Ida BOURS (1787-1860) x Geulle 1826 Joh. Jac. LAVEN (1792-1863) [zie 315]
|----|----•...Petr. BOURS (1797-1842) x Ulestraten 1818 Cath. VAN REIJMERSDAAL (-1863)
|----|----|----•...An. Cath. BOURS (1818-91) x Ulestraten 1840 Petr. COENEN (1810-82)
|----|----|----|----•...Wilh. COENEN (1840-1901) x Amby 1872 Mar. Mecht. PITERS (1850-)
|----|----|----|----|----•...Petr. Hub.COENEN (1874-1948) x Amby 1900 Agnes LEUKEL
|----|----|----|----•...Piet. COENEN (1852-1919) x Stein 1875 An. Elis. BERGS (1851-)
|----|----|----•...Leon. BOURS (1821-83) Beek 1863 Joan. Elis. GOOSSENS (1821-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. BOURS (1865-) x Ulestraten 1888 Joh. Hub. REUBSAET (1850-) [zie 333]
|
|----•...Mar. Elis. NIJSTEN (1766-) x Geulle 1788 Wil. VRANCKEN (1768-) [zie 593]
|
|----•...Joan. Mar. NIJSTEN (1768-) x Geulle 1798 Joh. Leon KEURVERS
|----|----•...Mar. Elis. KEURVERS x Beek 1838 Hend. SMEETS (1811-)
|----|----|----•...Petr. SMEETS x Geulle 1877 Mar. Cath. HUNTJENS
|----|----•...Mar. Cath. KEURVERS (1804-) x Borgharen 1834 Math. SASSEN
|----|----|----•...Joh. Math. SASSEN (1825-) x Borgharen 1866 Mar. Hel. SMEETS
|----|----|----|----•...Mar. Cath. SASSEN (1867-) x Borgharen 1890 Alex. Aug. WOUTERS (1865-)
|----|----|----|----•...Mar. Pol. SASSEN (1876-) x Borgharen 1898 Joh. Bapt. BRANDT (1875-)
|----|----|----•...Mar. Hub. SASSEN (1834-) x Borgharen 1863 Joh. Math. EIJCK (1841-)
|----|----|----|----•...Franc. Xav. EIJCK x Maastricht 1885 Mar. B.H. LINSSEN
|----|----|----•...Mar. Elis. SASSEN (1835-) x Borgharen 1872 Fel. Lod. DEPONDT (1827-)Leendert Heuts

Willem Vrancken

Marten Nijsten wordt 26 april 1730 in Beek gedoopt als zoon van Sebastiaan en Aleid Paesmans. Hij woont sinds zijn huwelijk in Geulle op de Snijdersberg. Over kostwinning zijn er geen gegevens, maar hij zou enige stukken land bezitten.
Hij trouwt 11 aug. 1754 in Geulle Maria Elisabeth Pijpers, gedoopt aldaar op 6 sept. 1725 als dochter van Petrus en Ida Pijpers. Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren tussen 1755 en 1770.
Na de verhoren onder foltering van Leendert Heuts* en Willem Vrancken* wil het gerecht op 3 maart 1774 enige personen arresteren, maar de meesten zijn gevlucht zoals ook Marten. In de periode juni / aug. is hij viermaal opgeroepen met klokkenslag, afroep en aanplakbiljet om voor het gerecht te verschijnen. Aangezien hij dat niet doet is hij op 9 nov. veroordeeld tot eeuwige verbanning uit Geulle en de drie Staatse Landen van Overmaas.
Toch is hij teruggekeerd naar zijn dorp, want op een bevolkingslijst uit 1788 is hij met vrouw en kind vermeld.
Maria Elisabeth overlijdt op 9 juni 1794 in Geulle en Marten op 15 april 1804; hij is 73 jaar oud geworden.

ZIE VERDER:

— Documenten: Citatie als voortvluchtige 22 juni 1774

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 51 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 37 [kopie Sleinada]
...- A.C. Kengen 'Uit Geul's Verleden' (1926) p.345 [arrestatiebevel] 351/2 [citatie voortvluchtigen] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 221, 340 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 112, 260
...- F. Hovens 'Geulse Bokkenrijders aan de galg' in 'De Maasgouw' (2016) p. 118/9
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

380

Nijs Nijsten, strodekker in Kardenbeek, gefolterd, gestorven in gevangenis 1775

•...Dion. NIJSTEN (1708-75) x Klimmen 1730 Cath. TRACHTEN (1705-) [= 574]
|----•...Maria NIJSTEN (1730-) rel.m. Joh. Petr. NOPPEN
|----•...Joan. Mar. NIJSTEN (1739-89) x Josef BISSCHOPSCatharina Trachten

Meijs Trachten

Nijs (Dionysius) Nijsten wordt 25 febr. 1708 gedoopt in Hoensbroek als zoon van Nicolaas en Maria Offermans. Hij woont al vijftig jaar in Kardenbeek onder Klimmen, strodekker van beroep en ook een welgestelde boer, want zijn land en vee brengen later meer dan 1000 gulden op.
Hij trouwt 19 febr. 1730 in Klimmen Catharina Trachten*, gedoopt aldaar op 20 nov. 1705 als dochter van Mathijs en Maria Penris en een zuster van Meijs Trachten*. Uit dit huwelijk worden tussen 1730 en 1746 zes kinderen geboren.
Nijst is gelijk met zijn zwager Meijs Trachten 5  jan. 1775 in arrest genomen en in Valkenburg gevangen gezet. Twee maanden later, op 2 maart is hij aan de foltering onderworpen tijdens het verhoor. Daarna blijft hij opgesloten en in die periode wordt zijn vrouw een maand in hetzelfde Landshuis opgesloten en 4 apr. gegeseld en verbannen. Voordat het gerecht besluit wat ze verder met hem gaan doen, sterft Nijs 67 jaar oud op 14  aug. 1775 in de gevangenis van het Landshuis van Valkenburg en zijn lijk wordt aan de galg gehangen.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst van echtparen, Valkenburg 1775
..........Lijst scherper examen 2 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Notariλel onderzoek naar bezit
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Kosten executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 221/2, 360 [samenvatting], 364
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 251

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER