Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailTrachten


574

Catrijn Trachten, dienstmeid uit Kardenbeek, verbannen 1775

•...Cath. TRACHTEN (1705-) x Klimmen 1730 Dion. NIJSTEN (1708-75) [= 380]Meijs
Trachten


Nijs
Nijsten


Melser Bemelmans


Catharina (Catrijn) Trachten is geboren in Kardenbeek en 20 nov. 1705 gedoopt in Klimmen als dochter van Mathijs en Maria Penris, een zuster van Meijs Trachten*. Zij woont in Kardenbeek, 'de kost verdienend met uit te gaan werken', maar samen met haar man toch welgesteld, want hun land en vee brengen later meer dan 1000 gulden op.
Zij trouwt 19 febr. 1730 in Klimmen Nijs Nijsten*, gedoopt 25 febr. 1708 in Hoensbroek als zoon van Nicolaas en Maria Offermans, een broer van Regina Nijsten de tweede vrouw van Melser Bemelmans*. Uit het huwelijk van Catrijn en Nijs zijn van 1730 tot 1746 zes kinderen geboren.
Catrijn is 16 maart 1775 gearresteerd, beschuldigd van het verkopen van goederen die door haar man geroofd zouden zijn. Ook zou ze gewas gestolen hebben van de hof Cartemig. Zij is veroordeeld tot geseling en verbanning en dit vonnis is 4 apr. uitgevoerd op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Nijs Nijsten sterft 67 jaar oud op 14 aug. 1775 aan de galg op diezelfde Lommelenberg. Rond de tijd van de executie van Nijs trekken dochter Joanna Maria en haar man Joseph Bisschops naar Kerkrade, misschien is Catrijn meegegaan.


Opmerking: Inderdaad, ze is 69 jaar oud als ze gegeseld wordt.
ZIE VERDER:

— Documenten: Kosten executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [Cath. F.]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 360, 364 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 139, 148, 211, 251
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

575

Meijsten van Cartemig, bedelaar in Kardenbeek, gefolterd, galg 1775

•...Remig. TRACHTEN (1709-1775) x Klimmen 1739 Maria SPIERTS (1715-87)
|
|----•...Math. TRACHS (1739-1822) x Klimmen 1796 Joan. Mar. BOOSTEN (-1820)
|
|----•...Johan TRACHTEN (1742-) x Gertr. KNOLS
|----|----•...Joh. Hend. TRAGS (1769-1851) x Wylre 1797 Mar. Cath. BECKERS (-1863)
|----|----|----•...Paul TRAGS (1819-) x Meerssen 1846 Ida KEULERS (1824-1900)
|----|----|----|----•...Joh. Hend. TRAGS x 1Ί  Maria CEULEMANS (-1888)
|----|----•...Paul TRAGS (1770-1836) x Schin op Geul 1796 Mar. Hel. HABETS (1754-1841)
|
|----•...Maria TRACHTEN (1754-1802) x Johan BECKERS (-1803)
|
|----•...Dion. TRACHTEN (1758-1842) x Joan. Mar. GΦTTEN (1754-1828) [zie 273]
|----|----•...Joh. Wil. TRACHS (1790-1819) x Klimmen 1813 Mar. Agn. KLEIJNEN (1793-)
|----|----|----•...Mar. Joan. TRACHS (1816-85) x Sittard 1846 Petr. Win. GOUVERNE (1810-89)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. GOUVERNE (1849-1917) x Sittard 1873 Joh. Nic. LAUDIJ (1848-99) [zie 056]
|----|----|----|----•...Mar. Jos. GOUVERNE (1850-) x Sittard 1879 Joh. Wil. SCHELBERG (1852-)
|----|----|----|----•...An. Gert. GOUVERNE (1855-1927) x Sittard 1882 Hub. WESSELS (1860-)
|----|----|----•...Leon. Jos. TRAGS (1819-60) x Kerkrade 1843 Joan. Gert. FLECKEN (1818-71)
|----|----|----|----•...An. C.H. TRAGS (-1920) x Kerkrade 1869 Jacob STALMAN (1846-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. TRAGS (-1911) x Kerkrade 1872 Mar. Gert. PLOUM (1849-1933) [zie 514]
|----|----|----|----•...Elis. Hub. TRAGS (1854-1916) x Kerkrade 1877 Jacob MOONEN (1849-1915) [zie 357]Catharina Trachten

Nijs Nijsten

Peter Gerrits

Dirk Spee

Frans Anton Brassι

Meijs (Remigius) Trachten genoemd Meijske van Caardemig is geboren in Kardenbeek en 1 maart 1709 gedoopt in Klimmen als zoon van Mathijs en Maria Penris, een broer van Catharina Trachten*, getrouwd met Nijs Nijsten*. Hij woont in Kardenbeek en heeft vastgoed dat later 400 gulden opbrengt, toch moet hij gaan bedelen om aan eten te komen.
Hij trouwt op 11 april 1739 Maria Spierts uit Weustenrade en uit dit huwelijk worden van 1739 tot 1758 zes kinderen geboren.
Peter Gerrits* uit Heerlen is de eerste die – in zijn scherp verhoor van 3 aug. 1773 – de naam van Meijs noemt, als mededader bij een aantal overvallen. Veel later op 5 jan. 1775 is hij tegelijk met zijn zwager Nijs gearresteerd en opgesloten in het Landshuis in Valkenburg. Hij zelf moet 20 jan. het scherp examen ondergaan en dan bekent hij en beschuldigd bijvoorbeeld ook Dirk Spee* en Frans Anton Brassι*. Tegen deze laatste is hij op 4 febr. geconfronteerd. Het gerecht acht de misdrijven bewezen en veroordeeld hem ter dood. Meijs sterft 66 jaar oud op 14 maart 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Maria Spierts wordt 14 dec. 1787 in Klimmen begraven.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Lijst scherper examen 20 jan. 1775
..........Beschuldiging van Dirk Spee
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........M.b.t. arrestatie Dirk Spee 2 nov. 1775
..........In:  Protocol verhoor Dirk Spee 7 nov. 1775
..........Kosten executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [Copie Sleinada]
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 148
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 221, 360, 364 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 195, 251

© Maaike van Eekelen


«« Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER