Bokkenrijders en hun afstammelingen



Entree

Inhoud

Register

Email



Bemelmans


021

Berbe Bemelmans, vildersvrouw in Hoensbroek, proces onbekend

...Barb. BEMELMANS (1684-) x Hoensbroek 1771 Mat. PONS (1690-1743) [= 445]


  Bern. Beckx

Catharina Bemelmans

Nicolaas Elben

Joannes Honnoffs

Mathijs Ponts

Ida Ponts

Johan Ponts

Peter Ponts

Hendrik Ponts

Maria Ponts

Margaretha Ponts

Hend. Beckx



Barbara Bemelmans, roepnaam Berbe, wordt 12 juli 1684 gedoopt in Hoensbroek als dochter van Hendrik en Geertruid Wingarts. Zij is een zuster van Geertruid Bemelmans getrouwd met Bernard Beckx*, en van Catharina Bemelmans* getrouwd met Nicolaas Elben*. Door schoonzoon Joannes Honnoffs* eind 1743 beschreven als 'lang en smal van gezicht en heel mager, oud in de zestig jaren'. Zij woont met haar man, die vilder is in het gehucht Akerstraat onder Hoensbroek.
Zij trouwt 26 mei 1711 in Hoensbroek met Mathijs Ponts* een zoon van Johannes en Ida Busch. Acht kinderen worden uit dit huwelijk geboren tussen 1712 en 1729, waaronder Ida*, Johan*, Peter*, Hendrik*, Maria* en Margaretha*.
Zij wordt wel genoemd in gerechtsakten, als iemand die wist wat er gebeurde En alleen haar dochter Ida, Bernard en Hendrik Beckx* zeggen dat ze ook meegedaan heeft aan een overval. Maar er zijn geen aanwijzingen dat tegen haar een proces begonnen is. Waar ze tijdens en na de processen verbleven heeft is onbekend.
Van vier kinderen is bekend dat zij geëxecuteerd zijn. Mathijs Ponts wordt 12 nov. 1743 in Hoensbroek terechtgesteld.
ZIE VERDER:

— LINK Vildersfamilie Ponts-Bemelmans bij Rijckheyt Centrum (in nieuw venster) hier

— Documenten: in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Scherp verhoor van Hendrik Beckx 29/30 okt. 1743 - Vervolg 28 nov. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 20, 25, 44 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 58, 69, 73, 255 [samenvatting], 258, 276, 436/7
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 125, 143
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 96, 123/7, 134, 138, 140, 143, 154
..........'Deel II (2020)' p. 155/6, 'Deel III (2020)' p. 20/5, 32/3, 36, 66, 73, 211, 245
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen

022

Catharina Bemelmans, vildersvrouw in Groenstraat, gefolterd, executie 1743

...Cath. BEMELMANS (1688-1743) x Eijgelshoven 1724 Willem HENRICHS (1700-33)
|....x 2° Eijgelshoven 1734 Nic. ELBEN [= 145]





Hendrik Beckx

Barbara Bemelmans

Mathijs Ponts

Nicolaes Elben

Peter Douven

Nicolaas Peters

Maria Peters

Christiaen Kerckhoffs

Frans Willem Keckhoffs

Joannes Moulen

Joannes Vincken

Catharina Bemelmans wordt 1 maart 1688 gedoopt in Hoensbroek als dochter van Hendrik en Geertruid Wingarts. Zij is een zuster van Geertruid Bemelmans getrouwd met Hendrik Beckx* en van Barbara Bemelmans*, getrouwd met Mathijs Ponts*. Zij woont in de Rötsch bij Groenstraat onder Ubach over Worms.
Zij krijgt 1713 in Hoensbroek een onwettige dochter van Petrus Beckers en deze dochter, Barbara Beckers wordt later ook genoemd in verband met overvallen.
Zij trouwt als 36-jarige op 29 aug. 1724 in Eijgelshoven met de 12 jaar jongere Willem Henrichs, gedoopt 9 mei 1700 aldaar als zoon van Petrus en Sophia Maij. Vier kinderen worden uit dit huwelijk geboren tussen 1725 en 1730. Willem overlijdt 16 nov. 1733 in Eijgelshoven.
Zij hertrouwt 46 jaar oud op 1 aug. 1734 in Eijgelshoven met Nicolaes Elben* afkomstig uit Niederzissen. Maar die verlaat haar in 1741.
Arrestatie 27 maart 1743 op beschuldigingen van onder meer Peter Douven* uit de Hostert en Nicolaas Peters* uit de Groenstraat. Er volgen confrontaties met Peter Douven, Nicolaas en Maria Peters* op 2 mei, een langdurig scherp examen 28, 29 en 30 mei. Daarna zet het gerecht haar in bij confrontatie op 15 juni tegen Christiaen Kerckhoffs Claeszoon*, Frans Willem Keckhoffs* , Joannes Moulen* en Joannes Vincken*, mensen die zij op haar beurt beticht heeft tijdens de foltering. Tegen vele andere verdachten treedt Catharina op als kroongetuige en dat roept natuurlijk reacties op, nieuwe beschuldigingen tegen haar. Een nieuw verhoor volgt eind aug. 'mits maliteuselijk verzwegen hadde vele kerk- en andere diefstallen' en tortuur is niet meer nodig, want zij legt vrijwillig verklaringen af. Vonnis: aan een paal gewurgd worden en dan verbrand. Catharina wordt 10 sep. 1743 terechtgesteld op de heide in Ubach over Worms bij de grens met Heerlen. Schout Fabritius van Ubach beweert later in en brief aan de Raad van Brabant ter verdediging van zijn optreden betreffende Catharina en ook Nicolaas Peters: "En die alvorens te sterven mij verzocht hebben dat ik hen nog eens in het gerecht zou oproepen om hun geweten te ontlasten en ten laatste verklaringen af te leggen over daden door henzelf bedreven die zij tot dan toe hadden verheeld, en om de laatste mededaders te beschuldigen, die zij bekenden uit kwaadaardigheid verborgen te houden."
Op deze dag worden zes mannen en drie vrouwen ter dood gebracht, een massale executie die veel volk op de been brengt "... niet slechts uit naburige plaatsen, maar ook uit dorpen die vier, vijf, ja zes mijlen verwijderd waren."

ZIE VERDER:

— Documenten: Confrontatie tegen Willem Kerckhoffs 15 juni 1743
..........In: Arrestatie Peter Caspar ter Konig 15 juni 1743
..........Confrontatie tegen Peter Caspar ter Konig 19 juni 1743
..........Beschuldiging Michiel Arets
..........In: Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........Confrontatie tegen Odilia Frijns 6 juli 1743
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Vragen voor verhoor van Joannes Dirckx den Dock 11 juli 1743
..........In: Verhoor Joannes Dirckx den Dock 11 juli 1743
..........Confrontatie tegen Reiner Wulckens 12 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743  Continuatie 19 juli 1743  Recollectie 23 juli 1743
..........In: Verhoor Mergen Arets 24 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Recollectie van Mattijs Ponts 12 aug. 1743
..........Confrontatie tegen Jan Korvers 14 aug 1743
..........In: Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp verhoor van Hendrik Beckx 29/30 okt. 1743 - Vervolg 28 nov. 1743
..........Schout Fabritius van Ubach 12 jan. 1744
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744
..........Staat van proceskosten 15 mei 1751
..........Een achterstallige belasting

— LINK   Vildersfamilie Ponts-Bemelmans  bij Rijckheyt Centrum (in nieuw venster) hier

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 20, 26 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 44, 52 *
...- H.M.H.Goossens 'Ubach over Worms' (1981) p.167 [samenvatting]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59 [dochter Barbara] 60, 73, 190, 193/4, 243/4, 246,
.......... 248/9, 247 [samenvatting], 253, 258, 404, 436/7
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 122/4, 126, 154,
.......... 'Deel II (2014)' p. 232, 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 6, 9/10, 80/1, 83, 90/2, 94/5, 100, 102/11, 113,
..........116/8. 120, 133/5, 137/9, 145, 148, 153/4, 167/9, 171, 191/2. 'Deel II (2020)' p. 9/11, 19, 49, 77, 81, 84/5,
..........108/10, 121, 132, 190. , 'Deel III (2020)' p. 11, 20/2, 24/5, 30/3, 62, 66, 70, 102, 111, 211/2.
..........'Deel III (2020)' p. x
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
 © Maaike van Eekelen

023

Henricus Bemelmans, vilder op de Lommelenberg, vrijgelaten 1773

...Hend. BEMELMANS x Gulpen 1768 Gertr. HONNOFFS



Nicolaas Herseler

Joannes Honnoffs

Dirk
Hersseler


Hendrik Bemelmans wordt 1 aug. 1741 gedoopt in Gulpen als zoon van Arnold (of Andreas) en Margarita Curvers. Hij woont eerst in Gulpen en sinds 1770 bij de broer zijn vrouw op de Lommelenberg bij Valkenburg. Hij is vilder en solliciteert samen met zijn zwager, nadat Nicolaas Herseler* uit Heerlerheide op 1 mei 1773 in hechtenis is genomen, naar diens positie als vilder.
Hij trouwt 24 jan. 1768 in Gulpen met (Anna) Geertruid Honnoffs, geboren in Ottweiler als dochter van Peter (Johan?) en Margaretha Steegers. Zuster van Joannes Honnoffs*. Twee kinderen zijn bekend uit dit huwelijk: geboren in 1769 en in 1771.
In juli 1773 is Hendrik gearresteerd na beschuldiging van Dirk Hersseler* en diens broer Nicolaas van medeplichtig te zijn geweest bij diefstallen. Maar Dirk zegt op 26 juli 1773: "Verders verclaerdt den Gedetin. sijne voorige den 1 July gedaene denuntiatie van Hendr. Bemelmans en Joannes Honoffs recantando onwaeragtig en van alle waerheyd ontbloot te weesen, en deselve bij geene diefstallen gesien te hebben, of te weeten daer aen plichtig te weesen. Maer sulxs uyt pikantery en haet gedaen te hebben omdat deselven naer plaets van sijn Broeder gestaen heeft voordat deselve doot was."  Hendrik wordt 29 juli 1773 uit detentie ontslagen. Het gerecht had ruim 73 gulden kosten gemaakt in de procedures tegen hem en zijn zwager.
Hierna verdwijnt Hendrik uit beeld en vertrekt uit de regio.


ZIE VERDER:
— In documenten: in Nader scherp verhoor Nicolaas Herseler 6 juli 1773
..........In: Recollectie Nicolaas Hersseler 8 juli 1773
..........Bericht in krant van die tijd
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........Criminele rol van Heerlen 29 juli 1773
..........In: Verklaring Nicolaas Hersseler 29 juli 1773
..........Declaratie advokaat en procureur
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 172, 215, 352 [samenvatting], 358, 436/7
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 101, 126, 137/8, 250


024

Melser Bemelmans uit Vaesrade, gevlucht 1743

...Melch. BEMELMANS (1695-) x 1) Schinnen 1724 Agnes VAN GEUL (1689-1727)
|....x 2) Nuth 1728 Regina NIJSTEN (1704-85)
|
|----...Barb. BEMELMANS (-1820) x Nuth 1772 Lamb. ACKERMANS (1731-1820)
|----|
|----|----...Leon. ACKERMANS (1773-1850) x Wijnandsrade 1802 Joan. Cath. WIJERS
|----|----|
|----|----|----...Lamb. ACKERMANS (1804-50) x Nuth 1832 Mar. Cath. WILLEMS
|----|----|----|----•...Cath. ACKERMANS (1833-1904) x Nuth 1860 Joh. W.C. DOLMANS
|----|----|----|----|----• Mar. Cath. DOLMANS (1861-) x Meerssen 1889 Wilh. M.J. VAN AUBEL
|----|----|----|----|----• Mar. J.E. DOLMANS (1867-) x Nuth 1898 Jan A.H. MERTENS
|----|----|----|----|----• Mar. V.E. DOLMANS (1869-) x Meerssen 1892 Franc. J.L. VAN AUBEL
|----|----|----|----|----• Clem. Ros. DOLMANS (1871-) x Meerssen 1898 Jean B.H. KLIJNEN
|----|----|----|----•...Lamb. Lod. ACKERMANS (1836-) x Mechelen ad Maas 1861 Soph. Em. SMEETS
|----|----|----|----•...Hub. Vict. ACKERMANS (1840-1927) x Schinnen 1873 An. Elis. CREMERS (-1906)
|----|----|----|----•...Clem. Hub. ACKERMANS (1842-84) x Bingelrade 1881 An. M.C. CREMERS
|----|----|----|----•...Jan Henr. ACKERMANS (1845-88) x Meerssen 1882 Virg. Mar. LEKENS
ZIE VERDER:



Houb Palmen

Nijs Nijssen

Catharina Trachten

Lins Knoren

Barbara
Bemelmans


Melchior (Melser) Bemelmans wordt 29 sept. 1695 gedoopt in Nuth als zoon van Egidius en Joanna Palmen. Hij woont in Vaesrade naast Houb Palmen*.
Hij trouwt 2 dec. 1724 in Schinnen met de 36 jaar oude Agnes van Geul, gedoopt 26 okt. 1689 in Schinnen als dochter van Theodorus en Mechtild Lenssens. Twee kinderen worden uit dit huwelijk geboren in 1725 en 1727. Agnes sterft pas 37 jaar oud, na de tweede bevalling en wordt 12 maart 1727 in Nuth begraven.
Hij hertrouwt 29 april 1728 met Regina Nijsten, gedoopt 25 sept. 1704 in Hoensbroek als dochter van Nicolaas en Maria Offermans. Zij is een zuster van Nijs Nijssen* getrouwd met Catharina Trachten*. Elf kinderen worden uit dit tweede huwelijk van Melser geboren tussen 1728 en 1746.
Melser vlucht na de arrestatie van zijn buurman Houb Palmen op 24 okt. 1743. Een paar weken nadat de vrouw van Palmen bezwaar ingediend heeft bij de Raad van Brabant in Brussel, wordt op 2 dec. in Schinnen Jan Schorens scherp verhoord. Die verklaart dat hij met Melser, Houb Palmen en Lins Knoren* deelgenomen heeft aan overvallen en ook gezamenlijk ene Lambert Philippens hebben vermoord. Maar dat maakt kennelijk geen indruk, want er schijnen geen gerechtelijke stappen tegen Melser te zijn ondernomen. Daarbij zal ook een rol gespeeld hebben dat na het bezwaar van vrouw Palmen kritische vragen gesteld worden over die moord op Philippens, zoals: waarom geen pogingen gedaan zijn om het lijk te vinden.
Melser keert terug en wordt 4 juni 1746 in Nuth begraven.

NB De bewering dat Melchior een broer zou zijn van Barbara Bemelmans*, vrouw van Mathijs Ponts, is totale onzin.



— Documenten: in: Scherp verhoor Hendrik Witmakers 25/26 nov. 1743
..........In: Verhoor onder foltering van Jan Schorens 2 dec. 1743
..........In: Recollectie Jan Schorens 5 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744
..........In: Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 18, 40/1, 48 *
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 145
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 63 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 196, 255 [samenvatting], 258
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 126, 156, 'Deel II (2014)' p. 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 129/31, 'Deel II (2020)' p. 177/8, 184/8,
..........'Deel III (2020)' p. 66, 101, 116, 118/9, 212.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online



««
Boven »»





















INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER