DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken      Dossier Pelt      In de gevangenis

PROCESSTUKKEN

Verklaring van Nicolaas Hersseler 29 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Vrijwillige respondeeringe gedaen
op den Landtshuijse van Valckenborg
  Door
Nicolaes Hersseler, Gedetineerde
en Beklaagde


Donderdag den 29 julij 1773

  Is van wegens dheer Drossard voormelt alhier gesisteert den voornoemde Gedetineerde Nicolaes Herscheler. Den welcken vrijwillig en buijten eenige pijn en banden – soo als aen dheer advocaat van officij verclaard heeft – bekende dat sijne denuntiatie gedaen ter acte, tot laste Henderick Bemmelmans en Johannes Honofs beijde gedetineerdens, valsch en onwaerachtig waare en deselve bij geen diefstallen hoe genaemt gesijn ofte gekent te hebben of iets tot hunnen laste weet te seggen. Maar sulkx uijt haet gedenuntieert en bij de Confrontatie uijt vreese te hebben staende gehouden.
  En naer voorleesinge hierbij blijven persisteeren ten eijnde deses vermits schrijvens onervaaren gehandmerkt
Dit is het + merck van Nicolaes Herscheler

Nobis præsentibus
F. Theod. Craen
L.G. Pelt
J. Wintgens


EMAIL
Naar boven

 

  

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER