Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHonnoffs


248

Hendrik Honnoffs, vilder in Aubel, proces onbekend

...Hend. HONNOFFS x Anna PONTS
|----•...Joh. Hend. HONNOFFS (1752-) x Hoven 1775 1º Anna FISCHERS
|----|....x 2º Zülpich 1782 An. Mar. HONNOFFS (1757-1830) [zie 251]
|----|----•...2) An. Mar. HONNOFFS (1797-1869) x 1° Heinr. Xav. EISENHUTH (1793-1829)
|----|----|....x 2° Kohlscheid 1829 Joh. Lamb. HONNEF (1811-71) [zie 251]Anna Gertrude Ponts

Joh. Honnoffs

Wil. Honnoffs


Hendrik Honnoffs is een zoon van Peter en Anna Gertrude Ponts*, een broer van Joannes Honnoffs* en van Willem Honnoffs*. Woont een tijd met moeder en broer Hendrik in Aken, maar zou daar verjaagd zijn en zich in Aubel gevestigd hebben.
In 1743 wordt Hendrik genoemd door gevangenen uit Echt en Nieuwstadt als medeplichtige bij een aantal delicten, maar het is onbekend of het tot een proces is gekomen.


ZIE VERDER:

— Documenten: Provisionele beschuldigingen Joannes Honnoffs okt. 1743
..........In: Scherp verhoor van Hendrik Beckx 29/30 okt. 1743
..........In: Scherp examen Matthijs Corvers 9/10 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59, 67, 284 [bekende gegevens], 436/7
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 166, 168,
..........'Deel III (2020)' p. 24/5, 39/40, 62, 66, 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

249

Joannes Honnoffs, vilder op de Lommelenberg, vrijgelaten 1773

...Johan HONNOFFS..... Schoonbroer van 023 en verder geen gegevens.Hendrik Bemelmans

Nicolaas Hersseler

Dirk Hersseler

Joannes Honnoffs is een zoon van Peter (Johan) en Margaretha Steegers, een broer van Gertrude Honnoffs getrouwd met Hendrik Bemelmans*. Hij woont bij deze zus en zwager op de Lommelenberg, vilder van beroep en samen met zijn zwager solliciteert hij naar de positie van vilder in de bank Heerlen, nadat Nicolaas Hersseler* gevangen is genomen.
Op 1 en 6 juli 1773 respectievelijk beschuldigen de broer van Nicolaas, Dirk Hersseler* en Nicolaas zelf Joannes en zwager Hendrik van medeplichtigheid aan diefstallen en overvallen. Daarna zijn beide zwagers gearresteerd en worden opgesloten in Valkenburg.
Maar 26 juli bekent Dirk Hersseler dat hij hen vals beschuldigd heeft. "Maer sulxs uyt pikantery en haet gedaen te hebben omdat deselven naer plaets van sijn Broeder gestaen heeft voordat deselve doot was."
Nicolaas Herseler legt 29 juli 1773 een vrijwillige verklaring af en "bekende dat sijne denuntiatie gedaen ter acte tot laste Henderick Bemmelmans en Johannes Honofs beijde gedetineerde valsch en onwaerachtig waar en deselve bij geen diefstallen hoe genaemt gesijn ofte gekent te hebben of iets tot hunnen last te weeten te seggen maar sulkx uijt haet geduntieert en bij confrontatie uijt vreese te hebben staende gehouden".
Op dezelfde dag zijn Joannes en zijn zwager vrijgelaten, uiteraard onder stipulatie, beperkende voorwaarden. Maar het ziet er naar uit dat Joannes meteen uit de regio vertrokken is.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Nader scherp verhoor Nicolaas Herseler 6/7 juli 1773
..........In: Recollectie Nicolaas Hersseler 8 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........Criminele rol van Heerlen 29 juli 1773
..........In: Verklaring Nicolaas Hersseler 29 juli 1773
..........Bericht in krant van die tijd
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 172, 215, 358 [bekende gegevens], 436/7
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 101, 126, 137/8, 250
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

250

Joannes Honnoffs, vilder in St. Joost, executie 1744

...Joh. HONNOFFS (1721-44) [zie 438] x Aken 1741 Ida PONTS (1712-44) [= 440]Anna Gertrude Ponts

Hendrik Honnoffs

Willem Honnoffs

Ida Ponts

Mathijs Ponts

Berbe Bemelmans

Joannes Honnoffs wordt rond 1720 geboren als  zoon van Peter en Anna Gertrude Ponts *, een broer van Hendrik Honnoffs* en van Willem Honnoffs*. Hij heeft zich gevestigd in Sint Joost onder Echt en is daar vilder, maar heeft daarvoor geen vergunning gevraagd aan de schepenbank.
Hij trouwt 1741 in Aken met de negen jaar oudere Ida Ponts*, gedoopt 12 febr. 1712 in Hoensbroek als dochter van Mathijs Ponts* en Berbe Bemelmans*. Ida heeft twee kinderen, onbekend of ze uit dit huwelijk stammen.
Joannes is in okt. 1743 aangehouden en gevangen gezet op kasteel Montfort. Bij de ondervraging wordt hij meteen beschuldigd van misdrijven die zeer gedetailleerd zijn beschreven en gepleegd samen met familieleden van zijn vrouw. Door foltering slaagt het gerecht er zelf in dat ook zijn eigen vrouw hem beschuldigd van delicten. Hij wordt ter dood veroordeeld.
Joannes, 22 jaar oud, en vrouw Ida Ponts, 31 jaar oud worden 29 jan. 1744 terechtgesteld in Echt.

Opmerking: een niet meer te verifiëren bron noemt 19 okt. 1721 als doopdatum, maar geen geboorteplaats. Verder: Mathijs Ponts trekt 12 aug. 1743 zijn beschuldiging van Joannes Honnofs weer in. Omdat eerdere stukken van dat scherp verhoor niet meer aanwezig zijn weten we niet welke Joannes Honnofs bedoeld is.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Scherp examen Joannes Kraens 20 sept. 1743
..........Provisionele beschuldigingen okt 1743
..........In: Verhoor Mathijs Corvers 21 okt. 1743
..........In: Scherp verhoor van Hendrik Beckx 29/30 okt. 1743 - Vervolg 28 nov. 1743
..........In: Vonnis scherp examen van Matthijs Corvers 27 nov. 1743
..........In: Scherp examen Matthijs Corvers 9/10 dec. 1743
..........In: Schout Poyck van Kerkrade iz Hochkirchen 19 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744
..........Schout J.W. Fransen van Hoensbroek ca. jan. 1744
..........In: Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 27, 44, 47, 71, 73 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 100 [arrestatie], 401/3, 436/7 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59/60, 62, 67, 69/70, 73, 195, 197, 248, 255/8, 276 [samenvatting]
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 20
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 126, 148. 'Deel II (2014)' p. 237
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 124, 130, 137, 142, 145, 147, 156, 159
..........'Deel II (2020)' p. 16, 19, 35, 53, 82, 91, 168
..........'Deel III (2020)' p. 13/7, 20, 22/6, 30/1, 33, 37/40, 52, 57, 59/60, 62, 70/3, 92, 106, 192, 216, 247.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

251

Joannes Honnoffs, vilder in Schauffenberg, proces onbekend

...Joh. Chris. HONNOFFS (1709-92) x Klein Gladbach 1732 Clara HONNOFFS (1709-92)
|
|----...Joh. Petr. HONNOFFS (1732-92) x Lövenich 1753 An. Margr. EEREN
|----|----•...An. Mar. HONNOFFS (1757-1830) x Zülpich 1782 Joh. Hend. HONNOFFS (1752-) [zie 248]
|----|----•...An. Gert. HONNOFFS (1766-1831) x 1º Klein Gladbach 1783 Joh. SCHUTS (1761-99)
|----|----|....x 2º Schummerquartier Joh. Petr. BEMELMANS (1785-1832)
|----|----|----•...1) Nic. SCHUTS (-1824) x Mar. Elis. WEHLEN (1799-) [zie ook 226]
|----|----|----•...1) Joh. Petr. SCHUTS (1786-) x Cath. Gertr. BEMELMANS (1782-1828)
|
|----...Joh Mat. HONNOFFS (1734-) x Oidtweiler 1761 An. Elis. HONNOFFS (1743-1826)
|----|
|----|----...Joh. Arn. HONNOFFS (1782-1841) x 1º Simpelveld 1808 An. Mar. LEONARTS (1786-1835)
|----|----|....x 2º Mar. KUPERS
|----|----|
|----|----|----...1) Mar. Gert. HONNEF (1806-) x Wittem 1833 Mat. Jos. HUNFF (1805-)
|----|----|
|----|----|----...1) Joh.Hend. HONNEFF  (HUNFF) (1808 74) x Schin op Geul 1837 Mar. Ges. HEGMANS (1808-58)
|----|----|----|----• Hub. Lamb. HONNEF (1839-1922) x Schin op Geul 1866 Mar. Magd. PONSEN (1840-1905)
|----|----|----|----|----• Petr. Hub. HONNEF (1870-1900) x 1895 Eva MARTIN (1868-1913)
|----|----|----|----|----• Joz. H.W. HONNEF (18772-1935) x 1° Den Bosch 1898 Elis. KRADOLFER (1863-1924)
|----|----|----|----• Joh.P. HONNEF (1849-1930) x Schin op Geul 1872 Mar. E. HOLLANDERS (1853-93) [zie 245]
|----|----|----|----|----• Joh. Serv. HONNEF (1878-1930) x Hulsberg 1898 An. Mar. DRUMMEN (1872-) [zie 135]
|----|----|----|----• Wil. Jos. HONNEF (1851-95) x Meerssen 1873 Mar. Wilh. VLUGGEN (1846-1925)
|----|----|
|----|----|----...1) Joh. Lamb. HONNEF (1811-71) x Kohlscheid 1829 An. Mar. HONNOFFS (1797-1869) [zie 248]
|----|----|----|----• Mar. Sib. HONNEF (1830-) x Weiden 1851 Nic. VONDERBANK (1829-)
|----|----|----|----|----• An. Mar. VONDERBANK (1852-) x Weiden 1872 Conrad KROTT (1848-)
|----|----|----|----|----|----• Gerh. Jos. KROTT (1875-) x Würselen 1899 An. Cath. REUTERS (1877-)
|----|----|----|----|----• Jac. VONDERBANK (1872-) x Würselen 1894 Cath. SIMONS
|----|----|----|----• Joh. M.J. HONNEF (1833-) x Weiden 1856 An. Mar. THOENISSEN (1829-)
|----|----|----|----|----• Joh. Math. HONNEF (1859-) x 1884 Mar. Gert. SCHMITZ (1859-)
|----|----|----|----• Arn. HONNEF (1836-) x Weiden 1862 Mar. Hub. MEESSEN (1839-)
|----|----|----|----|----• An. Gert. HONNEF (1870-1958) x Haaren 1897 Georg TURIAUX
|----|----|
|----|----|----...1) Mar. Ther. H. HONNEF (1813-98) x Schin op Geul 1843  Joh. Wern. SCHOUTETEN (1815-)
|----|----|----|----• An. Mar. SCHULTHEIS (-1924) x 1° Wittem 1863 Jacob NIX
|----|----|----|----|  x 2° Wittem 1897 Joh. Ger. VLUGGEN
|----|----|----|----|----• 1) Hend. NIX x Gulpen 1888 An. Mar. STARREN (1864-)
|----|----|----|----|----• 1) Wilh.. NIX x Wittem 1889 Mar. C.H. VLUGGEN
|----|----|
|----|----|----...1) Lamb. Hub. HONNEF (1816-68) x 1º c. 1838 An. Mar. A. H. GIERMANN (1811-39)
|----|----|----|   x 2º Wittem 1844 Mar. Elis. BALTISSEN (1817-)
|----|----|----|----• 1) Wil. Jos. HONNEF (1844-1905) x Heerlen 1874 An. M.H. SMEETS (1848-85)
|----|----|----|----• 2) Mar. Th.H. HONNEFF (1850-) x Laurensberg 1872 Peter E.H. FRANCOTTE
|----|----|
|----|----|----...2) Wil. Jos. HONNEF (1819-69) x Simpelveld 1843 Mar. Elis. MEISTERS (1818-)Mathijs Ponts

Joanna Honnoffs

Bernard Beckx

Joannes (Christiaan) Honnoffs wordt 14 sept. 1709 gedoopt in Oidtweiler (D) als zoon van Joannes George en Anna Maria Ponts, zijn moeder is een zuster is van Mathijs Ponts* uit Hoensbroek. Hij is vilder in Schauffenberg bij Kleingladbach.
Hij trouwt 21 mei 1732 in Kleingladbach (D) Clara Honnoffs, gedoopt 3 febr. 1709 in Kleingladbach als dochter van Johan Peter Honnoffs en Anna Geertruid Corvers. Zij is een zuster van Joanna Honnoffs* getrouwd met Bernard Beckx. Uit het huwelijk van Joannes en Clara worden zeven kinderen geboren tussen 1731 en 1753.
Hij wordt als mededader van overvallen genoemd door andere vilders, gevangenen in Hoensbroek en Nieuwstadt, maar het is niet waarschijnlijk dat er tegen hem geprocedeerd is.
Joannes overlijdt 82 jaar oud op 5 mei 1792 in Oidtweiler en Clara Honnoffs, ook 82 jaar, een half jaar later op 22 okt. 1792.

Opmerking: Mathijs Ponts trekt 12 aug. 1743 zijn beschuldiging van Joannes Honnofs weer in. Omdat eerdere stukken van dat scherp verhoor niet meer aanwezig zij
n weten we niet welke Joannes Honnofs bedoeld is.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Matthijs Corvers 9/10 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59, 282 [samenvatting], 436/7
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 251
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 66, 70 , 248.

© Maaike van Eekelen

252

Johanna Honnoffs, vildersvrouw in Nieuwstadt, gefolterd, galg 1744

...Joan. HONNOFFS (1701-44) x 1º Gerderath 1734 Wil. CREMERS
|....x 2º Kleingladbach 1742 Bern. BECKX (1700-43) [= 019]Joannes Honnoffs

Bernard Beckx

Hendrik Beckx

Joannes Honnoffs

Joanna Honnoffs wordt in Kleingladbach (D) geboren en 23 mei 1701 gedoopt als een dochter van Johan Peter en Anna Geertruid Corvers, een zuster van Clara Honnoffs getrouwd met Joannes Honnoffs*. Zij is de dochter en echtgenote van een vilder en woont in Nieuwstadt, maar dat wordt tijdens haar proces niet gezien als een vast domicilie.
Waarschijnlijk wordt op 22 aug. 1729 een buitenechtelijke zoon van haar gedoopti in Kleingladbach. Zij trouwt eerst 3 mei 1734 in Gerderath met de dagloner Willem Cremers en na diens dood woont ze weer bij haar ouders in Kleingladbach. Tijdens seizoensarbeid in Fijnaart in West-Brabant maakt ze kennis met met Bernard Beckx*, een broer van Hendrik Beckx* en hertrouwt met Bernard 3 okt.1742 in Kleingladbach. Uit het eerste huwelijk wordt in 1734 een dochter gedoopt in Kleingladbach, uit het tweede huwelijken zijn geen kinderen bekend.
Joanna wordt gelijk met de hele familie van haar man gearresteerd op 15 okt. 1743 en opgesloten op kasteel Montfort, beschuldigd vanuit Hoensbroek. Zij wordt 18 okt. verhoord en kan uiteraard veel vertellen over vilderfamilies, zich al dan niet bewust dat het behoren tot deze 'infame' families al werd gezien als 'bewijs' van misdadigheid. Ze wordt geconfronteerd met haar man en met Joannes Honnoffs* uit Sint Joost. Twee dagen is zij gemarteld tijdens verhoren op 16 dec. en op 24 jan. 1744. Daarna acht men het bewijs voldoende en wordt zij ter dood veroordeeld. Joanna sterft 43 jaar oud op 30 jan. 1744 aan de galg in Nieuwstadt.
Bernard Beckx is inmiddels op 23 dec. 1743 in Nieuwstadt terechtgesteld.


ZIE VERDER:

— Documenten: Criminele rol Nieuwstadt 18 okt. - 13 dec. 1743
..........In: Verhoor Mathijs Corvers 21 okt. 1743 ..........

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 22/3 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 57, 59, 67/9, 195, 275 [samenvatting], 401/3, 436/7
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 140/1. 'Deel II (2014)' p. 237, 256
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 15/6, 20, 37/9, 44/5, 70, 72/3, 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

253

Willem Honnoffs uit Aken, proces onbekend

...Wil. HONNOFFSAnna Gertrude Ponts

Hendrik Honnoffs

Joh.
Honnoffs


Cath.
Bemelmans


Anna Gertrudis
Ponts


Joannes
Ponts


Willem Honnoffs is een zoon van Peter en Anna Gertrude Ponts* geboren ca. 1707 in Akenen een broer van Joannes Honnoffs* en van Hendrik Honnoffs*. Hij wordt beschreven als 'redelijck lang van postuijre, gans smal van tronije en mager van aensight, hbbende lang swert-bruijnaghtig hair, een swerte baert, gekleedt met eenen cataigne bruijnen of roodtaghtigen rock, het camisoel van deselve couleur'. Woont eerder met moeder en broer Hendrik (die daar volgens hem beul is) in Aken, en later in Aubel.
Hij is getrouwd met zijn achternicht Maria Ponts, een vildersdochter ('...dat sij luijde van vilderse professie, geen boure luijdens connen becoemen'). De zuster van zijn vrouw, Anna Gertrudis Ponts*is getrouwd met Joannes Ponts*
Willem zou circa 1736 in Aldenhoven gebrandmerkt zijn.
Willem wordt 18 apr. 1743 gearresteerd als hij bij een vildersfamilie in Rekem verblijft. In mei en juni van dat jaar legt Catharina Bemelmans* uit de Groenstraat tijdens de tortuur verklaringen af dat hij mededader was bij misdrijven. Hij wordt verscheidene keren ondervraagt zonder dat dit bewijs oplevert en eind sept/ okt. ontvlucht hij de gevangenis.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Joannes Kraens 20 sept. 1743
..........In: Provisionele beschuldigingen Joannes Honnoffs okt. 1743
..........In: Scherp verhoor van Hendrik Beckx 29/30 okt. 1743
..........In: Scherp examen Matthijs Corvers 9/10 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59, 67, 192, 284 [bekende gegevens], 436/7
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 152, 159, 'Deel II (2020)' p. 15...98, 166, 168
..........'Deel III (2020)' p. 24/5, 39/40, 62, 66, 248.

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER