Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHollanders


244

De Arme Man, bedelaar in Heek, galg 1774

•...Daniel HOLLANDERS (1700-74) x 1736 Barb. LOUSBERG (-1797)
|----•...Nicol. HOLLANDERS (1748-75) [= 245] x Valkenburg 1770 Maria HENRICKS (1747-)

Nicolaas Hollanders

Lins Schouteten


Daniel Hollanders genoemd 'de Arme Man' is volgens eigen zeggen rond 1700 geboren in Scheulder onder Wijlre. Hij heeft met zijn gezin een periode gewoond in 's-Gravenvoeren, maar vanwege het maken van een vals briefje om winkelwaren af te halen zijn de vrouw en de zonen Mathijs en Johannes uit de heerlijkheid Voeren verbannen. Hij is circa 1757 in de Heek komen wonen in 'het oud huijs van Boshouwers', heeft geen bezit, gaat gekleed 'met eenen ouden lommele rok' en zowel hij zelf als zijn vrouw gaan uit bedelen.
Daniel verklaart tijdens het proces dat hij in 1736 met Berbe Lousberg getrouwd is en dat er nog vier kinderen in leven, waaronder Nicolaas*.
Lins Schouteten* noemt in juni 1774 tijdens zijn tweede reeks scherpe verhoren wel dertig inwoners van de bank Klimmen waaronder Daniel de arme man uit de Heek. Deze is in 19 okt. opgepakt, opgesloten in Valkenburg en daar twee dagen later verhoord, hij ontkent en blijft daarin volharden. Daarom is hij veroordeeld tot scherp verhoor en de 75-jarige Daniel is op 4 nov. onderworpen aan de hele scala van folterwerktuigen, duim- en scheenschroeven en "aen de enkele stroppade gebragt en vervolgens opgetrokken, wordende door den Scherpregter van tijdt tot tijdt eenige slaegen met een Coorde op de rug gegeeven. Wanneer bekende plichtig te staen aen Diefstallen en Huijsbraken .." Ook bij de voortzetting op 5 nov. bekent hij, evenals bij de hervatting van het scherp verhoor op 9 nov. en ook 10 nov. bij de recollectie. In het vonnis van 22 nov. is hij ter dood veroordeeld.
Daniel sterft 24 nov. 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Berbe Lousberg overlijdt 9 dec. 1797 in Hulsberg.


Zie VERDER:

— Documenten: in Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........in Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Verhoor 21 okt. 1774
..........Vonnis scherp examen 4 nov. 1774
..........Vragen voor scherp verhoor
..........Lijst scherper examen 4 nov. 1774
..........Scherp verhoor 4 en 5 nov. 1774
..........Recollectie 7 nov. 1774
..........Voortzetting scherp verhoor 9 nov. 1774
..........Beschuldiging van Anton Bosch
..........Recollectie 10 nov. 1774
..........Vonnis 22 nov. 1774
..........Staat van proceskosten
..........Bericht in krant van die tijd
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........in Scherp examen van Anton Bosch 30 apr. 1776
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

—Zie ook bij Rijckheyt Centrum 'Genealogie Hollanders' (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
......- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 94 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 220/1, 357 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 56.  'Deel II (2014)' p. 142, 171, 250
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

245

Nicolaes Hollanders, herbergier in Valkenburg, gefolterd, galg 1775

•...Nic. HOLLANDERS (1748-75) x Valkenburg 1770 Maria HENRICKS
|
|----•...Jacob HOLLANDERS (1772-1861) x Oud Valkenburg 1796 Mar. Cath. DAEMEN (1777-1861)
|----|
|----|----•...Mart. HOLLANDERS (1797-) x Maastricht 1827 Petron. WILLEMS
|----|----|----•...Jacob HOLLANDERS (1826-) x Someren 1850 Josina BERNARDTS (1813-)
|----|----|----•...Martin HOLLANDERS (1841-) x Someren 1872 Cath. Elis. TIESSEN (1839-)
|----|
|----|----•...Joh. Wil. HOLLANDERS (1805-) x 1Ί Berg en Terblijt 1825 Mar. Marg. GROENEMEIJERS (1799-1836)
|----|----|....x 2Ί Voerendaal 1837 Mar. Cath. SENDEN (-1878)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jac. HOLLANDERS (1829-1908) x Wijlre 1865 An Barb. AKKERMANS (1823-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Agn. HOLLANDERS (1834-1912) x 1Ί Voerendaal 1858 Joh. Ger. HELLEBRAND (1832-85)
|----|----|----|....x 2Ί Simpelveld 1887 Joh. Math. DECKERS (1828-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. HELLEBRAND (1861-1937) x 1Ί Simpelveld 1879 Nic. Jos. BUDDELS (1857-99)
|----|----|----|----|....x 2Ί Simpelveld 1900 Wil. Hub. OLISLAGERS (1878-)
|----|----|----|----•...Joh. Wil. HELLEBRAND (1865-1939) x Vaals 1892 Cath. Jos. DELNOIJ (1871-1918)
|----|----|----|----•...Joh. Arn. HELLEBRAND (1867-1945) x Kerkrade 1891 Mar. Hub. HABETS (1864-) [zie 514]
|----|----|----|----•...Joh. Alex. HELLEBRAND (1871-) x 1Ί Simpelveld 1894 Gertr. THILL (1874-95)
|----|----|----|----|....x 2Ί Simpelveld 1896 Mar. A.J. LEUCHTER (1871-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. HELLEBRAND (1873-) x Simpelveld 1896 Mat. H.J.H. BODELIER(1867-1940)
|----|----|----|----•...Frans Jos. HELLEBRAND (1875-) x Simpelveld 1898 Mar. Elis. GEIJZELAERS (1879-1933)
|----|
|----|----•...Johan HOLLANDERS (1807-82) x Schimmert 1833 Mar. Petron. LINKENS (-1885)
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. HOLLANDERS (1834-1920) x Strucht 1859 Johan BEMELMANS (1834-1909) [zie 502]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Wil. HOLLANDERS (1837-85) x Strucht 1862 Sib. Hub. BOSCH [zie 037]
|----|----|----|----•...Joh. H.H.HOLLANDERS (1862-91) x Klimmen 1887 Mar. Cath. HAAGMANS (1862-1928) [zie 491]
|----|----|----|----•...Joh. Hub. HOLLANDERS (1865-1929) x 1) Nuth 1898 Mar. An. ACKERMANS (1869-)
|----|----|----|----•...Mar. Agn. HOLLANDERS (1868-1910) x Hulsberg 1899 Joh. Wil. LINKENS (1863-)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Wil. HOLLANDERS (1841-1905) x Strucht 1864 An. Mar. COENJAERTS
|----|----|
|----|----|----•...Karel HOLLANDERS (1843-1929) x Houthem 1876 Mar. Cath. WEUSTEN
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Agn. HOLLANDERS (1846-) x Schin op Geul 1870 Joh. Math. HABETS (1841-)
|----|----|----|----•...Kar. Hub. HABETS (1875-) x Berg en Terblijt 1900 Mar. C.H. WILLEMS (1873-)
|----|----|
|----|----|----•...Frans Wil. HOLLANDERS (1850-) x 1) Mar. Cath. JONGEN
|----|
|----|----•...Joh. Math.HOLLANDERS (1816-87) x Oud Valkenburg 1836 An. Cath. KESSELS (-1900)
|----|----|----•...Corn. Jos. HOLLANDERS (1838-) x Strucht 1866 Mar. Sib. PATERS
|----|----|----•...Mar. Hel. HOLLANDERS (1848-1923) x Oud Valkenburg 1871 Leon. ODEKERKEN (1845-)
|----|----|----•...An. Mar. HOLLANDERS (1851-80) x Strucht 1874 F.H.H. FRINGS (1851-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. FRINGS (1875-) x Wijlre 1898 Balt. Wil. GESANG (1853-)
|----|----|----•...Mar. Elis. HOLLANDERS (1853-93) x Schin op Geul 1872 Joh. Petr. HONNEF (1849-1930) [zie 251]
|----|
|----|----•...Karel HOLLANDERS (1818-84) x Strucht 1849 M.J.J. RAMAKERS (-1885)
|----|----|----•...Hubert. HOLLANDERS (1850-) x Schin op Geul 1876 Joh.H.H. SIEPERS
|----|----|----•...Joh. Hub. HOLLANDERS (1852-) x Luik 1896 Joan. M.M. MEYSSEN (1855-)
|----|----|----•...Mar. An. HOLLANDERS (1854-) x Schin op Geul 1883 Sim. Jos. GUTKIN (1834-)
|----|----|----•...Mar. A.J. HOLLANDERS (1856-) x Ulestraten 1888 Jac. LAST (1849-)
|----|
|----|----•...Mar. An. HOLLANDERS (1820-85) x Vaals 1847 Nic. Jos. MERTENS (1818-88)
|----|----|----•...Mar. C.H. MERTENS (1848-1937) x Vaals 1874 Win. Jos. LERSCH (1841-)
|----|----|----•...Jacob MERTENS (1849-1907) x Vaals 1873 Marg. Hub. SCHETZ
|----|
|----|----•...Petr. Hend. HOLLANDERS (1822-) x 1Ί Strucht 1845 Mar. Elis. LINKENS
|----|----|....x 2Ί Schin op Geul 1882 An. Barb. KOOKEN
|----|----|----•...Mar. Cath. HOLLANDERS (1845-) x 1877 Bern. Jos. VROMEN
|----|----|----•...Joh. P.A. HOLLANDERS (1847-) x Wittem 1877 A.M.H. KERSKENS
|----|----|----•...Joh. Wil. HOLLANDERS (1855-) x Schin op Geul 1880 Mar. C.P. DELCOURT
|----|----|----•...Mar. A.J. HOLLANDERS (1857-) x Margaten 1887 Joh. Hub. COUMANS
|----|----|----•...Karel HOLLANDERS (1859-) x Vaals 1888 Ida Hel. BOCKDaniλl Hollanders

Geertruid Bosch


Nicolaas Hollanders wordt 28 jan. 1748 gedoopt in 's-Gravenvoeren als zoon van Daniλl Hollanders* en Berbe Lousberg. Is sinds zijn trouwen in Valkenburg gevestigd en heeft de kost verdiend als herbergier en als boer. Hoewel dat enig kapitaal zou doen vermoeden heeft hij niets dat het gerecht kan confisceren.
Hij trouwt 30 sept. 1770 in Valkenburg Maria Henrichs, gedoopt 3 okt. 1747 in Valkenburg als dochter van Petrus en Anna Catharina Depree. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1770 en1774.
Het proces tegen zijn vader loopt eind 1774, maar daarbij wordt Nicolaas niet vermeld. Mogelijk is Geertruid Bosch* tijdens het scherp examen op 21 juli 1775 de eerste die hem noemt als een van de vele leden van de bende. Nicolaas is 22 juli gearresteerden in het landshuis ontkent hij bij het verhoor alles. Daarom wordt hij 7 aug. met Geertruid Bosch geconfronteerd, waarbij hij blijft ontkennen. Om hem tot bekentenis te dwingen is hij 10 aug. onderworpen aan de tortuur tijdens een nieuw verhoor. Dan bekent hij wel medeplichtige te zijn, waarbij hij bijvoorbeeld Anton Bosch noemt als leider. Toch vraaagt het gerecht juridisch advies bij J.C.S. de Limpens en confronteert hem 3 okt. nog eens met Geertruid Bosch. Maar dan sluiten de schepenen het proces af met een doodvonnis. Nicolaas sterft 27 jaar oud op 5 okt. 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Crimineel examen Geertruid Bosch 21 juli 1775
..........in Idem 22 juli 1775
..........Lijst scherper examen 10 aug 1775
..........Nota juridisch advies 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

—Zie ook bij Rijckheyt Centrum 'Genealogie Hollanders' (in nieuw venster) hier

— LINK Hellenbrand.nl (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 147, 223/4, 353, 369 [samenvatting], 413
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 143, 148, 150, 171, 173/5, 252

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER