DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Scherp examen

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Daniel Hollanders 7 nov. 1774 Valkenburg
••• RHCL MAASTRICHT ••• LvO 8169 •••


Recollectie gehouden
             Ter Instantie
Van den Wel Edel Gestrenge
Heer Luitenant-Drossard
nomine officij Informant
             Door
Daniel Hollanders Gedetineerde
              over
derselver Responsiven onder
Scherper Examen gedaen
            Luna den 7. Novembris 1774

Is gesisteert van weegens den Heer Informant den Gedetineerden Daniel Hollanders ten eijnde om gerecolleerdt te worden, de welke gebragt sijnde buijten de plaetse van tortuur, handen en voeten vrij, sonder vrees ofte dreijgementen, aen dewelke der selver responsiven op den 4. en 5. deser onder Scherper Examen gedaen voorgeleesen, heeft verclaert in alle deelen bij deselve te blijven persisteeren, maer seggende dat niet bij den Diefstal bij Walraven nogte aende Handt geweest is. Verders versoekende dat van de lijste mogte af gedaen worden Hendrik Tommaes den wolspinder uijt de Heek als hebbende denselve nergens bij gesien. Willende verders op sijne gedaene Responsiven leeven en sterven.
En heeft naer duijdelijke voorleesing deses hierbij blijven persisteeren ten eijnde gehandmerk
Merk | van
      ——
Dan   |  Hollanders

    Nobis prζsentibus
 J.Wateler  PVandenHeuvel


Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER