DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten

Staat van Kosten in zake Daniel Hollanders
••• RHCL MAASTRICHT ••• LvO 8169 •••

Staat van Costen
...........in saake
Den WelEdele Heer Luitenant-
Hoog Drossard dezes lands
nomine officij claeger
.........Tegens
Daniel Hollanders beclaegde
en geλxecuteerde1774
Den 21e october door den heer
claeger articulen interrogatoir
geλxhibeert en versocht den
gedetineerde over deselve te
verhooren komt voor Extra-
ordinaire vergaderinge    -   -   -   -   -   ƒ  10 --
Boode voor Convocatie   -   -   -   -       ƒ    1 --
Roll Regten   -   -   -   -   -   -   -   -   -     ƒ    2 --
Secretaris voor Exhibitie op de
articulen   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - ƒ    0 --   5
Jura auditionis   -   -   -   -   -   -   -   -    ƒ    6 --
Secretaris voor copien   -   -   -   -   -     ƒ    1 --
Boode voor af- en opbrengen   -   -       ƒ    0 -- 10

Den 28e october door den
heer claeger articulens van
confrontatie geλxhibeert en
versocht dat den gedetineerde  
tegens Reijnier Zijben gecon-
fronteert soude worden, comt
voor Extraordinaire vergoeding   -   -  ƒ  10 --
Boode voor Convocatief   -   -   -   -    ƒ    1 -- 
Secretaris voor Exhibitie   -   -   -   -    ƒ    0 --   5
Jura confrontationis   -   -   -   -   -   -   ƒ   12 --
Boode voor af- en opbren-
gen der gedetineerden   -   -   -   -   -    ƒ    1 --
Secretaris voor copien   -   -   -   -   -   ƒ    1 --

De 4 november door den
heer claeger ter rolle ge-
proponeert en versocht
decreet van scherper Exa-
men tot Last van den be-
claegde, comt voor Extra-
ordinaire vergaederinge   -   -   -   -     ƒ  10 --
Boode voor Convocatie   -   -   -   -     ƒ    1 --
Roll Regten   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ƒ    2 --

En alsoo gedecreteert was
videantur Acta komt voor
afdoeninge der selver   -   -   -   -   -    ƒ  36 --
Copien en Regt   -   -   -   -   -   -   -    ƒ    2 --
Boode   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ƒ    1 --

Eodem dito door de heer
claeger articulen interrogatoir
geλxhibeert comt voor
Extraordinaire vergaderinge   -   -   -  ƒ  10 -- 
Boode voor Convocatie   -   -   -   -    ƒ    1 -- 
Roll Regten   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ƒ    2 --

En dien dag voorts geproce-
deert sijnde, den gedetineerde
onder scherper Examen te
verhooren comt aen vijf schee-
penen en Secretaris daertoe
vier uren gevaceert hebbend - - - - - -ƒ 45 --
voor specifieke vacatie  -  -  -  -  -  -  ƒ 60 --
Boode voor af en opbrengen   -   -    ƒ   2 -- 10den 5 dito door den
Heer claeger voorts
gank van verhoor on-
der scherper examen
versogt Extraordinair
   -    -   -   -   -ƒ  10
Bode   -   - -   ƒ    1
Propo   -   - -  ƒ    2

Tot welkers eijnde wederom
als voor door Scheepenen
ensecretaris drie uuren
gevaceert komt als voor   -   -   -   -       ƒ  36 --   1
Bode   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ƒ    1 --   5

Eodem dito wederom den
heelen morgen door vijf Schee-
penen gevaceert komt ut ante  -  -  -    ƒ .............

den 7 november door den heer
Claeger versocht dat den
gedetineerde over derselver
Responsiven onder Scherper
examen gedaen soude worden
gerecolleert, komt voor
Extraordinaire vergadering  -  -  -  -   ƒ  10 --
Boode voor een vocatie  -  -  -  -  -  -  ƒ    1 -- 
Propositie Rechten  -  -  -  -  -  -  -  -   ƒ    2 --
jura Recollectionis  -  -  -  -  -  -  -  -   ƒ    6 --
Secretaris voor Copie van de
Responsiven  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ƒ    4 --

den 9e dito door den heer
claeger naerder geproponeert
en versocht voortganck
van Scherper examen komt
voor Extraordinaire vergadering  -  - ƒ  10 --
Boode voor Convocatie  -  -  -  -  -  - ƒ    1 --
Roll reghten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ƒ    2 --

Eoden dito den gedetineerde
onder Scherper examen ver-
hoort, comt speciale vacatie
voor vijf heeren scheepenen
heelen middag gevaceert (doorhalen)
... drie uuren  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  36 --
boode voor aff en opbrengen  -  -  -     ƒ    1 --   5

den 10 dito door den heer claeger
versocht dat den gedaegde over
derselver Responsiven onder
scherp examen gedaen soude
werden gerecolleert komt voor
extraordinaire vergadering  -  -  -  -     ƒ  10 --
Boode voor Convocatie  -  -  -  -  -      ƒ    1 --
Propositie Regten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ƒ    2 --
jura recollectionis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ƒ    6 --
Secretaris voor copije van de
Responsiven  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    ƒ    4 --
Boode voor af en opbrengen  -  -  -     ƒ    0 --

den 21e november door den heer
claeger clacht en conclusie
geλxhibeert en in Conformi-
teijt van dien Reghts adminis-
tratie versocht, comt voor
extraordinaire vergaederinge  -  -  -   ƒ  10 --
Boode voor Convocatie  -  -  -  -  -    ƒ    1 --
Propositie Regten  -  -  -  -  -  -  -  -   ƒ    2 --
Secretaris voor t'exhibitum  -  -  -  -  ƒ    0 --   5
komt voor afdoening van den ge-
decreteerdr videantur acta  -  -  -  -   ƒ   72 --   1
Eodem vonnis gelderen
inbegrepen verbaelen  -  -  -  -  -  -    ƒ    2 --  10
maken van den inventaris  -  -  -  -  - ƒ    2 --
Copie, registratie en boode  -  -  -  -  ƒ    5 --    
te saemen  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ƒ  56 --


Secretaris voor het opsoecken
van dese costen, maeken
en copieeren van desen staet  -  -  -  ƒ    6 --  

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER