DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Daniel Hollanders 10 nov. 1774 Valkenburg
••• RHCL MAASTRICHT ••• LvO 8169 •••


Recollectie gehoudenop den
Landshuijse van Valkenburg
..........Ter Instantie
Van den Wel Edel Gestrenge
Heer Luitenant-Drossard deeses
Lands nomine officij Informant
..........Door
Daniel Hollanders Gedetineerde
..........over
derselver Responsiven op
den 9 Nov. gedaen
..........Donderdag den 10. Nov. 1774

Is gesisteert van weegens den Heer Informant voornoemdt den gedetineerde Daniel Hollanders ten eijnde om gerecolleerdt te worden over derselver responsiven op gisteren gedaen. Dewelke gebragt sijnde buijten de plaetse van tortuur, handen en voeten vrij, semoto omni terrore en aen de welke derselver responsiven duijdelijk van woorde tot woorde voorgeleesen, heeft verclaert in alle deelen bij deselve te blijven persisteeren, willende daerop leeven en sterven en heeft naer duijdelijke voorleesing deeses hier bij blijven persisteeren ten eijnde gehandtmerktmerk van
Dan Hollanders

Nobis præsentibus
J.Wateler • PVandenHeuvel


Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER