DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenDiverse Kosten

Honorarium van geassumeerd rechtsgeleerde J.C.S de Limpens
Nat. Arch. - A.S.G. 5871

   


 Staat   van   Honoraris
gepromeritieert door J. C.
S. de Limpens als geassu-
meerde Regtsgeleerde door
den  Hoogen Geregte  der
Stad   en   Vrijheyd   Val-
kenburg   in   de   crimi-
neele  proceduren  gehou-
den   aldaar   tegens   de
complicen   der   Berugte
Bende   van   Boosdoen-
ders &c.

 

Den onders. in sijne voormd.°
qualiteit van geassumeerde
Regtsgeleerde heeft geexamineert
de wijdloopige precessale stuk-
ken in sake het Officie
Crimineel tegens Dirk Hers-
seler
van Neerbeek, ressort
der Banke Beek, waernae
over evengesyde stukken
geadviseert, komt voor een
en ander . . . . . . . . . . . . . f 30 - . . - ..
-------------------------------—————
- - - - - - - - - - - - - - - - - -f 30 - . . - ..


pag.2
--------------------- Transport f 30 - . . - ..
Alnog ondersogt de stuk-
ken der crimineelen procedure
tegens Antoon Rasch, en daer
over geadviseert..............f 27 - 10 - ..
7. aug:1773
Item geexamineert de stuk-
ken der crimineele Proce-
dure tegens Abraham Na-
than
, en daer over geadvi-
seert         .         .       .    f 25 - . . - ..
Item geexamineert de
processale stukken in
zake het officie crimi-
neel Tegens Martin le
Gros
, en daer over geadvi-
seert         .         .       .    f 25 - . . - ..
Item gevaceert ten Eynde
van Examinatie der crimi-
neele procedure tegens Jan
Vrusch
van Beek, en
daer over geadviseert   .   f 29 - 10 - ..
-----------------------------—————
- - - - - - - - - - - - - - - - -f 137 -  5 - ..


pag.3
---------------....--Transport f 137 -  5 - ..
7. aug. 1773
Item geexamineert de stuk-
ken der crimineele proce-
dure tegen Willem Glase-
makers
van Beek, en daer
over geadviseert     .     .   f 26 - . . - ..
Al nog ondersogt de stukken
der crimineele procedure te-
gens Gerard Stijnen, en daer
over advys gegeven   .   . f 28 - . . - ..
Item geexamineert de stuk-
ken gedient in zake het
officie crimineel tegens
F.W. Heusschen, Coen Spor-
ken, W. Ramaekers, Jan
Haesen en Paulus Drum-
men
, tot welkers Las-
te gevraagt Scherper
Examen, waer nae opge-
stelt het vonnis van ont-
slaginge der even gemelte
---------------------------—————
- - - - - - - - - - - - - - - f 191 - 15 - ..


pag.4
------------Transport      f 191 - 15 - ..
gedetineerde onder cou-
tie de Se Sittendo totiis
quoties sub poena con=
victi, et confetti     .   .      f 25 - . . - ..

geexamineert de stukken
der crimineele Procedure
tegens Willem Erkens
en daer over advys gegee-
ven     .     .     .     .     .  f 15 - . . - ..

alnog geexamineert de
crimineele procedure te-
gens Pieter Claessens, en
daer over geadviseert   .  f 12 - . . - ..

Item geexamineert de cri-
mineele procedure tegens
Dirk Debits en daer over
geadviseert     .     .      . f 12 - . . - ..
--------------------------—————
- - - - - - - - - - - - - - - -f 255 - . . - ..pag 5----------Transport f 255 - . . - ..
7 juli 1774
Item gevaceert tot Ex-
aminatie der criminee-
le procedure Tegens Mat-
thijs Boormans
en daer
over geadviseert     .    . f 10 - . . - ..
22 november 1774
Geexamineertde Crimi-
neele procedure tegens Lins
Schouteten
, en daer over
advys gegeven   .     .    f 20 - . . - ..
14 aug: 1774
Item geexamineert de
crimineele procedure te-
gens Frans Antoon Bras-
Vagebond, en opgestelt
het doodvonnis waer
bij denselven gedoemt
van geraaybraakt te
worden met wijdloopig
Schriftelijk advys   .     f 25 - . . - ..
-------------------------—————
- - - - - - - - - - - - - - - f 310 - . . - ..


pag.6------Transport f 310 - . . - ..
14 aug. 1775
Item geexamineert de
stukken gedient in Zake
het officie crimineel te-
gens Martin Duijts, en
daer over geadviseert   f 25 - . . - ..
7 septemb. 1775
Al nog geexamineert
de crimineele procedure
tegens Gertruid Bosch
en daer over Schriftelijk
advys gegeven     .      f 24 - . . - ..

Geexamineert de crimi-
neele procedure Tegens
Nicolaes Hollanders, en
daer over geadviseert  f 25 - . . - ..
-------------------------—————
- - - - - - - - - - - - - - -f 384 - 15 - ..

Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER