DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Beschuldigingen


Beschuldigd door Ida Ponts      18 januari 1744

      RHCL  Maastricht --- Echt 25     

 

Personeele declaratie
der naemen ende woon-
plaetsen van degheene die
Complicen sijn ende plichtigh
sijn aen eenighe delicten
gedaen in judicio Extra-
ordinario op den Castele
Monfort den 18. januarij
1744 door Ida Ponts
geapprehendeerde alhier

Mathijs Ponts
Peter Ponts
Maria Ponts
Hend. Ponts
Joannes Ponts
Berb Bemelmans vrouwe van Mathijs Ponts
Corst Klinckers
Joannes Klinckers
Joannes Crans eene sant kremer
Peter den moutheuvel
Giel Mobers
Frans Kleinkens
Hans aenden bergh
den doock oock aenden bergh
Christian oock aenden bergh
der oudtste beude aenden bergh
Wilhem aenselven bergh

        Vaesraedt
Melser Bemelmans
Fransken eene oude man wijns toenaemen niet en weet
Arnoldus wijns toenaem niet en weet

        Doenraedt
Martinke eenen spelman

        Merkelbeek
Wijn Meelers
Hend. Meelers
Grit Meelers
noch eene oude man wijens naeme niet en weet

      Bronsum
twee huijsraeden tusschen Bronsum en Rompen

      Heler
een vlesslachter

        Dusseldorp
Helmes

        Acken
Hendericus Coervers
dessen broder Mathijs Coervers
de vrouwe van Hend. Coervers met naeme Peet

        Neerabel
Hend. Honnoffs
Joseph Honnoffs
Hans Wilhem Honnofs
Gertruijdt Ponts weduwe van Peter Honnoffs
Joannes Honnoffs
sij geapprehendeerde Ida Ponts

        Jupille
Laurens viller aldaer getrouwt met
Elisabeth Honnoffs

        Poffendorp
Peter Coervers
Maria Ponts vrouwe vande voorschreven Peter Coervers

        Schovenbergh
Joannes Honfs viller en dessens vrouwe Clara

        Klein Gelabback
Hend. Coervers en dessen vrouwe mar
Jan Honnoffs

    Gulick
Adolphus Lou viller van Gulick

        Groenstraet
Nicolaes Elven
Catharina Bemelmans sijne vrouwe

    Schum
Wilhem Coervers met sijne vrouwe Berb

    Nieuwstadt
Bernard ende Hend. Beckx
Jan Linssen

 
 


Naar boven

Email


 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER