DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Scherp verhoor


Beschuldigd door Ida Ponts      18 januari 1744

   · · · · · ·   RHCL  Maastricht --- Echt 25   · · · · · ·  

 

            Personeele declaratie
            der naemen ende woon-
            plaetsen van degheene die
            Complicen sijn ende plichtigh
            sijn aen eenighe delicten
            gedaen in judicio Extra-
            ordinario op den Castele
            Monfort den 18. januarij
            1744 door Ida Ponts
            geapprehendeerde alhier

    Mathijs Ponts
    Peter Ponts
    Maria Ponts
    Hend. Ponts
    Joannes Ponts
    Berb Bemelmans vrouwe van Mathijs Ponts
    Corst Klinckers
    Joannes Klinckers
    Joannes Crans eene sant kremer
    Peter den moutheuvel
    Giel Mobers
    Frans Kleinkens
    Hans aenden bergh
    den doock oock aenden bergh
    Christian oock aenden bergh
    der oudtste beude aenden bergh
    Wilhem aenselven bergh

                Vaesraedt
    Melser Bemelmans
    Fransken eene oude man wijns toenaemen niet en weet
    Arnoldus wijns toenaem niet en weet

                Doenraedt
    Martinke eenen spelman

                Merkelbeek
    Wijn Meelers
    Hend. Meelers
    Grit Meelers
    noch eene oude man wijens naeme niet en weet

                Bronsum
    twee huijsraeden tusschen Bronsum en Rompen

                Heler
    een vlesslachter

                Dusseldorp
    Helmes

                Acken
    Hendericus Coervers
    dessen broder Mathijs Coervers
    de vrouwe van Hend. Coervers met naeme Peet

                Neerabel
    Hend. Honnoffs
    Joseph Honnoffs
    Hans Wilhem Honnofs
    Gertruijdt Ponts weduwe van Peter Honnoffs
    Joannes Honnoffs
    sij geapprehendeerde Ida Ponts

                Jupille
    Laurens viller aldaer getrouwt met
    Elisabeth Honnoffs

                Poffendorp
    Peter Coervers
    Maria Ponts vrouwe vande voorschreven Peter Coervers

                Schovenbergh
    Joannes Honfs viller en dessens vrouwe Clara

                Klein Gelabback
    Hend. Coervers en dessen vrouwe mar
    Jan Honnoffs

                Gulick
    Adolphus Lou viller van Gulick

                Groenstraet
    Nicolaes Elven
    Catharina Bemelmans sijne vrouwe

                Schum
    Wilhem Coervers met sijne vrouwe Berb

                Nieuwstadt
    Bernard ende Hend. Beckx
    Jan Linssen

 
 


Naar boven

Email


 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER