Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHochkirchen


254

Caspar Hoogkirchen, kolengids in Kohlscheid, vrijgelaten 1745

...Casp. HOOGKIRCHEN (1704-61) x Kerkrade 1725 Anna CREMERS (1697-1761)
|----•...Mar. Mech. HOOGKIRCHEN (1728-79) x Kerkrade 1764 Arn. DOHM (-1773)
|----•...Wil. HOCHKIRCHEN (1731-90) x Kerkrade 1761 Mar. Cath. OFFERMANS (1740-1813)
|----|----•...Mar. Jos. HOCHKIRCHEN (1766-1804) x Kerkrade 1790 Joh. Jos. KOCKELKORN (1759-1815)
|----|----|----•...Petron. KOCKELKORN (1802-) x Kerkrade 1820 Joh. Petr. J. SPIERTS
|----|----|----|----•...Magd. Kath. SPIERTZ (1836-) x Stolberg 1865 Serv. HAGEN (1839-)
|----|----|----|----•...Heinr. SPIERTZ (1839-) x Stolberg 1867 Mar. Jos, SCHIRP (1843-)
|----|----•...Joh. Jos. HOCHKIRCHEN(1768-) x Kerkrade 1794 Mar. Cath. SENDEN
|----|----•...Petron. HOCHKIRCHEN (1772-) x Kerkrade 1795 Mart. PIFFER (1768-1802)
Caspar Hoogkirchen is circa 1704 geboren en zowel het Rijk van Aken als Köln-Deutz worden als geboorteplaats genoemd. Sinds zijn huwelijk woont hij in Kohlberg onder Kerkrade; verdient de kost als bakker en als kolengids.
Hij trouwt 11 febr. 1725 in Kerkrade Anna Cremers, gedoopt aldaar op 20 juni 1697 als dochter van Petrus en Mechtildis Savelberg. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren tussen 1722 en 1737, waarvan er drie jong sterven.
Gevangenen uit Kerkrade die in sept. 1743 onder foltering werden ondervraagd hebben vele plaatsgenoten 'gedenuncieert ... die welcke mede plichtigh ende handdaedigh sijn geweest aen verscheijdene inbreucken, knevelerijen ende dieffstaelen'. Op grond hiervan wordt 28 sept. een arrestatiebevel goedgekeurd voor dertien mannen en één vrouw uit Kerkrade en Caspar is een van die personen. Zijn vrouw laat een bezwaarschrift opstellen en probeert dat aan te bieden aan de schepenen van Kerkrade, maar die weigeren het aan te nemen. Vervolgens protesteert zij schriftelijk in Brussel bij de Raad van Brabant (Oostenrijks gebied). Daarin beklaagt zij zich dat haar man gearresteerd is, die 'staende ter goeder naeme ende faeme' is. En verder dat schout en schepenen de wettelijke procedureregels niet aanhouden. Bij decreet wordt 23 mei 1744 bepaald dat de schepenbanken voortaan verplicht zijn bij twee advocaten van de Staten van Overmaze advies in te winnen bij criminele zaken. De justitie van Kerkrade werkt niet mee en laat de zaak maar aanslepen. Na een langdurige gevangenschap is hij rond de jaarwisseling 1745/6 op bevel van de Soevereine Raad van Brabant  in vrijheid gesteld.
Anna Cremers wordt op twaalf jan. 1761 begraven in Kerkrade en Caspar vijf dagen later op de zeventiende.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........Arrestatiebevel 28 sept 1743
..........Vragen voor verhoor 19 okt. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 en Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........Pogingen om een verzoekschrift in te dienen 2 nov. 1743
..........Protest van vrouw Anna Cremers
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743
..........In: Recollectie Joannes Mertens 12 dec. 1743
..........Schepenen van Kerkrade over rekest
..........Schout Poyck over rekest 19 dec. 1743
..........In: Scherp examen Laurens Reumgens 24/25 jan. 1744 &  Recollitie 27 jan. 1744
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 feb. 1744
..........Besluit uit Brussel 23 mei 1744
..........In: Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744
..........Staat gerechtskosten
..........In: Verslag van de Procureur-Generaal van Brabant 31 juli 1774
..........In artikel over strafrechtprocedures

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 17
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 55 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 117/8, 125, 130/1[arrestatie en protest echtgenote] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 63, 85, 194, 196, 198, 242 [samenvatting], 390, 403
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 72/3 [gerechtskosten]
...- L. Augustus 'De wieg van de bokkerijders-mythe stond in Kerkrade' 13/4, 16(In "Kerkrade onderweg' 1993) p.
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 131/2, 134, 168/9, 177/8, 181.
..........'Deel II (2014)' p. 217, 234
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 129, 138/40
..........'Deel III (2020)' p. 85, 90/2, 94, 100, 121, 123, 125/6, 130, 136, 139/40, 150, 184, 186, 214, 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER