Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHouben


255

Leentje de Speelman uit Stein, galg 1775

...Leon. HOUBEN..... Geen gegevens.Willem Opdenkamp

Leonard Houben, genoemd 'Leentje de speelman' woont in Meers onder Stein en is muzikant. Over afkomst en familie weten wij niets en speellieden waren in die tijd geen welgestelden.
Geen dossier, alleen berichten uit andere bronnen. Willem Opdenkamp* uit Maasmechelen verklaart in febr. 1775 onder foltering dat hij omstreeks 1758 samen met Leentje en anderen de eed heeft afgelegd in de Sint Rosakapel bij Sittard en dat zij toen zijn opgenomen in een broederschap van geluk.
Het proces tegen deze speelman eindigt in een doodvonnis. Leonard sterft in jan. 1775 aan de galg aan de Maas in Stein, op 13 jan. volgens Sleinada.

Opmerking: Willem Opdenkamp zegt: 'denwelcken tot Stein aen den galgen boom gestorven is.'

ZIE VERDER:

In documenten: in Scherp verhoor van Willem Opdenkamp 24 febr. 1775

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 53 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 39 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 327 [bekende gegevens], 329
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 36
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 123, 254
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER