Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailOpdenkamp


390

Willem Op Den Kamp, schaapsherder in Mechelen a.d. Maas, galg 1775

•...Wil. OPDENKAMP (1722-75) x Mechelen aan de Maas 1751 Digna NOUWEN (-1795)
|
|----•...Lamb. OPDENKAMP (1757-1836) x Maasmechelen1786 Mar. Gertr. ENGELEN (1752-1820)
|----|
|----|----•...An. Gertr. OPDENKAMP (1788-1841) x Math. AERTS
|----|
|----|----•...Digna OPDENKAMP (1791-1865) x Maasmechelen 1834 Hendrik MESOTTEN (-1856)
|----|
|----|----•...Lamb. OPDENKAMP (-1880) x An. Cath. DUIJKERS (-1883)
|----|----|----•...Jan Lamb. OPDENKAMP (1825-) x Maasmechelen 1852 Barb. PAULISSEN (1823-)
|----|----|----•...Lamb. OPDENKAMP (1828-) x Maasmechelen Mar. Gert. BONGERS (1823-)
|----|----|----•...An. Mecht. OPDENKAMP (1831-) x Maasmechelen 1869 Iren. Jos. VANHOUNE (1815-)
|----|----|----|----•...Leon. Th. M. VANHOUNE (1869-) x Maasmechelen 1892 Kar. Lod. VAN GIJSEL (1862-)
|----|----|----•...Christ. Hub. OPDENKAMP (1841-) x Maasmechelen 1876 Mar. J.H. DERΙ (1845-90)
|----|----|----|----•...Cath. Hub. OPDENKAMP (1872-) x Maasmechelen 1893 Joh. Rein. VANDERBEEK (1868-)
|----|
|----|----•...Wijnand OPDENKAMP (1802-74) x Maasmechelen 1868 An. Elis. PHARAINE (1839-)
|----|
|----|----•...Sophia OPDENKAMP (1807-47) x Rekem 1844 jan Ger. MENNENS (1801-1869)
|----|----|----• Peter MENNENS (1834-1911) x Rekem 1858 Corn. MOERMANS (1836-83)
|----|----|----|----• Lamb. MENNENS (1868-1926) x Uikhoven 1895 An. Mar. BECKERS (1869-)


Joannes Ramakers

Helger Ramakers

Marten Mulkens

Joseph Kerckhoffs

Peter Kerckhoffs


Willem Opdenkamp wordt rond 1722 geboren in Mechelen aan de Maas, een broer van Margaretha Opdenkamp getrouwd met Joannes Ramakers* en dus een oom van Helger Ramakers*. Woont in Maasmechelen bij Leuth, verdient de kost eerst als schaapherder bij zijn ouders en later met boerenwerk in dagloon. Schout de Limpens van Thorn noemt hem 'altoos seer verdagt suspect en van een slechten levensaard geweest'.
Hij trouwt 4 mei 1751 in Mechelen aan de Maas met Digna Nouwen en uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren tussen 1751 en 1757
Willem wordt beschuldigd door Marten Mulkens* uit Elsloo en door zijn zwager Joannes Raemaekers. Maar hij is gevlucht en kan niet opgepakt worden, maar is op 23 maart 1775 bij verstek verbannen. Hij was ervandoor met achterlating van vrouw en twee kinderen.
In Maastricht heeft hij bij zijn nicht Maria Margaretha Raemaekers de pas toegeλigend van haar overleden man Matthijs Simons. Onder die naam vind hij werk als boerenknecht in Klein Hegge, een gehucht onder Thorn. Maar hij is toch herkend en gevangen genomen, eerste verhoor op 8 febr. 1775, nader verhoor 20 febr. en aangezien hij alleen kleinigheden bekent verwezen naar scherper examen. Dit verhoor vindt plaats op 24 en 25 febr. 'daerbij heeft Nochmaels Verclaert onschuldigh te wesen. Dus is denselven door den Meester van den Scherpen gerichte op de torture gebracht'. En dan zegt hij meegedaan te hebben aan de overval in de Maasband in 1756 en aan een verder onbekende inbraak bij Hendrik Bohnen in Limbricht. Wel bekent hij het afleggen van de eed in de Sint Rosakapel bij Sittard om te behoren tot "de broederschap van geluk". De schepenen vinden het voldoende voor een doodvonnis.
Willem sterft 8 maart 1775 aan de galg in Thorn.
Digna Nouwen overlijdt 5 juni 1795 in Mechelen.

Opmerking: Hij heeft wel eens gehoord van ene Kerkhofs als generaal van de bende want de faam van Joseph Kerckhoffs* uit Herzogenrath is wijdverbreid. Maar Willem verwart hem met Peter Kerckhoffs* die uit Beek komt en ook de schepenen schrijven in het vonnis 'dat hij al van over seventhien jaeren sigh begeven heeft onder de dieve bende van seekeren Kerkhofs tot Beek'.

ZIE VERDER:

–– Documenten: Eerste verhoor op 8 feb. 1775
..........Brief van de drossard van Mechelen aan Thorn 10 febr. 1775
..........Goedkeuring arrestatie 10 feb. 1775
..........Nader verhoor 20 feb. 1775
..........Procedure tot scherp examen 22 feb. 1775
..........Scherp examen op 24 en 25 febr. 1775
..........Vonnis 3 maart 1775

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 39 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 147, 205, 222, 328/9 [bekende gegevens]
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 22
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 122/4, 174, 254
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER