Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHuijnen


256

Den Huyn uit Genhout, aanvankelijk gevlucht, vrijgelaten 1778

•...Petr. HUYNEN (1712-94) x Beek 1740 Elis. PIJLS (1724-90)
|
|----•...Petron. HUYNEN (1742-93) x Beek 1767 Arn. MEIJERS (-1813)
|----|----•...Mar. Luc. MEIJERS (1771-1844) x Spaubeek 1802 Jos. ROPPERICH (-1838)
|----|----•...Joh. Petr. MEIJERS (1780-1858) x Spaubeek 1807 Mar. Mecht. KAPPES
|----|----|----•...Mar. Jos. MEIJERS (-1895) x Spaubeek 1841 Joh. Theod. DIEDEREN (1811-73)
|----|----|----|----•...Petr. Jos. DIEDEREN (1856-88) x Hulsberg 1887 Mar. Elis. LIMPENS (1861-)
|----|----|----|----•...Joh. Hend. DIEDEREN (1861-1910) x Mar. Jos. HABETS (-1936)
|
|----•...Lamb. HUYNEN (1750-1807) x Beek 1779 Mar. Mecht. HAGENS (-1809)
|----|----•...Petr. HUYNEN (1780-1841) x Beek 1805 Helen. JANSEN (-1853)
|----|----|----•...Mar. Hel. HUYNEN (1805-86) x Beek 1851 Joh. Petr. ROMANS (1815-60)
|----|----|----•...Chris. HUYNEN (1808-49) x Beek 1847 Barb. SCHEPERS (1814-60)
|----|----|----|----•...Hel. Hub. HUYNEN (1849-81) x Beek 1878 Joh. Leon. RITZEN (1850-)
|----|----•...Mar. Elis. HUYNEN (1783-1821) x Beek 1811 Joh. Lamb. SEVERIJNS (-1836) [zie 519]Erke Erkens

Joannes Pijls

Peter Huynen genoemd 'de Huijn' wordt 3 juni 1714 in Schinnen gedoopt als zoon van Hendrik Hoenen en Maria Diederen, een broer van Joanna Huynen getrouwd met Erke Erkens*. Hij woont in het gehucht Weberig bij Groot Genhout onder Beek op de grens met Spaubeek of destijds het graafschap Geleen. Zijn kostwinning en welstand zijn niet bekend.
Hij trouwt 30 okt. 1740 in Beek de 16-jarige Elisabeth Pijls, gedoopt aldaar op 18 sept. 1724 als dochter van Lambert en Petronella Haegmans, een zuster van Joannes Pijls*. Uit dit huwelijk worden zes kinderen van 1741 tot 1756.
Peter wordt gezocht door het gerecht, maar is aanvankelijk voortvluchtig. In de zomer van 1776 is hij toch gearresteerd en opgesloten in Valkenburg en dan begint voor hem een lange gevangenschap. Het is heel laat in de reeks processen en waarschijnlijk is dat zijn redding, want de druk van buitenaf op de gerechten om te stoppen, is groot geworden. Het eerste advies van de advocaten de Jacobi en Pillera dateert van 3 febr. 1777, maar pas na het tweede advies van 19 dec. in dat jaar, valt er een beslissing. Peter wordt ontslagen uit detentie, maar onder cautie ofwel borgtocht. Men zou dit als volgt kunnen interpreteren: de schepenen hadden geen poot om op te staan, maar konden dat niet zomaar toegeven.
Elisabeth Pijls overlijdt 12 maart 1790 in Beek en Peter zelf overlijdt 79 jaar oud op 20 maart 1794 in Beek.

ZIE VERDER:

— Documenten: Extern juridisch advies 3 feb. 1777

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 227, 344, 346 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 134, 250

© Maaike van Eekelen

257

Willem Huynen, kleermaker in Vilt, gefolterd, galg 1774

•...Wil. HUYNEN (1734-74) x Helen DUIJSINGHS (1724-96)
|
|----•...Andr. HUYNEN (1759-1842) x An. Barb. HENDRICKX (1773-) [zie 215]
|----|
|----|----•...Helen HUYNEN (1791-1860) x Margraten 1819 Johan BESSEMS (1780-1862)
|----|----|
|----|----|----•...An. Barb. BESSEMS (1820-83) x Simpelveld 1842 Joh. Wil. HAMBUCKERS (1812-)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. HAMBUCKERS (1848-) x 1Ί Mar. Marg. KLINKENBERG
|----|----|----|----|....x 2Ί Ubach over Worms 1879 Mar. E.H. RONGEN
|----|----|----|----•...Pet. J.H. HAMBUCKERS (1851-1905) x Maria WECKS
|----|----|----|----•...Joh. A.H. HAMBUCKERS (1857-1932) x Kerkrade 1884 An. Cath. WEFELS
|----|----|----|----•...Mar. C.H. HAMBUCKERS (1860-1933) x Simpelveld 1880 Pet. J.H. SENDEN (1854-)
|----|----|----|----•...Mar. A.H. HAMBUCKERS (1862-1935) x Kerkrade 1882 Hend. Jos. PLOUM (1850-) [zie 352]
|----|----|
|----|----|----•...Andr. BESSEMS (1822-) x Margraten 1842 An. Mar. BROUWERS (1809-)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Theod. BESSEMS (1824-1904) x Wittem 1860 Mar. Elis. VOSS (1830-89)
|----|----|----|----•...Mar. B.H. BESSEMS (1861-) x Wittem 1894 Frans Hub. GRONENSCHILD (1857-1922)
|----|----|----|----•...An. M.H. BESSEMS (1864-1958) x Wittem 1890 Mat. H.J. KICKEN (1857-1931)
|----|----|----|----•...Mar. P.H. BESSEMS (1873-1943) x Wittem 1898 Joh. A.H. UBAGS (1861-1943)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Gert. BESSEMS (1825-97) x Margraten 1853 Johan JAHAE (1829-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. JAHAE (1860-1931) x Gronsveld 1895 Mar. Marg. ERKENS (1863-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. JAHAE (1862-1935) x Margraten 1899 Joh. Math. DECKERS (1861-) [zie 520]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Lamb. BESSEMS (1828-) x Gulpen 1853 Joan. C.A. HUYNEN (1826-)
|----|----|----|----•...Lamb. BESSEMS (1848-1900) x Slenaken 1873 Mar. Ida AARTS (1841-)
|----|----|
|----|----|----•...Frans BESSEMS (1831-1925) x Cadier & Keer 1857 Mar. Hub. PIETERS (1832-1908)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. BESSEMS (1858-1932) x Maastricht 1880 Mar. Ida BASTINGS (1858-1944)
|----|----|----|----•...Petr. Hub. BESSEMS (1864-) x Cadier en Keer 1898 Mar. Cath. BROUWERS (1865-)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. BESSEMS (1866-) x Cadier en Keer 1896 Wil. Hub. CLAESSENS (1866-1921)
|----|----|----|----•...Andr. Hub. BESSEMS (1868-1945) x Gronsveld 1896 Mar. Hub. DEPUIS (1873-1933)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. BESSEMS (1870-1938) x St.Geertruid 1895 Joan. Elis. COEMANS (1861-1925)
|----|
|----|----•...Johan HUYNEN (1793-) x 1839 An. Cath. FREIJ (1814-)
|----|----|----•...Gertr. HUYNEN (1849-1909) x Joh. LAMBRIKS (1841-1902)
|----|
|----|----•...Petron. HUYNEN (1799-1851) x Heer 1823 Johan GEELEN (-1873)
|----|----|----•...Mar. Barb. GEELEN (1835-1916) x Egid. IN DE BROEK
|----|----|----•...Andr. GEELEN (1823-) x Margraten 1861 Mar. Gertr. STRITHAGEN
|----|
|----|----•...An. Mar. HUYNEN (1805-) x St Pieter 1831 Frans FEIJT (1797-1864)
|----|----|----•...Nic. FEIJT (1841-) x Maastricht 1865 Mar. Cath. SCHORS
|----|----|----•...Serv. Hub. FEIJT (1845-) x Maastricht 1868 Joan. Petron. WESSELS
|----|
|----|----•...An. Elis. HUYNEN (1812-) x 1836 Nic. MOERMANS (1804-)
|----|----|----•...Nic. W.H. MOERMANS (1839-) x St Pieter 1876 Anna BECKERS (1852-)
|----|----|----•...Andr. Hub. MOERMANS (1839-) x St Pieter 1867 Mar.E.H. CLAESSENS (1845-)
|----|----|----•...Joh. Hub. MOERMANS x Maastricht 1858 Mar. Petron. VAN ANHOLT
|----|----|----•...Mar. Cath. MOERMANS (1851-) x St Pieter 1875 Petr. Fr. MENTEN (1851-)
|----|
|----|----•...Mar. Barb. HUYNEN (1816-) x 1842 Joh. Petr. BECKERS (1800-)
|----|----|----•...Mar. Toss. BECKERS (1858-) x St Geertruid 1889 Mar. Cath. SPITS
|
|----•...An. Cath. HUYNEN (1763-1803) x Valkenburg 1798 Frans GRANDJEAN (1751-)Mathijs Schrφders

Willem Huynen wordt 24 jan. 1734 gedoopt in Berg en Terblijt als zoon van Hendrik en Margaretha Pluchmans. Woont in Vilt, is pokdaelig en lang van haijr', 'snijder van sijn ambagt' en 'bier en brandewijn te schenken. Eigenaar van een huis met hof en landerijen, hetgeen later bij de dwangverkoop 700 gulden opbrengt.
Hij trouwt 12 mei 1756 in Berg en Terblijt de negen jaar oudere Helena Duijsings, gedoopt aldaar op 5 aug. 1724 als dochter van Andreas en Gertrudis Clermonts. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren tussen 1757 en 1765.
Mathijs Schrφders* uit Meerssen heeft Willem 13 aug. 1773 onder foltering beschuldigd lid van de bende te zijn en medeplichtig aan ten minste ιιn overval. Op 10 sept. is hij gearresteerd, overgebracht naar Maastricht en daar opgesloten in het Oude Stadhuis. Tijdens de rechtzitting in Maastricht, in Sint Servaes Panhuys op 9 nov. 1773 komt daarbij de beschuldiging te hebben aangezet tot diefstal en gestolen goed te helen. Om hem tot de gewenste bekentenis te dwingen moet hij drie dagen foltering ondergaan, eerst op 13 en 17 dec. en nog eens op 8 jan. 1774. Daarbij bekent hij  dan ook diverse overvallen, waaronder 'bij Campo in het nieuw huijs agter of besijden Schimmert', een overval die blijkens onderzoek in die tijd door de schepenbank van Nuth gedaan, nooit gebeurt is. Niettemin zijn deze bekentenissen de motivatie voor een doodvonnis.
Willem sterft 40 jaar oud op 26 maart 1774 aan de galg in Berg.
Helena Duijsings overlijdt 21 aug. 1796 in Houthem, twintig jaar na het proces tegen haar man.

Opmerking: er is enig krakeel tussen enerzijds de Schout en zijn procureur en een van de schepenen, de secretaris die zich moet terugtrekken. Wellicht te interpreteren als het elimineren van een tegenstander van een strenge aanpak.


ZIE VERDER:

— Documenten: Vonnis 22 maart 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........In: Interrogatorien voor Anton Emonts en Verhoor 20 okt. 1774
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Beschuldiging van Anton Bosch.....In strafvordering
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........In: Crimineel examen Geertruid Bosch 21 juli 1775

— LINK: Genealogie Bessems (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 53 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 39x [kopie Sleinada]
...- V.T. Claessens e.a. 'Willem Huijnen, slachtoffer van de bokkerijderskoorts' in 'Berg en Terblijt' (1981) p. 239/45
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 219, 383 [samenvatting], 398
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 114, 247
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER