DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenDiverse Kosten

Extern juridisch consult.
Rekening voor het advies van advocaten de Jacobi en Pillera d.d. 7 februari 1777.
Nat. Arch.   ASG   5871

 
Regta

Geadviseert door de advokaten C. de Jacobi, en
A. G. Pillera op requestie van den Gerechte van
Valkenborgh                                                   
1777     Den 3. february                                              
In Zake                    
D'Heer Lt. Drossaardt des Landts Valkenborg   
nomine officii Clager                                       
Tegens                    
Piter Huijnen gedetineerde en beklaagde            

Voor examinatie der acten, en Confectie                    
van advys, quisque 12/12                 f 24 - ,, - ,,
Copije en Zegel - - -                        f   2 - ,, - ,,

1777 Den 19 December Nader Advys                       
in zake voorschreven komt                              
Voor revisie der acten, en Confectie van           
Advijs quisque f 20/20                     f 40 - ,, -  
Copije, en Zegel - - - - - - -               f  2 -10 -  

Eodem dato geadviseert in zake                       
D'Heer Lt. Drossardt des Landts                      
Valkenborgh nomine officii Clager                    
Tegens                    
Piter Pijls gedetineerde & beklaagde                 
Voor examinatie der acten, en                          
Confectie van Advys quisque f 12/12  f 24        
Copije en Zegel - - - - - - - - - - - - -    f   2        

f 94 - 10  

 

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER