Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSeverijns


519

Den Majeur, wolspinner uit Beek, gefolterd, gestorven in gevangenis 1775

...Johan SEVERIJNS (1716-75) x Beek 1744 Maria MEWISSEN (1719-94)
|----...Johan SEVERIJNS (1745-1813) x Beek 1779 Elis. BARTOLET (-1814)
|----|----...Joh. Lamb. SEVERIJNS (-1836) x 1  Beek 1811 Mar. Elis. HUYNEN (1783-1821) [zie 256]
|----|----|....x 2  Beek 1822 An. Cath. W. LEMMENS (-1834)
|----|----|----...2) Gertr. SEVERIJNS (1834-) x Meerssen 1875 Joh.Mat. HABETS (1847-80) [zie 196]
|----...Mart. SEVERIJNS (1751-1805) x Beek 1778 An. Marg. MARTENS
|----|----...Mar. Elis. SEVERIJNS (-1828) x Heel & Panheel 1815 Ger. GEERELINGS (1787-)Welter
Penders


Dirk
Hersseler


Mathijs
SmeetsJoannes Severijns, genaamd 'den Majeur', wordt 15 febr. 1716 gedoopt in Beek als zoon van Joannes en Catharina Kerckhofs. Hij woont in Beek aan de Molenstraat, buurman van Welter Penders*, verdient de kost als daloner en wolspinner en bezit ook enig land. In zijn jonge jaren soldaat geweest, maar het is niet duidelijk of zijn bijnaam daarmee te maken heeft.
Hij trouwt 16 febr. 1744 in Beek Maria Mevissen, gedoopt 12 jan. 1719 in Limbricht, dochter van Arnold en Gertrudis Hoetmakers. Uit dit huwelijk worden van 1744 tot 1763 acht kinderen geboren.
Joannes wordt op 26 juli 1773 genoemd als bendelid door Dirk Hersseler* en Mathijs Smeets* verklaart 17 sept. zelfs 'dat den majeur den oppersten is geweest van hunne bende'.
Maar als het gerecht hem wil arresteren is hij gevlucht en reageert niet op oproepen zich te komen verdedigen. Bij verstek wordt hij op 16 febr. 1775 veroordeeld tot eeuwige verbanning uit de Staatse Landen, maar hij kan een paar maanden later, op 23 mei toch gegrepen worden. Snel daarna volgt 27 mei de scherpe examinatie en na de pijniging bekent hij tientallen overvallen en noemt meer dan honderd namen van medeplichtigen. Om zijn wonden te verbinden en verzorgen komt de chirurgijn langs in de gevangenis, negen dagen twee maal daags. Hij blijft nog maanden opgesloten zonder dat een vonnis wordt geveld.
Joannes sterft 59 jaar oud in de gevangenis van het Landshuis in Valkenburg en op 21 okt. 1775 wordt zijn lijk aan de galg gehangen op de Lommelenberg.
Maria Mevissen overlijdt 13 febr. 1794 in Beek.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Nota van de beul 27 mei 1775
..........Nota van de chirurgijn 28 juni 1775
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 122/3 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 51/2, 131, 132, 223/4, 348 [samenvatting], 350
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 25
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 98.
.......... 'Deel II (2014)' p. 131, 134, 154/5, 249, 259
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER