Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHabets


196

Smeets Heijntje, voerman in Aalbeek, gefolterd, galg 1775

•...Hend. HABETS (1731-75) x Hulsberg 1768 Helen TULLENAERS (1740-)
|
|----•...Mar. Cath. HABETS (1768-) x Hulsberg 1794 Joh. Rein. EGGEN (1770-) [zie 143]
|
|----•...Leon. HABETS (1769-1854) x Houthem 1793 An. Barb. JANSEN (1771-1847)
|----|
|----|----•...Joh. Mat. HABETS (1800-70) x Houthem 1825 An. Cath. BROUWERS (-1886)
|----|----|----•...Mar. Gert. HABETS (1827-58) x Gronsveld 1852 Herm. KOOPMANS (1811-88)
|----|----|----•...Barb. Gerl. HABETS (1833-1922) x 1° Ambij 1857 Johan HENDRICKS (1837-83)
|----|----|----|....x 2° Maastricht 1888 Wil. Hub. CLAESSEN
|----|----|----|....x 3° Maastricht 1900 Petr. Joh. KELLENS
|----|----|----•...Mar. Elis. HABETS (1843-1929) x Tongeren 1868 Christ. Tilm. STASSEN (1838-1903)
|----|----|----|----•...Mar. Barb. STASSEN (1869-92) x Maastricht 1886 Louis PIRSON
|----|----|----|----•...Joh. Hub. STASSEN (1872-1933) x Maastricht 1892 Joan. C.M. VAN TIENEN
|----|----|----|----•...Petr. STASSEN (1874-1929) x Maastricht 1896 Cath. RAEDS
|----|
|----|----•...Joh. Petr. HABETS (1806-48) x Houthem 1827 Elis. SCHRΦDERS (-1876)
|----|----|
|----|----|----•...An. Barb. HABETS (1828-) x Moelingen 1857 Lamb. KEULEN (1836-)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Mat. HABETS (1830-94) x Meerssen 1851 Mar. Christ. HEILIGERS (1825-91)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. HABETS (1852-) x Meerssen 1876 Anton KOOLEN (1850-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. HABETS (1857-) x Meerssen 1890 Mar. Gertr. UBACHS
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Agn. HABETS (1833-) x Houthem 1866 Chris. BOURS (1834-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. BOURS (1877-) x Eijsden Nic. Jos. DEBOR (1874-)
|----|----|----|----•...An. Barb. BOURS x Maastricht 1897 Hend. KNAPEN
|----|----|
|----|----|----•...Theod. HABETS (1839-1904) x 1° Maastricht 1864 Mar. Cath. BOESTEN
|----|----|----|....x 2° Maastricht 1890 Corn. FRENS
|----|----|----|----•...1) Hub. HABETS (1861-1938) x Maastricht 1888 Frans. Hub. ROSIER
|----|----|----|----•...1) Mart. HABETS (-1939) x Maastricht 1888 Joan. SMIT
|----|----|
|----|----|----•...Johan HABETS (1842-) x Nuth 1875 Cath. Phil. VAN LOO
|----|----|
|----|----|----•...Wil. HABETS (1849-1912)  x Hulsberg 1869 Elis. VREULS (1848-1922) [zie 123]
|----|----|----|----•...Mar. Barb. HABETS (1869-) x Hulsberg 1894 Kar. E.N. WIGNY (1869-)
|----|----|----|----•...Jos. HABETS (1871-) x Maastricht 1897 Mar. Corn. BLOM
|----|----|----|----•...Maria HABETS (1875-) x Hulsberg 1898 Math. ROIJAKKERS (1872-)
|----|----|----|----•...Joh. Lamb. HABETS (1877-) x Hulsberg 1899 Mar. Cath. DIDDEN (1877-)
|----|----|----|----•...Mar. J.A.HABETS ( 1881-) x Simpelveld 1900 Leon. Hub. WINGS (1877-)
|----|
|----|----•...Mar. Agn. HABETS (1811-86) x Houthem 1838 Joh. AKKERMANS (1803-80)
|----|----|----•...Joh. Wil. AKKERMANS (1841-92) x Maastricht 1868 Elis. Hub. THEUNISSEN
|----|----|----•...Joh. Math. AKKERMANS (1850-1929) x Meerssen 1882 An. M.H. VAESSEN (1858-)
|----|
|----|----•...Leon. HABETS (1813-89) x Houthem 1845 An. Elis. STASSEN (1815-77)
|----|----|----•...Sebast. HABETS (1847-) x Meerssen 1873 Mar. A.J. BROUWERS (1849-)
|----|----|----•...Joh. Leon. HABETS (1850-1933) x 1° Maastricht 1877 Gert. Hub. RUIJTERS (-1877)
|----|----|----|....x 2° Maastricht 1878 Ant. LENSSEN
|----|----|----•...Mar. Hel. HABETS (1861-1939) x 1) Maastricht 1881 Jos. MIGNON (1858-95)
|
|----•...Mar. Hel. HABETS (1772-1840) x Hulsberg 1792 Petr. Theod. RUTTEN (1756-98)
|----|----•...Mar. Hel. RUTTEN (1793-1853) x Hulsberg 1816 Joh. Petr. SCHILLINGS (1786-1841)
|----|----|----•...Johan SCHILLINGS (1816-67) x Berg en Terblijt 1846 Mar. Joan. CLAASSENS
|----|----|----|----•...Joh. P.H. SCHILLINGS (1856-1931) x Hulsberg 1899 An. M.M. HOUBEN (1863-)
|----|----|----•...Joh. Hend. SCHILLINGS (1818-88) x Valkenburg 1849 Maria GEELEN
|----|----|----|----•...Joh. Hub. SCHILLINGS (1858-) x Maastricht 1886 Mar. L.M. GERMAIN
|----|----•...Joh. Hend. RUTTEN (1795-) x Oud-Valkenburg 1825 Joan. Mar. SCHILLINGS (-1835)
|----|----|----•...Petr. RUTTEN (1829-78) x Meerssen 1872 Aloy. Bern. GEURTS
|----|----|----•...Mar. Agn. RUTTEN (1834-1902) x Oud Valkenburg 1878 Jac. Hub. MULLENERS (1835-1922)
|
|----•...Mat. HABETS (1774-1831) x Beek 1801 An. Mar. VAN ORMELINGEN (1772-1818)
|----|
|----|----•...Mat. HABETS (1802-79) x Beek 1827 Mar. Joan. LEENDERS (-1861)
|----|----|----•...An. Mar. HABETS (1833-1905)  x Beek 1856 Joh. Theod. WELTERS (1828-63) [zie 573]
|----|----|----•...Mart. HABETS (1835-1906) x Ulestraten 1872 Maria KENGEN (-1888)
|----|----|----|----•...An. Mar. HABETS (1873-) x Ulestraten 1899 Ferd. KUSTERS [zie 011]
|----|----|----•...Mar. Cath. HABETS (1843-) x Beek 1874 Chris. POOLMANS (1848-)
|----|
|----|----•...Lamb. HABETS (1808-91) x Beek 1830 Mar. Sib. SIJBEN (1807-67)
|----|----|----•...An. Cath. HABETS (1831-) x Heerlen 1860 Johan WEUSTENRAAD (1819-) [zie 517]
|----|----|----•...Joan. Hub. HABETS (1843-) x 1Ί Beek 1864 Corn. PRUIJSEN (1833-)
|----|----|----|....x 2Ί Den Bosch 1889 Wil. J.M. OOSTERHOUT
|----|----|----|----•...1) Lamb. PRUIJSEN (1862-) x Den Bosch 1887 Mar. Soph. JANSSEN (1865-)
|----|----|----|----•...1) Elis. Sib. PRUIJSEN x Den Bosch 1889 Joh. Mar. HENDRIKS
|----|----|----•...Joh. Mat. HABETS (1847-80) x Meerssen 1875 Gertr. SEVERIJNS (1834-) [zie 519]
|----|----|----|----•...Mar. Cath. HABETS (1877-1917) x Meerssen 1897 Hub. Wil. GEELKENS (1872-)Geertruid Bosch

Hendrik Habets genoemd 'Smeets Heintje' wordt geboren in Aalbeek en is 7 nov. 1731 gedoopt in Hulsberg als zoon van Leonard en Catharina Sleijpen. Hij is een redelijk welgesteld man, bezit een aantal stukken land dat hij zelf bebouwt. Werkt ook als voerman of kinkeraar en zou daarvoor twee paarden hebben, maar die zijn niet aanwezig bij de confiscatie van het bezit.
Hij trouwt als 36-jarige op 7 jan. 1768 in Hulsberg met de negen jaar jongere Helena Tulleners, gedoopt 30 mei 1740 in Schimmert als dochter van Mathijs en Maria Welters. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren tussen 1768 en 1774.
Hendrik is 4 aug. 1774 door Joannes Lahaye tijdens een scherp verhoor al genoemd als "meede complice onder hunne bende". Later onder meer beschuldigd door Geertruid Bosch*, 8 juni 1775 aangehouden en opgesloten in Valkenburg. Omdat hij bij het verhoor zegt onschuldig te zijn, is hij 17 juni 1775 tegen Geertruid geconfronteerd. Ook dan blijft hij volhouden niet medeplichtig te zijn aan welke misdaad dan ook en daarom is hij veroordeeld tot een verder verhoor waarbij de foltermiddelen gebruikt worden. Tijdens dit twee dagen durende scherp examen, 30 juni en 1 juli bekent hij eindelijk en beschuldigt anderen. Na de tortuur moet de chirurgijn Corriaux twee of drie keer per dag zijn wonden komen verbinden en dat gedurende negentien dagen. Maar de bekentenissen zijn voldoende voor een doodvonnis. Hendrik sterft, 43 jaar oud op 17 aug. 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Helena Tulleners hertrouwt 37 jaar oud op 28 juni 1777 in de Hervormde Kerk in Klimmen met Joannes Henricus Outmans. Zij overlijdt 1 nov. 1823 in Opscheumer onder Schin op Geul bijna vijftig jaar na de dood van haar eerste man, zij is 83 jaar oud geworden.
ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Lijst scherper examen 30 juni & 1 juli 1775
..........Nota van de chirurgijn 3 juli 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........In: Scherp examen van Anton Bosch 1 mei 1776
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 353, 357 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 252
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

197

Cleen Willemke uit Arensgenhout, gevlucht, verbannen 1775

•  Wil. HABETS x Hulsberg 1756 Mar. Cath. HABETS (1724-68)
|
|----•...Mar. Cath. HABETS (1764-1811) x Casp. VELRAED (1766-1846)
|----|----•...Mar. Jos. VELRAED (-1858) x Valkenburg 1852 Joh. Petr. PREVOO (1797-1852) [zie 230]
|----|----•...Serv. Jos. VELRAED (1804-) x Hulsberg 1836 Mar. Elis. HERVEILLE (1810-86)
|----|----|----•...Mar. Cath. VELRAED (1837-98) x 1° Klimmen 1865 Johan DEGENS (1839-68)
|----|----|----|....x 2° Valkenburg 1879 Hend. Lamb. SAVELBERG (1842-)
|----|----|----•...Mar. Elis. VELRAED (1852-1924) x Hulsberg 1888 Wil. HOUBEN (1860-)
|----|----|----•...Mar. Soph. VELRAED (1856-1909) x Hulsberg 1878 Joh. Math. NIJSTEN (1855-)
|
|----•...Leon. HABETS (1766-1842) x Hulsberg 1795 An. Mar. HABETS (1766-1820)
|----|----•  Joh. HABETS (1796-) x Hoensbroek 1830 Mar. Ther. DOHMEN (DAMEN)
|----|----|----•  Joh. Lod. HABETS (1838-1916) x Voerendaal 1868 Mar. Ida BOSCH (-1907)
|----|----|----|----•  Joh. Hub. HABETS (1869-) x Wijlre 1899 Mar. J.H. VONCKEN (1876-)
|----|----|----|----•  Theod. HABETS (1875-) x Klimmen 1900 Mar. Hub. SIMONS
|----|----•  Joh. Petr. HABETS (1806-72) x Wijnandsrade 1842 Mar. Clara CLAESSEN (1819-94)
|----|----|----•  Joh. Wil. HABETS (1843-78) x Voerendaal 1871 Mar. Ida SAVELBERG
|----|----|----•  Hub. Jos. HABETS (1848-) x Voerendaal 1874 Mar. A.Ph. SAVELBERGLins Schouteten

Willem Habets genaamd 'Cleen Willemke' woont in Arentsgenhout. In de parochie Hulsberg wonen in die tijd diverse personen met de naam Willem Habets zodat deze bijnaam belangrijk is om dorpsgenoten uiteen te houden. Deze Willem is 1730 gedoopt in Schimmert als zoon van Willem en Maria Timmermans. Over kostwinning is niets bekend en blijkens de latere confiscatie was er nagenoeg geen bezit om in beslag te nemen
Hij trouwt 28 mei 1756 in Hulsberg Maria Catharina Habets, gedoopt aldaar op 3 sept. 1724 als dochter van Franciscus en Margaretha Schillings. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren tussen 1756 en 1766.
Maria Catharina Habets overlijdt 10 sept. 1768 in Hulsberg, slechts 44 jaar oud.
In juli 1773 is Willem door Lins Schouteten* genoemd als medeplichtige en zelfs als leider in de bende. In de tijd daarna wordt hij ook door anderen genoemd bij vijftien diefstallen en overvallen, waaronder bij Teunis in Raar, in de Croon te Heer en bij Campo in het Nieuw Huis. Van dit laatste misdrijf wordt in dec. vastgesteld dat het nooit gebeurt is en van de andere twee genoemde berovingen horen we ook niets meer na die maand.
Willem heeft zich aan arrestatie onttrokken en 15 dec. is de eerste officiλle citatie afgekondigd om in Valkenburg te verschijnen en vragen te beantwoorden. Aangezien hij in deze dagvaarding al betiteld wordt als "gehoorende onder de berugte bende gauwdieven en onmenselijke knevelaers", is het niet verwonderlijk dat hieraan geen gevolg gegeven wordt. Tot het tot een vonnis komt verstrijkt nog veel tijd, pas 16 febr. 1775 is Willem voor eeuwig verbannen.
Van Cleen Willemke is nooit meer iets vernomen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Lins Schouteten 16 juli 1773
..........In: Scherp examen Lins Schouteten 19 juli 1773
..........Dagvaarding 15 dec. 1773
..........Overzicht beschuldigingen
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........De overval die nooit plaats vond
..........Strafvordering in verstekprocedure 1774/5
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 4 nov.1774
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 9 nov.1774
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........In: Nader verhoor en recollectie Geertruijd Bosch 2/3 nov. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 121/2, 222, 357/8 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 175, 259
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER