Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailEggen


143

Steven Eggen, schaapsherder in Heek, galg 1777

•...Stev. EGGEN (1739-76) x Hulsberg 1769 Mar. Agn. BORGHANS (1746-1811)
|
|----•...Joh. Rein. EGGEN (1770-) x Hulsberg 1794 Mar. Cath. HABETS (1768-) [zie 196]
|----|
|----|----•...Joh. Jos. EGGEN (1802-83) x 1º Maastricht 1828 Mar. Elis. HOUBEN
|----|----| x 2º Maastricht 1842 Cath. Jos. BAUSER (1808-70)
|----|----|----•...1) Joh. Rein. EGGEN (1829-78) x Maastricht 1860 Mar. Ros. ROMANS (1823-96)
|----|----|----|----•...Mon. EGGEN (1863-) x Maastricht 1881 Petr. Leon. CRIJNS (1862-1925)
|----|
|----|----•...Joh. Rein. EGGEN (1804-78) x Oud-Valkenburg 1839 Joan. Cath. HABETS (-1889)
|----|----|----•...Mar. Cath. EGGEN (1840-1928) x Maastricht 1869 Wil. SCHOLL (-1922)
|----|----|----•...Mar. Hub. EGGEN (1845-) x 1º Maastricht 1870 Petr. Mat. HEIJNEN (1839-78)
|----|----|----|....x 2º Maastricht 1879 Wil. GARDENIERS (1854-92) [zie 408]
|----|----|----|----•...1) An. M.A. HEIJNEN (1870-) x Maastricht 1891 Joh. Bapt. VAN OGTROP
|----|----|----•...Joh. R.E. EGGEN (1848-) x 1º Maastricht 1850 Mar. Marg. COLLEY
|----|----|----|....x 2º Maastricht 1862 Mar. Jos. VAN DIEREN
|----|----|----|....x 3º Maastricht 1868 Mar. Joan. GORISSEN (-1868)
|----|----|----|....x 4º Maastricht 1869 Mar. Cath. GOSSIAUX
|----|----|----•...Hend. Jos. EGGEN (1848-1929) x Hulsberg 1896 Mar. Jos. EEVEN (1856-) [zie 142]
|----|
|----|----•...Mar. Hel. EGGEN (-1839) x Beek 1827 Petr. Chr. HEIJNEN (1793-1863)
|----|
|----|----•...Joh. Petr. EGGEN (1807-68) x Schin op Geul 1846 Mar. Cath. LEMMENS (1815-99)
|----|----|----•...Joh. Ger. EGGEN (1846-1924) x Voerendaal 1874 An. Mar. HESDALL (-1928)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. EGGEN (1875-1932) x Schin op Geul 1900 Jac. Hub. MULLENEERS (1869-)
|----|----|----|----•...Mar. Agn. EGGEN (1877-) x Luik 1903 Ger. Luc. JONKMANS
|----|----|----•...Corn. Hub. EGGEN (1861-99) x Voerendaal 1886 Leon. Jos. HESDALL (1858-)
|
|----•...An. Gert. EGGEN (1772-1851) x Leon. BOSCH (1760-1833) [zie 037]Stas Pakbier

Geertruid Bosch

Steven Eggen wordt geboren in Weustenrade en 13 maart 1739 gedoopt in Klimmen als zoon van Reinerus en Anna Boumans. Is enige tijd schaapsherder op een hoeve in Swier onder Wijnandsrade, woont in de Heek en bezit enige grond.
Hij trouwt 9 juli 1769 in Klimmen Maria Agnes Borghans, geboren in Nieuwenhagen en gedoopt 20 juni 1746 in Heerlen als dochter van Gerard en Maria Hansen. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1770 en 1774.
Steven wordt voor de eerste keer genoemd als medeplichtige in de gerechtsakten op 8 juli 1773 in het scherp examen van Willem Jongen, maar die herroept een paar dagen later die beschuldiging.
Hij koopt 1 apr. 1775 een land dat het gerecht aan Stas Pakbier* ontnomen heeft, op 20 apr. 1775 verkopen hij en een zwager twee stukken land die ze van Stevens vader geërfd hebben en 3 mei registreert hij bij het gerecht de eigendom van het bij de executieverkoop verworven grondstuk. Dat hij daarna weer als medeplichtige van de bende in beeld komt, omdat hij door hij dit kopen en verkopen de aandacht op zich gevestigd heeft, valt niet te bewijzen. Geertruid Bosch* noemt hem een complice tijdens haar crimineel examen op 21 juli en trekt dat de volgende dag weer terug.
Toch wordt Steven 17 aug. aangehouden en opgesloten in Valkenburg. Daar verklaart hij op 5 sept. zonder aan de foltering onderworpen te zijn, dat hij al twintig jaar lid is van de bende en aan vijf diefstallen meegedaan te hebben, waarbij hij 75 medeplichtigen noemt. Op grond daarvan is hij ter dood veroordeeld: Steven sterft 36 jaar oud op 21 jan. 1776 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Maria Agnes Borghans overlijdt 8 aug. 1811 in Hulsberg, 35 jaar na de executie van Steven.

ZIE VERDER:

— Documenten: Koper geconfisqueerd goed 1 apr. 1775
..........Registratie van gekocht goed 3 mei 1775
..........in Crimineel examen Geertruid Bosch 21 juli 1775
..........in Idem 22 juli 1775
..........Beschuldiging van Dirk Spee 5 & 6 sept. 1775
..........M.b.t. arrestatie Dirk Spee 2 nov. 1775
..........in Protocol verhoor Dirk Spee 7 nov. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........
Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 148
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 84 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 225, 356 [samenvatting], 363
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 98, 252
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER