Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailEijssen


144

Lein van Nuth uit Margraten, galg 1776

...Leon. EIJSSEN (-1776) x Mar. Cath. BESSEMS (-1827)


Caspar van Mechelen

Nicolas LaHaye

Ambrosius Vreuls

Leonard Eijssen, genoemd 'Lein van Nuth' is waarschijnlijk 10 jan.1747 in Voerendaal gedoopt als zoon van Joannes Eussen en Maria Snijders. Hoe het toevoegsel 'van Nut' tot stand is gekomen blijft onduidelijk. Woont sinds zijn trouwen in Margraten en zijn kostwinning is niet bekend.
Hij trouwt Maria Catharina Bessems, waarschijnlijk 28 juli 1739 in Margraten gedoopt (genoemd Joanna Maria) als dochter van Arnold en Anna Maria Deckers. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren in 1771 en in 1774.
In detentie gebracht 25 dec. 1775, eerst in het Oude Stadhuis van Maastricht en vanaf 6 febr. 1776 in het Landshuis van Valkenburg. Van 28 maart tot 13 apr. onder behandeling van de chirurgijn. Een aantal malen geconfronteerd met andere gevangenen, 26 aug. op kasteel Amstenrade met Caspar van Mechelen*, 29 aug. met Nicolas LaHaye*. Scherp verhoord en 21 sept. tegen Ambrosus Vreuls* geconfronteerd.
Leonard sterft aan de galg op 6 nov. 1776 in Margraten. Aan het eind van het proces ter dood veroordeeld
Maria Catharina Bessems overleeft Leonard veertig jaar en overlijdt 15 febr. 1827 in Margraten, zij is dan 87 jaar oud.

ZIE VERDER:

Documenten: De heer van Gulpen en Margraten en - 25 dec. 1775
..........Nota van de chirurgijn 28 maart - 12 apr. 1776
..........Confrontatie tegen Caspar van Mechelen 26 aug. 1776
..........Vragen voor confrontatie tegen Nicolaas LaHaije 29 aug. 1776
..........Schout van Gulpen en - 19 sept. 1776
..........Confrontatie tegen Ambrosius Vreuls 21 sept. 1776
..........Genoemd bij verzoek om gratie van Baltus Frijnts 5 juli 1777

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 53 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 39 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 226, 382 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 179/80, 253
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER