DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Vragen voor de confrontatie tussen Nicolaas Lahaije En Leonard Eijssen
Gulpen 29 aug. 1776 RHCL Maastricht LvO 8707
Articulen van Confrontatie

Voor

D'Heer De Swart nomine
officii informant

om te confronteeren
Nicolaes La Heije

Tegens

Leonard Eijssen
UEd. Eerentfeste worden gebeeden om te
Confronteeren Nicolaes Laheij tegens Leonard
Eijssen en beijde te verhooren over de
Volgende Artikelen en dat derselve eventueele
responsiven in geschrifte meugen worden
geredigeert ten eijnde etc.

1
Van hun te vraegen of hun elkanderen kennen.
In cas van jaa, ter wat occasie saemen
gemaakt hebben de kennisse, en hoe lang geleeden

2
Of oijt tegens elkanderen vijantschap
gehad hebben. In cas van jaa waer inne de selve bestaat

3tio
Of mede gehooren onder een en de selve
bende nagtdieven.
In cas Nicolaes Laheij dit soude ont-
kennen van den tegens hem geconfronteerden
te vraegen of hij Nicolaes Laheij onder
de bende gehoort.

4to
Of hun pligtig gemaekt hebben beneffens
andere aen huijsbraeken en andere eu-
veldaeden bij de bende gecommitteert.
In cas Nicolaes La Heij dit soude ontkennen
van den tegens hem geconfronteerden te
vragen of Nicolaes La Heije daarbij heeft
sien assisteeren ten tijde van den eenen
of anderen diefstal en oversulx of blijft
persisteeren bij sijne responsiven ten
reguarde van Nicolaes La Heij gegeeven.
In cas autem Nicolaes La Heije soude
bekennen onder de bende te gehooren en
aen diefstallen pligtig te staen, soo worden
UEd. Eerentfeste gebeeden van der selve
responsiven in geschrifte te laten redigeeren

Cetra Suppleant Domini Auditores
in en op alles


Imploreerende
C.L. De Limpens
1776


Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER