DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

PROCESSTUKKEN

Confrontatie tussen Caspar van Mechelen en Leonard Eijssen
Amstenrade 26 augustus 1776
 RHCL Maastricht  ===  LvO 7909

Confrontatie gehouden
        Ter instantie
Van den weleden gesten Heer
en Mr. L.W. Vanden heuvel Schout
en crimineelen officier der Heer-
lijkheijdt en banke van Margraten
nomine officii informant
              Tussen
Casper van Mechelen gedetinen
op den casteele van Amstenraede
                  En
Leonard Eijssen gedetinen tot
Valkenborg

--------------------------
......................................... Extraordinarie op den casteele van
Amstenraede, maendag den 26 augti 1776
    Hora 11a ante meridium
Sijn voor ons gesisteeert van wegens d'Hr. informt
voorm. Casper van Mechelen en Leonard Eijssen
beijde gedetineerdens welke aengemaend sijnde
de opregte waerheijt te bekennen hebben verclaert ad artum 1mumCaspar van Mechelen
 
Segt den tegens hem gecon-
fronteerden seer wel te kennen
en hem te noemen Leen en
Sulx  ter occasie dat den selven
woonende of werkende bij Mertens
ten sijns huijse differente reijsen
geweest is tot Schin op Geul

 Leonard Eijssen

Verclaert den tegens hem
geconfronteerden niet te
kennen

Ad artum 2dum

Verclaeren over en weeder noijt eenige viantschap tegens elkanderen gehad te hebben

Ad artum 3tiumVerclaart onder het complot nagt-
dieven te gehooren en dat den
teegens hem geconfronteerden, ten
tijde van het begaen van
eenen diefstal bij desselfs
responsiven gedetailleert daar
bij heeft sien assisteeren


Verclaart onder de bende
nagt dieven niet te gehooren


Ad artum 4tum


Verclaart aen diefstallen
pligtigh te staen blijvende
voor het overige ten
reguarde van den tegens
hem geconfronteerden
Persisteeren bij sjine gedaene
personeele responsiven als be-
staende in de opregte Waerheijdt
willende daer op leeven ende
sterven en voor Godts rechter-
stoel verscheijnen. De post ver-
claert Casper van Mechelen dat
den tegens hem geconfronteerden
ten sijnen huijse differente reijsen
gedronken en geëeten heeft sonder
sulx betaelt te hebben.

Verclaart aen geene dief-
stallen pligtigh te staan,
Seggende dat hij gewerkt
heeft bij Jan Mertens
te Margueraeten
en dat alsdoen twee dogters
met naemen Anna Catharina en
Ida van den tegens hem geconfron-
teerden bij voors/e Jan Mertens
woonden en dat hij ter dier
occasie differente reijsen ten
huijse van den tegens hem
geconfronteerden geweest is en
hem doens gesien te hebben
tot Schin.En naer duijdelijke Voorleesinge hebben
beijde bij het geene voorschreven blijven persisteeren
ten eijnde deese eijgenhandigh resp/ve geteekent
en gehandmerkt (was geteekent en gehandmerkt)Casper van
Mechelen   

Dit X merk heeft Leen
Eijssen selfs gestelt(Onderstont) Nobis presentibus
(en waeren geteekent)

V. Lindemans Scabs
J. Horstmans
F.T.J.A. De Lacroix  Secr.
in Schin op Geul
1/4 voor een uur geeijndigt
Coll. et Authentiq in Gulpen
hac 27a aug/ti 1776


J.H. van Auw
M. De Swart
F. Theod. Van Craen
Secret.
Per Copiam
J. Theod. Van Craen
van Margraten
Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER