DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Declaratie van de heer van Gulpen en Margraten voor de kosten der criminelen
Deel Margraten — Nat. Arch.   ASG   5871
 P.1
Rec.
17 Febr. 1778

Reg.

Declaratie van verschotten gedaan door den HoogEdele Heer Baron de Hain et Houffalize als Heer van Gulpen en Margeraten over en wegens de Detentie en Executie kosten der criminelen van genoemde beyde Bancken


--------------------


––Eerstelijck die van Margeraten  Antoon Overkoren en Leonard Eijschen

Betaalt aan G. Furnau cipier op den oude Stadthuyse tot Maestricht wegens detentiekosten en verschotten aan de twee genoemde gedetineerdens respective van 18 en 25 december 1775 tot 6 Februarii 1776 volgens rekeninge en quittantie N.1  — 

f  75 - ,, - ,,
 
Item aan den cipier Bogman tot Valkenborg voor detentiekosten van deselve van 6 Feb. tot 6 junii 1776 naar het abuys daar bij begaan gecorrigeerd volgens rekeninge en quittantie N.2 betaelt met — — — — —
f 103 - 14 - ,,
 
Aan denselve betaalt het verteer van deselve zedert 7 junii tot 6 october 1776 volgens Rekeninge en quittantie N.3 — — — — — — — — —
f  79 -  6 - ,,
 
Item alnog aan denselve het verteer van de twee genoemde gedetineerdens van 7 october tot 6 November 1776 met sluyt en ontsluyt gelt vol-gens rekeninge en quittantie N.4 —
f  24 -  5 - ,,

————————  
f 282 -  5 - ,,        


Transport —— f 282 -  5 - ,,         

p.1v

Betaelt aan Willem Frissen voor Chaise vragten om den Heer Professor Vrijthoff en Heer Doctor Boijmans naer Valkenborg bij de tortuur van deselve gedetineerdens te brengen volgens quittantie n.5 — —
f    8 - 10 - ,,
 
Betaelt aan J.W. Ubags den voor-noemde Heren Doctores, Heren van't gerecht van Margeraten, den scherprichter, schutten etc. raekende deselve gedetineerdens volgens rekeninge en quittantie N.6 — — —
f  36 - 14 - ,,
 
Item voor de twee dienders dewelcke deselve naar de respective verhoringe en ter executie hebben geleyd volgens rekeninge en quittantie N.7
f  16 - 10 - ,,
  te veel
  betaalt f 39-,,-,,

Aan den Scherprichter J. Hamel voor deselve twee gedetineerdens te tortureeren en te executeeren volgens rekeninge en quittantie N.8 — — —
f 149 - ,, - ,,
   N 1
Aan Nicolaes Coopmans betaelt de kosten van het verteer der justitie maeltijt op 6 November 1776 wegens de voors. twee geexecuteerdens gehouden sonder den wijn, volgens rekeninge en quittantie N.9 — — —
f   37 - ,, - ,,
   N 2
Aan juffrouw Bekkers voor sestien flesse wijn op voorschreven Excutie maeltijt gelevert volgens quittantie N.10 is betaelt — — — — — — —
f   16 - ,, - ,,———————  
f 546 -  3 - ,

Transport f 546 -  3 - ,,         

  p.2
Item al nog betaelt aan den Cipier Bogman voor het geene denselve Extraordinair heeft gefourneert soo aan Grommet bier en brandewijn, vuyr en Ligt etc. aan die selve twee gedetineerdens volgens Rekeninge en quittantie N.11  —  —  —  —  —
f     4 -  9 - ,,
 


Dat bedrage de verschotten aan Detentie en Executiekosten der twee gedetineerdens van Margeraten Salvo errore vijff hondert vijfftig gld. en twaelf stuyvers Maestrichter Cours.

•

———————
f 550 - 12 - ,,
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬


Deel Gulpen Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER