Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

Emailvan Mechelen


336

Caspar van Mechelen, voerman in Schin op Geul, gefolterd, galg 1776

...Casp. VAN MECHELEN (1723-76) x Wijlre 1749 Maria WINTHAGEN (1723-77)
|
||----...Elis. VAN MECHELEN (1753-98) x Hend. HAENEN
|----|----...Joan. HAENEN (1792-1877) x Maastricht 1820 Nic. BECKER (1780-1862)
|----|----|----...Mich. BECKER (1823-) x Maastricht 1855 Franc. Gerl. PIRONGS (1829-1906)
|----|----|----|----...Hub. Nic. BECKER (1856) x Valkenburg 1886 Mar. Barb. STEUKENS
|----|----|----|----...Hub. Leon. BECKER (18660-1908) x Valkenburg 1883 Corn. JEURISSEN
|----|----|----|----...Franc. Ant. BECKER (1862-) x Valkenburg 1891 Ger. DINGS
|----|----|----|----...Hub. Wil. BECKER (1870-1920) x 1 Valkenburg 1895 Mar. Virg. CONEN
|----|----|----|----|....x 2 Hulsberg 1900 Mar. A.H. VAN SINT FYT (1854-)
|----|----|----...An. Mar. BECKER (1829-) x Luik 1858 Arn. MARTING
|----|----|----...Alex. Chris. BECKER (1832-90) x Ulestraten 1862 Mar. Cath. LEENDERS
|
||----...Ida VAN MECHELEN (1755-94) x Wijlre 1783 Chris. SCHOENMECKERS (-1825)
|----|----...Hend. Jos. SCHOENMECKERS (1786-1831) x Houthem 1817 An. Barb. SMEETS (1791-1864)
|----|----|----...Joan. Gert. SCHOENMECKERS (1818-62) x Ulestraten 1846 Corn. JACOBS (1820-96)
|----|----|----|----...Joh. J.A. JACOBS (1849-93) x Sittard 1878 Mar. Ther. LUDWIG
|----|----|----|----...Mar. Jos. JACOBS (1853-1934) x Ulestraten 1880 Joh. Leon. FRISSEN (1852-)
|----|----|----|----...Corn. Hub. JACOBS (1856-1916) x Ulestraten 1890 Cath. Jos. GEERLINGS
|----|----|----|----...Mar. A.G. JACOBS x Ulestraten 1890 Joh. Wil. CLAESSENS (1860-)
|----|----|----...Mar. Jos. SCHOENMECKERS (1823-) x Amstenrade 1854 Johan SIMONS (1813-)
|----|----|----...Petr. F.H. SCHOENMECKERS(1831-99) x Hel. Hub. GRIENS (1830-1909)
|
||----...Helena VAN MECHELEN (1758-) x Sint-Martens-Voeren 1783 Joh. Ger. LEUIJENS

Leonard Eijssen

Nicolaas LaHaije

Caspar van Mechelen wordt rond 1723 geboren in Ransdaal in de parochie Wijlre. Woont sinds 1756 in Opscheumer onder Schin op Geul, dat in de Oostenrijkse Landen van Overmaas ligt, hij is twintig jaar lang tollenaar, ontvanger van belastingen voor Keizerin Maria Theresia. Bezit een huis en land, heeft 'enige landerijen in pachting', werkt als voerman, vervoert en handelt in graan.
Hij trouwt 5 juli 1749 in Wijlre Maria Winthagen, gedoopt 10 dec. 1723 in Klimmen als dochter van Joannes en Elisabeth Habets. Uit dit huwelijk worden tussen 1749 en 1758 zeven kinderen geboren, ten tijde van het proces zijn er nog vier dochters in leven.
Caspar is beschuldigd tijdens het scherp verhoor van diverse gevangenen in Valkenburg. Verzoek tot arrestatie 3 febr. 1776, toestemming om een dienaar van Hare Majesteit te vervolgen op 11 febr. en daarna insluiting op Kasteel Amstenrade. Hier wordt het langdurige proces gevoerd, van verhoren en getuigenverklaringen tegen de aangeklaagde. Aangezien hij hardnekkig blijft ontkennen is hij maanden later, op 19 aug. veroordeeld tot een scherp verhoor en onder foltering bekent Caspar eindelijk schuldig te zijn aan diefstallen en noemt medeplichtigen. Op 25 aug. komt de Schout van Gulpen langs om deze verklaringen door te nemen, zodat Caspar nog ingezet wordt om andere mannen in een confrontatie te beschuldigen, 26 aug. Leonard Eijssen* en 29 aug. Nicolaas LaHaije*. Na ingewonnen juridisch advies vellen de Schepenen een doodvonnis.
Caspar sterft 28 sept. 1776 aan de galg in 'de Zeekoel' op de Brunssumerheide.
Maria Winthagen overlijdt vier maanden later op 11 febr. 1777 in Schin op Geul.

Opmerking: een van de oordelende schepenen van Schin op Geul, Joannes Petrus Jacobs was ontvanger van een feodaal recht van het kasteel Schaloen binnen hetzelfde rechtsgebied als 'keizerlijk ontvanger' Caspar. Deze twee schijnen met elkaar in onmin geleefd te hebben.

ZIE VERDER:

Documenten: Confrontatie tegen Leonard Eyssen 26 aug. 1776
..........Confrontatie tegen Nicolaas LaHaije 29 aug. 1776
..........Schout van Gulpen

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 54 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 40 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 85, 90, 92, 101, 141, 174/5 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 226, 378, 380 [samenvatting], 382
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 32, 34
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 60.
.......... 'Deel II (2014)' p. 157, 180, 189/90, 192/5, 254
...- A.S.M. Patelski, 'Genealogie van de Bokkerijder Caspar van Mechelen uit Opscheumer'
.......... in Limb. Tijdschr. voor Genealogie, 46/1 (2018) p. 6/9, 26/26
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER