Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMeels


337

Greet Meels uit Merkelbeek, galg 1743

...Marg. MEELS (1714-43)Corst Klinckers

Wijn Meels

Hendrik Meels

Margreet Meels of Meelers wordt 27 juni 1714 gedoopt in Merkelbeek als dochter van Joannes Meijeels en Maria Klinckers, haar moeder is een zuster van Corst Klinckers*. Margreet is een zuster van Wijn Meels* en van Hendrik Meels*, woont in Merkelbeek, onbekend waarmee zij de kost verdiende.
Margreet zou als man verkleed aan overvallen hebben meegedaan. Er is geen procesdossier bewaard gebleven en zij wordt weinig in andere akten vermeld. Zij wordt veroordeeld tot dood door ophanging en sterft 29 jaar oud op 19 nov. 1743 aan de galg 'in het veld van Treebeek' (het Marebosch). Op dezelfde dag worden daar haar twee broers terechtgesteld.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Wijn Meels 11/12 sept. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Kraens 20 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743 en Recollectie 12 okt. 1743
..........In: Continuatie scherp examen Hend. Beckx 28 nov. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 60
...- H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 19, 37/8, 46, 68 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 21, 27, 71 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59/60, 95, 189, 196, 255, 260, 265 [bekende gegevens], 291, 436
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 158. 'Deel II (2014)' p. 237
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 159, 181, 184/5
..........'Deel II (2020)' p. 117, 121, 126/8, 145, 193, 'Deel III (2020)' p. 12, 22/4, 35, 57, 62, 192, 246.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

338

Hendrik Meels, slotenmaker uit Merkelbeek, gefolterd, executie 1743

...Hend. MEELS (1720-43) x Merkelbeek 1743 Anna MEIJSEN

Corst Klinckers

Margreet Meels

Wijn Meels

Mathijs Ponts

Peter Ponts

Joannes Klinckers

Hendrik Meels wordt 27 juni 1720 gedoopt in Merkelbeek als zoon van Joannes Meijeels en Maria Klinckers; zij moeder is een zuster van Corst Klinckers*. Hendrik is een broer van Margreet Meels* en van Wijn Meels*. Hij is 'gehingemaker' of slotenmaker en heeft 1740/1 gewerkt bij Henric Jeurissen in de Kling, een gehucht bij Brunssum. Ook is hij een paar keer met broer Wijn naar Holland gegaan om daar hun ijzerwerk aan de man te brengen. Nu woont hij bij deze broer in Merkelbeek en helpt hem slotwerk te smeden. Peter Ponts* beschrijft hem als "dik en middelmatig van postuur, bruin en dik van aangezicht met zwarte haren".
Hendrik trouwt 27 jan. 1743 in Merkelbeek met Anna Meisen, die vermoedelijk uit Puth kwam en door haar man een bastaard genoemd, een kind van een ongehuwde moeder. Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren in 1744, een half jaar na zijn dood.
Hendrik wordt gearresteerd en ingesloten op kasteel Amstenrade, waar hem op 26 aug. een eerste verhoor wordt afgenomen. Op kasteel Hoensbroek wordt hij 4 en 5 sept. in confrontatie beschuldigd door Mathijs Ponts*, diens zoon Peter en Joannes Klinckers*. Dan begint hij al bekentenissen af te leggen, maar toch wordt hij 13 sept. scherp verhoord en 18 sept. gerecolleerd, op 2 nov. volgt nog een nader verhoor. Volgens schout Franssen van Hoensbroek zouden de gebroeders Meels vrijwillig ernstige misdrijven bekend hebben en dat Hendrik zich tot aan zijn dood beklaagd heeft over Mathijs Ponts en zijn oom Corst Klinckers die hem tot deze misdaden verleid hadden. Maar de schout doet dit als hij zelf onder druk gezet wordt geen fatsoenlijke processen gevoerd te hebben.
Hendrik wordt 5 nov. veroordeeld om aan een paal gewurgd en daarna verbrand te worden. Hij sterft 23 jaar oud op 19 nov. 1743 aan de galg 'in het veld van Treebeek' (het Marebosch). Op dezelfde dag worden daar zijn zuster en broer terechtgesteld.

Opmerking: De Drossard stelt 11 sept. 1743 dat Hendriks eerste bekentenissen voldoende zijn voor de doodstraf, maar ' .. geconsidereert dat het de Justitie ende gemeene ruste seer aengelegen moet wesen sulke verdere complicen ende geweldenaren te mogen achterhalen ofte kennen op dat voortaen die in swenkgaende nacht-diverijen ende berovinge der huijsen ende kercken, mishandelingen der huijsliedens etc. voor so vele mogelijck worden voorgekomen'. Daarop veroordelen de schepenen hem tot de ordinaire torture.

ZIE VERDER:

— Documente in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Recollectie van Mattijs Ponts 12 aug. 1743
..........Ondervraging  26 aug. 1743
..........Directoir voor confrontaties
..........Confrontaties met Mathijs Ponts en Joannes Klinckers 4 sept. 1743
..........Confrontatie met Peter Ponts 5 sept. 1743
..........Aanvraag scherp examen 11 sept. 1743
..........In: Scherp examen Wijn Meels 11/12 sept. 1743
..........Directoir voor scherp examen 13 sept. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Kraens 20 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743 en Recollectie 12 okt. 1743
..........Provisionele beschuldigingen Joannes Honnoffs okt. 1743
..........Vonnis 5 november 1743
..........In: Scherp examen Joannes Catsberg jr. 8 nov. 1743
..........In: Verhoor onder foltering van Jan Schorens 2 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 60
...- H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 19, 26, 28/33, 35/39, 46 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 21, 27, 31, 70 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59/60, 86/7, 95, 189, 194/6, 255, 260, 265 [bekende gegevens],
.......... 401, 405, 436
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 157/159. 'Deel II (2014)' p. 236
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 133/6, 139, 145/6, 148/9, 152/3, 159, 184/5
..........'Deel II (2020)' p. 117/23, 126/8, 145/8, 169/70, 186/8, 193/4,
..........'Deel III (2020)' p. 12, 22/4, 35/6, 57, 62, 72, 152, 192, 246.
 –– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


339

Wijn Meels slotenmaker in Merkelbeek, executie 1743

...Win. MEELS (1717-35)Corst Klinckers

Margreet Meels

Hendrik Meels

Wijn Meels wordt 1 maart 1717 gedoopt in Merkelbeek als zoon van Joannes Meijeels en Maria Klinckers, die een zuster is van Corst Klinckers*. Wijn is en broer van Margreet Meels* en van Hendrik Meels*. Hij woont in Merkelbeek en is slotenmaker. Ook is hij een paar keer met broer Hendrik naar Holland gegaan om daar hun ijzerwerk aan de man te brengen. Nu woont deze broer bij hem en helpt slotwerk te smeden.
Wijn wordt einde aug. 1743 aangehouden en ingesloten op kasteel Amstenrade. Hij wordt 11 en 12 nov. scherp verhoord en zou na de territie al bekend hebben. En op 18 sept. volgt de recollectie. Volgens schout Franssen van Hoensbroek zouden de gebroeders Meels vrijwillig ernstige misdrijven bekend hebben. Maar de schout doet dit als hij zelf onder druk gezet wordt geen fatsoenlijke processen gevoerd te hebben. Het vonnis voor Wijn luidt wurgen aan en paal en daarna verbranden.
Wijn sterft 26 jaar oud op 19 nov. 1743 aan de galg "in het veld van Treebeek" (het Marebosch). Op dezelfde dag worden daar zijn zuster en broer terechtgesteld.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Recollectie van Mattijs Ponts 12 aug. 1743
..........In: Ondervraging Hendrik Meels 26 aug. 1743
..........In: Confrontaties tegen broer Hendrik op 4 sept. 1743
..........In: Confrontatie Peter Ponts tegen Hendrik Meels 5 sept. 1743
..........Scherp examen 11/12 sept. en recollectie 18 sept. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Kraens 20 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743 en Recollectie 12 okt. 1743
..........In: Provisionele beschuldigingen Joannes Honnoffs okt. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Catsberg jr. 8 nov. 1743
..........In: Verhoor onder foltering van Jan Schorens 2 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 60
...- H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 19, 26, 28/33, 35/6, 38/9, 46 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 21, 27, 31, 70 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59/60, 86/7, 95, 189, 194/6, 255, 260, 266 [bekende gegevens], 436
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 158. 'Deel II (2014)' p. 236
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 133/6, 139, 145/6, 148/9, 152, 159, 184/5
..........'Deel II (2020)' p. 117, 120/1, 123, 126/8, 145, 147, 169/70, 186/8, 193/4,
..........'Deel III (2020)' p. 12, 22/4, 35/6, 62, 72, 152, 192, 246.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER