Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailKlinkers295

Corst Klinckers, wever in Hoensbroek, executie 1743

...Chris. KLINCKERS (1692-1743) x Hoensbroek 1718 Joan. DAMEN (-1764)
|
|----...Joan. Mar. KLINCKERS (1727-96) x Oirsbeek 1761 Godf. CALDENBERG (-1776)
|
|----...Dion. KLINCKERS (1731-) x Hoensbroek 1754 An. Mar. KREKELS
|----|
|----|----...Johan KLINCKERS (1756-) x 1º Heerlen 1787 An. Cath. SCHWARTZ
|----|----|....x 2º Heerlen 1806 Joan. Mar. KEYBETS (1757-1818)
|----|----|
|----|----|----...1) Mar. Jos. KLINCKERS (1791-) x Heerlen 1812 Joh. Leon. AELMANS (1789-1858)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Joh. Jac. AELMANS (1813-) x Voerendaal 1859 Mar. Agn. HAENRAETS (1829-)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Joh. Jos. AELMANS (1814-1903) x Heerlen 1848 Mar. Magd. JONGEN (1822-1908)
|----|----|----|----|----• Joh. Leon. AELMANS (1850-) x Kerkrade 1878 Mar. Jos. HENDRIKS (1845-)
|----|----|----|----|----• Nic. Jos. AELMANS (1852-1938) x Wittem 1875 Mar. Cath. FRIJNS (1857-1929)
|----|----|----|----|----• Arn. Jos. AELMANS (1857-1929) x An. Mar. PELZER (-1911)
|----|----|----|----|----• Mar. Gert. AELMANS (1865-1934) x Heerlen 1891 Hend. Jos. STEINS (1865-1928)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Mar. Gert. AELMANS (1817-87) x 1° Kerkrade 1849 Wil. MOONEN (1817-)
|----|----|----|----|....x 2° Petr. Jos. KERSGENS
|----|----|----|----|----• 1) Mar. Jos. MOONEN (1851-1932) x Joh. Wil. KNOPS (1854-1934)
|----|----|----|----|----• 1) Mar. Magd. MOONEN (1856-1934) x Kerkrade 1886 Joh. Theod. BECKERS (1858-1932)
|----|----|----|----|----• 1) Petr. Jos. MOONEN (1858-) x Kerkrade 1884 An. Mar. SISTERMANS (1864-)
|----|----|----|
|----|----|----|----...Petr. Jos. AELMANS (1819-) x 1° Kerkrade 1848 Mar. Jos. HAMERS (1824-57)
|----|----|----|----|....x 2° Heerlen 1862 Mar. Gert. HAENRAETS (1817-94)
|----|----|----|----|----• 1) Joh. Leon. AELMANS (1850-1941) x Heerlen 1878 An. Mar. VROMEN (1855-1946)
|----|----|----|----|----• 1) Mar. Jos. AELMANS (1852-) x Kerkrade 1881 Frans Jos. BECKERS (1856-)
|----|----|----|----|----• 1) Ger. Jos. AELMANS (1857-1934) x Mar. C.H. DRUMMEN ( 1859-1927) [zie 136]
|----|----|----|
|----|----|----|----...Mar. Jos. AELMANS(1821-) x Heerlen 1858 Wil. MORGENRAED (1830-)Greet Meels

Wijn Meels

Hendrik Meels

Mathijs Ponts

Joanna
Damen


Joannes Klinckers

Catharina
Bemelmans


Peter Ponts

Joannes
Catsberg sr.


Houb Palmen

Christiaan (Corst) Klinckers wordt in dec. 1692 gedoopt in Merkelbeek als zoon van Hendrik en Joanna Huevels, een broer van Maria Klinckers getrouwd met Joannes Meijeels (Meels) die de ouders zijn van Margreet*, Wijn* en Hendrik Meels*. Wever van beroep (eenen armen weever van professie), woont in Hoenbroek op de Muisberg en is bevriend met Mathijs Ponts*. Zelf wordt hij in de akten ook wel eens een vilder genoemd, maar dat is onwaarschijnlijk.
Hij trouwt 31 juli 1718 in Hoensbroek Joanna Damen*, gedoopt aldaar op 31 maart 1694 als dochter van Laurentius en Maria Eijmael. Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren tussen 1718 en 1740, waaronder Joannes Klinckers*. Ook een dochter, Jenne of Marie zou als 16jarige verkleed in manskleren meegedaan hebben aan diefstallen.
Eind mei 1743 is Corst voor het eerst genoemd als medeplichtige bij overvallen tijdens hert verhoor onder foltering van Catharina Bemelmans* en vervolgens ook door Mathijs en Peter Ponts*. Aangezien bijna geen stukken van de processen in Hoensbroek meer aanwezig zijn in het archief, komt de informatie van elders. Begin juni is hij samen met zijn zoon aangehouden en gevangen gezet in kasteel Hoensbroek. Hij wordt onderworpen aan martelingen, bekent misdrijven en beticht anderen van medeplichtigheid. Over dat laatste zegt hij later tegen schepen Creuwen dat hij die beschuldigingen niet durft in te trekken uit angst opnieuw gefolterd te worden.
Schout Fransen vraagt op 6 aug. schriftelijk om de gevangenen in Montfort over hem en zijn zoon te bevragen vooral om nog meer complicen te achterhalen. In de loop van sept. 1743 is Corst ingezet om andere gevangenen in Hoensbroek te beschuldigen tijdens confrontaties en op 29 okt. ook in Schinnen tegen Johan Catsberg de oude.*
Corst wordt 50 jaar oud op 12 nov. 1743 tegelijk met zijn zoon Joannes terechtgesteld in Hoensbroek, vermoedelijk op de Heijsterberg. Op welke manier zij ter dood zijn gebracht weten wij niet, maar Gertruijd Krants, de vrouw van Houb Palmen* noemt het "door grouwelijcke doodtstraffen geexecuteert."
Joanna Damen overleeft haar man twintig jaar en overlijdt 23 jan. 1764 in Hoensbroek.

Opmerking: Geertruijd Krans, de vrouw van Houb Palmen vertelt de Raad van Brabant dat het zestal ter dood veroordeelden uit Hoensbroek vóór hun executie op 12 nov. 1743 via hun biechtvaders de andere gevangenen op het kasteel om vergiffenis hebben gevraagd voor hun beschuldigingen. Maar schout Franssen schrijft daarover later: "Dat bij voorlesinge van hunne respective vonnissen Matthijs Ponts ende Korst Klinckerts hebben geprotesteert seggende (sonder iemandt in het particulier te nomineren) dat alle de gene sij hadden beticht onnoosel waeren, ende dat sij oock onnoosel waeren. Maer wie weet niet, dat soodaenige revocatien (contra notorium facti et juris) in geene consideratie mogen komen tot verschooninge."


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Recollectie van Matthijs Ponts 12 aug. 1743
..........In: Scherp verhoor Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Directoir voor confrontaties tegen Hendrik Meels 4 sept. 1743
..........In: Confrontaties tegen Hendrik Meels 4 sept. 1743
..........In: Confrontatie Peter Ponts tegen Hendrik Meels 5 sept. 1743
..........In: Scherp examen Wijn Meels 11/12 sept. 1743
..........In: Provisionele beschuldigingen Joannes Honnoffs okt. 1743
..........In: Scherp verhoor van Hendrik Beckx 29/30 okt. 1743 - Vervolg 28 nov. 1743
..........In: Criminele rol Nieuwstadt 18 okt. - 13 dec. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Catsberg jr. 8 nov. 1743
..........In: Request van Geertruid Krans vrouw van Houb Palmen
..........In: Scherp verhoor Hendrik Witmaeckers 25/26 nov. 1743
..........In: Verhoor onder foltering van Jan Schorens 2 dec. 1743
..........In: Scherp examen Matthijs Corvers 9/10 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744
..........Schout J.W. Fransen van Hoensbroek
..........In: Advis schepenen van Hoensbroek dec. 1743 / jan 1744
..........In: Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744
..........In: Scherp verhoor van Wijn Wijnen 10 sept. 1750

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 19, 26, 29/32, 35/8, 40, 46, 48 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 144 (confront. tegen Lins Knoren)
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 21, 31, 62 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 108 [herroeping vóór vonnis] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59, 63, 87, 95,  189, 196, 255/6 [samenvatting], 265, 405, 436
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 128, 150, 159. 'Deel II (2014)' p. 235.
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 96/8, 101, 106, 126/8, 133/6, 142, 145, 
..........151, 154, 157/61, 182, 'Deel II (2020)' p. 117/8, 120/1 , 145/8, 151, 153, 155, 157, 165, 169, 171,
..........177/80, 183/8, 190, 'Deel III (2020)' p. 12, 17, 22, 30, 32, 40, 57, 62, 66/7, 70, 86, 99/101, 106/7,
..........115, 118/9, 152, 154, 201, 206, 245.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen

296

Het Pijpekopje, wever op de Muisberg, executie 1743

...Johan KLINCKERS (1718-43).......... Zoon van 295, niet getrouwd.

Corst Klinckers

Joanna
Damen


Catharina
Bemelmans


Mathijs
Ponts


Peter Ponts

Hendrik
Meels


Houb
Palmen
Joannes (Hans) Klinckers genoemd 'het Pijpekopje' wordt 24 nov. 1718 gedoopt in Hoensbroek als zoon van Corst* en Joanna Damen. Hij is ongetrouwd, woont waarschijnlijk nog bij zijn ouders en verdient de kost als wever.
Eind mei 1743 is Hans voor het eerst genoemd als medeplichtige bij overvallen tijdens het verhoor onder foltering van Catharina Bemelmans* en vervolgens ook door Mathijs* en Peter Ponts*. Aangezien bijna geen stukken van de processen in Hoensbroek meer aanwezig zijn in het archief, komt de informatie van elders. Begin juni is hij samen met zijn vader aangehouden en gevangen gezet in kasteel Hoensbroek. Tijdens de tortuur bij een scherp verhoor heeft hij volgens Leonard Creuwen, schepen van Vaesrade zijn eigen vader en moeder beticht van misdrijven, waarbij hij smeekte niet te streng voor hen te zijn.
Schout Fransen vraagt op 6 aug. schriftelijk om de gevangenen in Montfort over hem en zijn zoon te bevragen vooral om nog meer complicen te achterhalen. In de loop van sept. 1743 is Corst ingezet om andere gevangenen in Hoensbroek te beschuldigen tijdens confrontaties en op 4 sept. ook in Amstenrade tegen Hendrik Meels*
De schepenbank velt een doodvonnis en Geertruijd Krans, de vrouw van Houb Palmen* vertelt de Raad van Brabant dat het zestal ter dood veroordeelden uit Hoensbroek vóór hun executie op 12 nov. 1743 via hun biechtvaders de andere gevangenen op het kasteel om vergiffenis hebben gevraagd voor hun beschuldigingen.
Hans wordt 24 jaar oud op 12 nov. 1743, op dezelfde dag als zijn vader terechtgesteld in Hoensbroek, vermoedelijk op de Heijsterberg. Op welke manier hij ter dood zijn gebracht weten wij niet, maar Gertruijd Krants, de vrouw van Hub Palmen noemt het "door grouwelijcke doodtstraffen geexecuteert."


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Recollectie van Matthijs Ponts 12 aug. 1743
..........In: Scherp verhoor Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Ondervraging Hendrik Meels 26 aug. 1743
..........In: Directoir voor confrontaties tegen Hendrik Meels 4 sept. 1743
..........Confrontatie tegen Hendrik Meels 4 sept. 1743
..........In: Confrontatie Peter Ponts tegen Hendrik Meels 5 sept. 1743
..........In: Scherp examen Wijn Meels 11/12 sept. 1743
..........In: Provisionele beschuldigingen Joannes Honnoffs okt. 1743
..........In: Scherp verhoor van Hendrik Beckx 29/30 okt. 1743 - Vervolg 28 nov. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Catsberg jr. 8 nov. 1743
..........Request van Geertruid Krans vrouw van Houb Palmen
..........In: Scherp verhoor Hendrik Witmaeckers 25/26 nov. 1743
..........In verklaring van schepen Creuwen 21 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 16 jan. 1744

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 19, 26, 29/32, 36/8, 40, 46, 48, 69 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 140
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 21, 27, 31, 62 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 108 [herroeping vóór vonnis] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 59, 63, 189, 196, 255 [bekende gegevens], 260, 262, 265/6, 436
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 71/2, 128, 150, 159.
..........'Deel II (2014)' p. 235
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 96/8, 101, 105/6, 126/9, 133/6, 139, 142,
..........145, 148, 153/4, 157, 159, 163,
..........'Deel II (2020)' p. 117/8, 120, 145, 147/8, 151, 153, 157, 165, 170/1, 177/80, 183, 185/6, 194,
..........'Deel III (2020)' p. 19, 22, 25, 30, 32/3, 57/8, 62, 66/7, 70, 86, 101, 117/9, 156, 245.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER