DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Directoir van confrontaties ten laste van Hendrik Meels 4 sep. 1743
RHCL Maastricht   •••   LvO 1779

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

 
Exhibitum den 4. septembris 1743


Directoir van Confrontatie

Ten last van
Hendrik Meels gedetineerde
en beclaeghde

Korst Klinckerts
Joannes Klinckerts
Matthijs Ponts
Peter Ponts
1. Den getuijgen te vragen oft hij
den beclaeghde voorschreven
wel kent oft niet, so jae
te seggen reden van dien

Matthijs Ponts
2. ad art. 16 van interrogatoriën
geëxhibeert den 26 augusti 1743

Matthijs Ponts
3. ad art. 18 der selve

Matthijs Ponts
4. ad art. 20

Peter Ponts
Joannes Klinckerts
5. ad art. 21


Peter Ponts
Korst Klinckerts
Joannes Klinckerts

6. ad art. 22

Peter Ponts
7. ad art. 23


Matthijs Ponts
Peter Ponts

8. ad art. 24
Peter Ponts
9. ad art. 25

Peter Ponts
10. ad art. 26

Joannes Klinckerts
... seijt niet precisse
te weten
11. Item dat den beclaeghden
mede geholpen heeft aen het
inbreeken en besteelen der
kercke op den Scheijd
tot Schaesberg

Joannes Klinckerts
12. Item dat hij beclaeghde mede
heeft helpen inbreeken ende
besteelen de kercke tot
Marienberg
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER