Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMeeuwissen


340

Gosewijn Meeuwissen, dagloner uit Strabeek, galg 1775

...Gos. MEEUWISSEN (1731-75)Steven Meeuwissen

Wouter Meeuwissen

Herman Meeuwissen

Mathijs Emonts

Geertruid Bosch

Goossen (Goswinus) Meeuwissen is geboren in Strabeek en wordt 4 febr. 1731 gedoopt in Houthem als zoon van Herman en Catharina Heggen. Hij is een broer van Steven*, van Wouter*, van Herman* en van Maria Agnes Meeuwissen getrouwd met Mathijs Emonts*. Woont in Strabeek (bij broer Steven), verdient de kost als dagloner of los arbeider, niet getrouwd en heeft weinig bezittingen.
Goossen wordt laat in de periode van vervolging, namelijk op 9 maart 1775 aangehouden en mogelijk is zijn broer Steven toen ook opgepakt. In Valkenburg ontkent hij bij de verhoren diefstallen of overvallen gepleegd te hebben, zodat dit verhoor op 16 en 17 maart wordt voortgezet met gebruik van foltertuigen om hem tot bekentenissen te dwingen. Weer terug in het cachot maakt hij een paar dagen later mee dat broer Steven twee dagen naar het scherp verhoor wordt gebracht op 21 en 22  maart en een dag later sterft en vervolgens weggehaald is om onder de galg begraven te worden.
Op 1 juni 1775 wordt Geertruid Bosch* het besluit voorgelezen om haar scherp verhoor te hervatten en zij gaat daarop vele namen noemen, onder meer Goossen bij diefstallen die hij niet bekend heeft. Daarom is hij op 6 juli met haar geconfronteerd en aangezien hij dit niet wil bekennen, zet het gerecht het pijnlijk verhoor van Goosen voort op 8 juli. Daarna moet de landschirurgijn een maand lang twee maal daags zijn wonden komen verbinden.
Beschuldigingen en bekentenissen motiveren het gerecht tot een doodvonnis. Goossen sterft 44  jaar oud op 5 okt. 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.

ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 16 &17 maart & 8 juli 1775
..........Nota van de chirurgijn 6 juli - 4 aug. 1775
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 353, 367 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 149/50, 253

 Maaike van Eekelen

341

Herman Meeuwissen, boer uit Broekhem, gefolterd, galg 1776

...Herm. MEEUWISSEN (1742-76) x Oud-Valkenburg 1766 Mar. Cath. JONGEN (1742-)
|
||----...Joh. Casp. MEEUWISSEN (1768-1822) x An. Cath. REINDERS
|----|----...Frans MEEUWISSEN (1797-) x Wijlre 1821 Mar. Ida MEIJERS (1798-)
|----|----|----...Am. Cath. MEEUWISSEN x 1844 Joh. Math. ERVEN (1813)
|----|----...Chris. MEEUWISSEN (1800-) x 1 Wijlre Mar. Gert. RAMAKERS (-1822)
|----|----|....x 2 Wijlre 1824 Mar. Christ. VAN LOO (1796-)
|----|----|----...2) Johan MEEUWISSEN x Wijlre 1854 Mar. Marg. DRESSCHER (1834-)
|----|----...Mar. Cath. MEEUWISSEN (1807-83) x Wijlre 1841 Stef. THOMASSEN (1793-1864)
|----|----...An. Jos. MEEUWISSEN (1810-76) x 1 Wijlre 1837 Joh. Arn. SCHULKENS (1799-)
|----|----|....x 2 Wijlre 1851 Hend. COS (1810-81)
|
||----...Herm. MEEUWISSEN (1773-) x 1 Bemelen 1795 Mar. Gert. MACKAYE (-1807)
|----|....x 2 Oud-Valkenburg Magdal. KEMP
|----|----...1) Joh.Wil. MEEUWISSEN (1799-) x Schin op Geul 1838 An. Barb. HERMANS (1805-)
|----|----|----...Mar. Magd. MEEUWISSEN (1841-) x Berg en Terblijt 1865 Mart. MEERTENS (1844-)
|----|----|----...Joh. Ant. MEEUWISSEN (1846-1906) x Wittem 1874 M.E.H. WETZELS
|----|----...2) Joh. Petr. MEEUWISSEN (1813-95) x Oud Valkenburg 1844 An. Gert. HERMANS (-1889)
|----|----...2) Joh Mart MEEUWISSEN (1826-1906) x Cadier en Keer 1856 Mar An HEUSSCHEN (-1887)
|----|----|----...Arn. Hub. MEEUWISSEN (1857-) x Sint Geertruid 1857 Mar. Luc. EELEN (1857-)
|----|----|----...Mar. Magd. MEEUWISSEN (1859-84) x Cadier en Keer 1884 Ger. EELEN (1849-)
|----|----|----...Mar. Cath. MEEUWISSEN (1862-) x Cadier en Keer 1862 Joh. Hub. COOLS (1860-)Steven Meeuwissen

Goswin Meeuwissen

Wouter Meeuwissen

Mathijs Emonts

Herman Meeuwissen is geboren in Broekhem en wordt 16 maart 1742 gedoopt in Houthem als zoon van Herman en Catharina Heggen. Hij is een broer van Steven*, van Goswin*, van Wouter* en van Maria Agnes Meeuwissen getrouwd met Mathijs Emonts*. Woont in Broekhem, verdient de kost als boer en bezit wat land, in 1769 omschreven als een huis 'met ongeveer twee groote roeden Coolhof en gelijke quantiteijt Bosken'.
Hij trouwt 27 april 1766 in Oud Valkenburg Maria Catharina Jongen, gedoopt aldaar op 1 sept. 1742 als dochter van Caspar, de koster van Oud-Valkenburg en Catharina Bockx. Uit dit huwelijk zijn tussen 1767 en 1773 vier kinderen geboren.
Geruime tijd na de dood van zijn broers Goosen en Steven is ook Herman gearresteerd op 11 jan. 1776 en overgebracht naar de gevangenis van het Landshuis in Valkenburg. Niet willende bekennen is hij daar gedurende drie dagen, 16, 22 en 23 febr. onderworpen aan een verhoor met foltering. Na de eerste dag van dat scherp examen moet de landschirurgijn een week lang komen om zijn wonden te verbinden. Het gerecht vindt na de derde dag dat er voldoende bewijzen zijn voor een doodvonnis. Herman sterft 34 jaar oud op 9 mei 1776 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg. De rekening van de beul voor tortuur en hangen is een 'all-in bedrag' van 55 gulden.
Maria Catharina Jongen wordt 23 febr. 1778 in Houthem begraven, zij is maar 35 jaar oud geworden.

ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 16, 22 en 23 feb. 1776
..........Nota van de chirurgijn 16-24 feb. 1776
..........Nota van de beul
..........Bericht in krant van die tijd
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 109 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 225, 367 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 149, 253
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen

342

Steven Meeuwissen uit Strabeek, gestorven in de gevangenis 1775

...Stef. MEEUWISSEN (1729-75) x 1764 Beat. LAMBRIGHS
|
||----...Herm. MEEUWISSEN (1765-) rel.m. Agnes SOMERS
|
||----...An. Elis. MEEUWISSEN (1768-) x Houthem 1791 Johan BOOSTEN (-1834)
|----|----...Joh Ant. BOOSTEN (1797-1880) x Mar. Sof. DUSCH (1800-80)
|----|----|----...Leon. BOOSTEN (1824-1907) x Voerendaal 1848 Mar. Cath. BRULS (1825-1904)
|----|----|----|----...Mar. Hub. BOOSTEN (1849-1916) x 1 Voerendaal 1874 Joh. Jac. MOONEN
|----|----|----|----|....x 2 Voerendaal 1885 Petr. Ant. BOSCH (1847-1926)
|----|----|----|----...Joh. Frans BOOSTEN (1857-) x Voerendaal 1892 Mar. E.H. HABETS
|----|----|----|----...Mar. Cath. BOOSTEN (1862-) x Voerendaal 1891 Joh. Wil. SNACKERS (1861-)
|----|----|----...Johan BOOSTEN (1827-1913) x Hulsberg 1834 Mar. Gertr. RAEVEN (1834-1909)
|----|----|----|----...Hub. Jos. BOOSTEN(1871-) x Grubbenvorst 1897 Gert. H.H. KUIJPERSGoosen Meeuwissen

Wouter Meeuwissen

Herman Meeuwissen

Mathijs Emonts

Steven Meeuwissen wordt 23 maart 1729 gedoopt in Houthem als zoon van Herman en Catharina Heggen. Hij is een broer van Goosen*, van Wouter*, van Herman* en van Maria Agnes Meeuwissen getrouwd met Mathijs Emonts*. Hij woont in Strabeek, zijn kostwinning is niet bekend en hij heeft wat land, maar daar rusten hypotheken op.
Hij trouwt op 27 april 1760 in Berg en Terblijt Beatrix Lambrighs een dochter van Hendrik en Anna Elisabeth Schepers. Uit dit huwelijk worden tussen 1764 en 1774 drie kinderen geboren.
Steven is waarschijnlijk samen met zijn broer Goosen gearresteerd op 17 jan. 1775 en naar Valkenburg gebracht. Aangezien hij hardnekkig volhoudt onschuldig te zijn is hij veroordeeld tot scherp examen en dit verhoor met behulp van martelwerktuigen vindt plaats op 21 en 22 maart. De dag daarna op 23 maart 1775 sterft Steven 46 jaar oud in het cachot en de schepenen veroordelen prompt zijn lijk om te worden gehangen aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg. Dat is dezelfde dag uitgevoerd.
Beatrix Lambrighs hertrouwt 5 mei 1776 in Houthem met Cornelis Odekercken ( 15 maart 1785) en die leent 530 gulden in okt. 1776 'tot beschud ten behoeve der kinderen door sijn voors. huijsvrouwe in haar eerste huwelijck verwekt van zoodanig huijs met ... gelegen tot Straebeek', om dus de kopers van het geconfisceerde goed uit te kunnen kopen?
Beatrix hertrouwt weer op 8 jan. 1786 in Houthem met Thomas Vidmer ( 30 nov. 1791). Mogelijk trouwt ze nog eens, met Jean Jacobs. Zij overlijdt 26 jaar na de executie van haar eerste man op 10 nov. 1801 in Houthem.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Janneke Smeets 17 mei 1774
..........Lijst scherper examen 21 & 22 maart 1775
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 172, 223, 367 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 149, 253
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen

343

Wouter Meeuwissen uit Broekhem, gevlucht, verbannen 1776

...Walt. MEEUWISSEN (1738-).......... Broer van 340, 341 en 342. Verder geen gegevens.Goosen Meeuwissen

Steven Meeuwissen

Herman Meeuwissen

Mathijs Emonts

Geertruid Bosch

Wouter Meeuwissen wordt 31 aug. 1738 gedoopt in Houthem als zoon van Herman en Catharina Heggen. Hij is een broer van Steven*, van Goswin*, van Herman* en van Maria Agnes Meeuwissen getrouwd met Mathijs Emonts*. Woont in Broekhem, maar Geertruid Bosch* verklaart 24  maart 1775 dat hij op dat moment "bij Theunissen te chapel voor knegt woont", niet gehuwd, heeft geen bezit dat in beslag genomen kan worden.
Aangezien zijn broer Steven en ook de schoonvader van zijn zuster in de gevangenis zijn gestorven na scherp examen, is het helemaal niet verwonderlijk dat Wouter op de loop gaat voor het gerecht. Hij kan niet gearresteerd worden, blijft voortvluchtig en reageert niet op sommaties om voor het gerecht te verschijnen. De schepenen zien dat als bewijs dat de beschuldigingen waar zijn en veroordelen hem 8 sept. 1776 bij verstek tot eeuwige verbanning uit de Landen van Overmaas en het district van de Generaliteit.
Van Wouter is nooit meer iets vernomen.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Geertruid Bosch 24 maart 1775
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 367 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 149/50, 260
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER