DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Gerechtskosten • Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f. 8/8v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen (Klimmen / 4)
Bancke van Klim
 men—

f. 8rTransport

f 23409-18- 1
 
f 47 - 10 -
 
75
Piter Bosch................................Meubel . . .
Vrugten
   Vaste goederen
 
f 313- 15- 2
f 110- ,, - ,,
f 688- 7 - 2
—————
f 1112- 3 - ,,
f ,, - ,, - ,,
76
Jan Moonen......................................Meubel
   Vaste goederen

Nog wegens graanen 
f 140- 8 - 3
f 2579- 19- 2
—————
 
f 2720- 8 - 1
  f 7 - 6 - 2

77
Thomas Paulussen................................Niets78
Jan Sporcken.....................Meubel–Niets
Vaste goederen, niet geredt,
also nog gedetineert is79
Wolf Coenen......................Meubelen . Niets
  Vaste goederen

f 2472- 18- ,,

80
Hermanus Meewissen...............Meubelen . .
graanen 
  Vaste goederen, nog te vercopen
f 128- ,, - ,,
f 6 - 17- ,,
—————
f 134- 17- ,,

81
Willem Willems.....................Meubelen . . .
geciteert       Verpachtinge
   
f 164- 12- 3
f 5 - ,, - ,,
—————
f 169- 12- ,,

82
Arnold Hermans...................Meubel . Niets
 
geciteert83
Gerard Weusten................................Meubel
 Vaste goederen

f 27 - 2 - 2
 
f 46 - ,, - ,,
84
Hendrick Weusten.....................Fugitive–––
Nog niet geciteert...........Meubel . Niets85
Jacob Herwigh..............Meubel & Bestialen
Vaste goederen–Niets

f 31 - 14 - 2
 

f 41996- 13- 3
f 1126- 5 - ,,Bancke van Klim
 men—

f.8v


Transport

f 41996- 13- 3
f 1126- 5 - ,,

.86
Jan Geerlings.....................Fugitive geciteert. Meubel–Niets
graanen.

f 12 - 14 - 1

87
Jan Drummen.........................Meubel .Niets
geciteert     dog't vonnis nog niet opgemaakt  88
Leonard Didden......................Meubelen . . .
geciteert............graanen 
Vaste goederen  nog te Vercopen
f 107- 8 - ,,
f 40 - 2 - 3
—————
f 147- 10- 3

89
Piter Wouthers...........................Meubel
Vaste goederen Niets

f 32 - 11 - ,,
 

90
 Piter Boosten...................................Niets91
Piter Arnold Lassauw................Meubelen. .
 graanen
  Vaste goederen niets
f 42 - 18 - 2
f 16 - 6 - 1
—————
f 59 - 4 - 3

92
Paulus Mulders.......................Meubelen . . .
Vaste goederen te vercopen 

f 355- 1 - ,,
 

93
Steven Eggen........................Meubel . Niets
 graanen
  Vaste goederen

f 14 - 12 - 2
 
f 188- 5 - ,,
f 42618- 8- ,,
f 1314- 10- ,,Volgende fol. Naar bovenVorige fol.


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER