DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Gerechtskosten • Opbrengsten

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f 9/9v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen
Bancke van Klim
 men—   
f.9  
 


Transport

f 42618- 8- ,,
f 1314- 10- ,,

 


94
Wijnand Smeedts
  geciteert     Meubel . . . niets95
 Jan Keulmans..........Meubel . niets
..................................Vaste goederen


f 34 - ,, - ,,
96
 Dirik Spee sonder confessie gestorven
.............................................Niets97
 Frans Anton Brassι............Niets      
     
 

     
f 42618- 8- ,,
—————
f 1348- 10- ,,
——————
 
Summa Bedraegt het vercoop der geconfis 
goederen, en meubilaire Effecten van 
negentig crimineele onder de Bancke van 
waervan de Penningen sijn ingecoomen
keerde
Seven en
Klimmen
................
f 42618- 8- ,,
 
 
Waerbij comt hetgeene nog staat ont 
te worden    ad . . . . . . . . . . . . ..
fangen
 
f 1348- 10- ,,
 
 
Dus sal het geheel onder Climmen 
te bedraagen
komen
 
——————
 
f 43966-18-,,
         

 
 Bancke van Meers
 sen   
 f.9v   
 
 
 
 
 

1

Hendrick Akkermans...................Meubelen
Vrugten te velde
Landpachten
Vaste goederen
 
f 129- 9- 2
 f   8 - 7 - 2
     25 -10 - ,,
 f 792 - 6- ,,
—————
 f 955-13- 2
f 261- ,, - ,,
  
2
Hendrick Ruijters.........Meubel – Niets
Als uijtdienende voor knegt
sijn te goed hebbende Loon
 
 f 37 - 12 -
 
 
3
Jan Louwis........................................Meubel
vaste goederen niets
 
f 35 - ,, -
 
 
4
Herme Corsjens.........................Meubel
 
f 40 - ,, - 
 
5
Jan Offermans.....................Meubel niets
 
 
 
6
Lambert Canna...........Meubel & Bestialen
 
f 15 - ,, - 
 
   
 


   
 
f 1083- 5- 2 
——————
 f 261 - ,, - ,,
——————
   Summa bedraegt het vercoop der geconfiske
goederen en meubilaire effecten van ses
crimineele onder Meerssen, waer van de
Penninge sijn ingecomen
eerde


. . . . . . . . . . 
 f 1083- 5- 2
 
    Waer bij gevoegt het geene nog staet ontfan
te worden, ter Somme van
gen
. . . . . . . . .. . 
  f 261 - ,, - ,,
 
   
 


   Dus sal het geheel onder Meerssen comen te
 bedragen
f 1344- 5- 2

         


Volgende fol. Naar bovenVorige fol.


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER