Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailEeven


142

Joannes Eeven, wever in Retersbeek, gefolterd, galg 1773

•...Joh. EEVEN (-1773) x Klimmen 1751 Helena LEUNISSEN (1718-85)
|
|----•...An. Barb. EEVEN (-1836) x Klimmen 1782 Serv. CAELEN (1756-1811)
|----|
|----|----•...Serv. CAELEN (1789-1859) x Valkenburg 1816 Mar. Agn. HERWAERTS (1794-1821)
|----|
|----|----•...Cath. CAELEN (1791-1869) x Engelb. BOTTI
|----|----|----•...Ida. Cath. BOTTI (1819-87) x Maastricht 1853 Arend VOERMAN (-1887)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. VOERMAN (1854-1939) x Maastricht 1876 Lamb. SOLLET (-1921)
|----|
|----|----•...Ger. CAELEN (1794-1849) x Hulsberg 1821 An. Cath. CARDOUS (1797-1835) [zie 522]
|----|----|----•...Serv. CAELEN (1828-80) x Nuth 1855 Mar. Cath. CROUSEN (1831-1909)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. CAELEN (1859-1930) x Nuth 1885 Wil. Jos. BRASSΙ
|----|----|----|----•...Joh. Corn. CAELEN (1866-1916) x Hoensbroek 1896 Mar. Joan. JANSSEN
|----|----|----|----•...An. M.J. CAELEN (1874-) x Schin op Geul 1898 Hub. Jos. KNOPS
|----|
|----|----•...Leon CAELEN (1797-) x Schimmert 1824 An. Elis. SIJEN (1795-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Hel. CAELEN (1824-59) x Beek 1848 Joh. Math. CLEUTERS (-1906)
|----|----|----|----•...Joh. Andr. CLEUTERS (1848-1917) x Stein 1874 Barb. SCHEPERS (1845-)
|----|----|----|----•...Petr. Frans CLEUTERS (1853-99) x Voerendaal 1885 Mar. Jos. HABETS
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Barb. CAELEN (1826-97) rel.m. 1) NN
|----|----|----|....2Ί x Schimmert 1873 Petr. Rein. H. CURVERS (1828-)
|----|----|----|----•...1) Leon. Hub. KAELEN (1857-88) x Schimmert 1886 Mar. Hub. SPEETJENS (1858-) [vgl. 617]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Petr. KALEN (1828-91) x Bunde 1856 Mar. An. LEMMENS (1830-79)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Godf. KALEN (1832-1915) x Schimmert 1862 Mar. Hel. BADENHEUER (1835-1905)
|----|----|----|----•...Mar. I.H. KALEN (1863-) x Schimmert 1892 Arn. Hub. WINTRAECKEN (1856-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. An. KALEN (1834-1902) x Schimmert 1866 Petr. Serv. SMEIJSTERS (1823-84) [zie 421]
|----|----|
|----|----|----•...An. Elis. CAELEN (1837-) x 1884 Joh. Hend. AARTS (1825-)
|----|----|
|----|----|----•...Leon. Hub. KALEN (1840-) x 1870 Bunde Barb. LEMMENS (1844-)
|----|
|----|----•...Kar. Jos. CAELEN (1799-1879) x Houthem 1833 Mar. Cath SCHRΦDERS (1800-68)
|----|----|----•...Corn. Jos. CAELEN (1833-96) x Houthem 1864 Mar. Agn. BRULS (1832-1902)
|----|----|----|----•...Kar. Jos. CAELEN (1865-) x Houthem 1900 Mar. Corn. QUADEN (1864-)
|----|----|----|----•...An. Elis. CAELEN (1868-1933) x Houthem 1891 Leon. Hub LEMMENS (1862-)
|----|----|----|----•...Leon. CAELEN (1871-1943) x Valkenburg 1897 Mar. Joan. GEURTS (1874-)
|
|----•...Andr. EEVEN (-1823) x 1Ί Klimmen 1775 Cecil. BOUMANS (1735-1813) [vgl 559]
|----|....x 2Ί Klimmen 1820 An. Cath. BRULS (1783-1832)
|----|----•...2) Hub. Jos. EEVEN (1822-92) x Klimmen 1849 Mar. C.H. MEURERS (1829-) [zie 549]
|----|----|----•...Mar. Jos. EEVEN  (1856-1900) x 1Ί Klimmen 1887 Jos. Rein. PAKBIER (1851-93) [zie 311]
|----|----|----|....x 2Ί Hulsberg 1896 Hend. Jos. EGGEN (1848-1929) [zie 143]
|----|----|----•...Mar. Elis. EEVEN (1858-) x Heerlen 1885 Joh. Jos. THIJSSEN (1854-)
|----|----|----•...Hend. Jos. EEVEN (1861-1910) x Maastricht 1891 Cath. Mar. STEEGEN

Peter Gerrits

Heijliger Gerrits

Joannes Eeven is, naar eigen zeggen afkomstig uit Quedlinburg in Duitsland en heeft kennelijk in zijn jeugd schrijven geleerd, want hij gebruikt het oude duitse kurrent schrift. In de wandeling wordt hij soms 'de Duitser' genoemd. Hij woont eerst in Voerendaal, later Weustenraad (parochie Hulsberg) onder Klimmen, verdient de kost als wever en heeft voor zover bekend geen bezittingen. Later "bekende over tien jaeren of daerontrent twee gerven kooren gestoolen te hebben. Addendo segt sulxs gedaen te hebben wegens armoede en honger."
Hij trouwt 6 nov. 1751 in Klimmen Helena Leunissen, gedoopt 24 sept. 1718 in Klimmen als dochter van Gerard en Margaretha Bisschops. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren: de jongste twee 1758 en 1763 R.K. gedoopt in Hulsberg.
Getuigen beweren later dat hij na de eerste arrestaties in Retersbeek gedreigd zou hebben het hele Weustenrade te zullen verraden wanneer hij 'als schelm verraden zou worden'.
Joannes is genoemd als medeplichtige van de bende op 3 aug. 1773 in het scherp verhoor van Peter Gerrits* uit Heerlen. Hij is 14 aug. samen met vier andere inwoners van Retersbeek gearresteerd en opgesloten in Valkenburg. Hij wil niet bekennen en wordt 22 okt. scherp verhoord en het protocol daarvan geeft een warrig beeld. Na pijnigen bekent hij en "vermits 't middag is en den Gedetineerde een soort van de quade siekte of bevalling overkwam, is met verdere ondervraging gesupercedeert tot nademiddag en nadien den Gedetineerde alles revoceerde en seijde sulxs gesegt te hebben op aenraeden van Heijliger Gerits*. Soo is Heijliger Gerrits in instante afgelaeten dewelke den Gedetineerde in face gesegt dat sijn voorgeeven gelogen.." Joannes blijft ontkennen en schrijft fel obstinaat onder het protocol "nit ware". Ook na hervatting van de ondervraging houdt hij vol ongeduldig te zijn, maar nadat hij weer gefolterd is, bekent hij volop. Hij zegt bijvoorbeeld ook medeplichtig te zijn de diefstal bij Campo in het Nieuw Huis en noemt medeplichtigen. Maar zes weken later wordt aangetoond dat deze diefstal nooit heeft plaats gevonden. Joannes is dan al ter dood veroordeeld en geλxecuteert. Hij sterft 3 dec. 1773 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Helena Leunissen woont de laatste bij haar dochter Anna Barbara  en wordt 2 mei 1785 begraven in Berg en Terblijt.

ZIE VERDER:

— Documenten: In: Scherp examen Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Lijst scherper examen 22 & 25 okt. 1773
..........Scherp verhoor 22 okt. 1773
..........Vervolg op dit scherp verhoor
..........De overval die nooit plaats vond
..........Getuigenverklaringen d.d. 9 dec. 1773
..........Declaratie advocaat en procureur
..........De laatste nacht in de gevangenis
..........Bericht in krant van die tijd
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........
Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Scherpe verhoren van Joannes Haesen dec. 1774
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 219, 356 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 142, 250
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER