DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken             In de gevangenis            Dossier Damoiseaux

PROCESSTUKKEN

Responsieven bij scherp examen (clausulae concernentes) 29 dec 1774 van Coen Sporken
in zake pastoor Damoiseaux
RHCL Maastricht  –––  LvO 8169
Extract uijt de personeele
responsieven
..........gedaen
door Coen Sporcken gedetineerde
..........Ter instantie
van den WelEedel Gestr. Heer
Lt. Hoog drossard deses Lants
nomine officii informant


Donderdag den 29. decembre 1774
(Clausulæ Concernentes)Is gesisteert van wegens den heer informant den gedetineerden Coen Sporcken ten eijnde om in gevolge directoir, op heeden gegeven, verhoort te worden over alsulcke pointen als daerbij vervat, heeft verclaert
gevraegt sijnde wie ofte wat persoonen bij hem gedetineerden geweest is den nagt doen Heijliger Gerrits, Joannes Even, Pieter Jutten, Joannes Steijns en Pieter Mingelers de doodt waeren aengesegt en wat den selven bij hun gedaen ofte tot hem gesegt hadde
Dat in dien nagt verscheijde persoonen bij hem gedetineerde geweest sijn en onder anderen eenen persoon dewelcke hij niet gekent heeft, hebbende een lamp in de hand, tot hun seggende, "Ick kom eens sien hoe dat gij lieden het maekt, 't is herstelt en sij sullen ulieden morgen doen af doen." Dat hij daerop is weggegaen, en corten tijt daernae wederom bij hun lieden is terug gekomen tot hun seggende:
"Sij laeten mij niet met rust, ik moet bij ulieden komen, en van haerentwegen om vergiffenisse bidden. Sij vreesen dat morgen geenen tijd soude weesen, en dat Heijliger Gerrits hun liet versoecken, dat sij sijn vrouw en kinderen niet soude vergeeten, maar brood geven, soo als te vooren."
Addendo segt dat den selven persoon onder andere aen Paulus Drummen gevraegt heeft: "Wie sijt gij?" En hoorende dat het Paulus Drummen was, tot hem seijde: "U vaeder heeft bij mijn vaeder gewoondt eer dat ick geestelijck was." Waer door hij gedetineerde vernaem dat het een geestelijck persoon was.
Verclaert verder niet meer daer ontrent te weten.


Coll. et auth.falcob.
hac 27 julij 1775
..........Per Extractum
..........PVandenHeuvel
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER