Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSporken


548

Mangele Peterken, zadelmaker in Retersbeek, galg 1775

•...Coen SPORKEN (1709-75) x Klimmen 1743 Ida BREULS (-1790)
|
|----•...Mar. Gert. SPORKEN (1744-1814) x Klimmen 1778 Johan HEUSSCHEN (1742-1812) [zie 233]
|
|----•...Ger. SPORKEN (1747-1826) x 1° 1774 Anna HEUSSCHEN
|----|....x 2° 1784 Mar. Agn. QUAEDTVLIEGH (-1848)
|----|
|----|----•...1) Leon. SPORKEN (1775-1849) x Heer 1808 Joan. Mar. VOLLERS (1778-1757)
|----|----|----•...An. Elis. SPORKEN (1809-80) x Maastricht 1851 Petr. Math. EVERAERTS
|----|----|----•...Mar. Agn. SPORKEN (1811-92) x Maastricht 1842 Corm. Ant. ENTER (-1856)
|----|----|----|----•...Wil. H.A. ENTER (1849-) x Sittard 1885 Wilh. Hub. RUTTEN
|----|----|----|----•...Mar. C.H. ENTER (1852-1942) x Bergen (L) 1880 Bern. Theod. BERENDSEN (1849-)
|----|----|----•...Mar. Cath. SPORKEN (1815-) x Luik 1859 Pierre STOFFELS (1815-)
|----|----|----•...Chris. SPORKEN (1820-90) x Maastricht 1866 Joan. SPROOTEN (-1898)
|----|----|----|----•...Jac. Ant. SPORKEN (1869-) x Maastricht 1887 Julia CAPELLE
|----|----|----|----•...Mar. Elis. SPORKEN (1872-) x Maastricht 1893 Wil. VAN EMMENES
|----|
|----|----•...1) Chris. SPORKEN (1778-) x Wijnandsrade 1808 Mar. Gert. SCHNEIDERS
|----|----|
|----|----|----•...Ger. SPORKEN (1809-77) x Ubach over Worms 1843 Mar. Cath. GERAERTS (1812-99)
|----|----|----|----•...Mar. Gert. SPORKEN (1846-1921) x Kerkrade 1872 Petr. Jos. LOCHTMAN
|----|----|----|----•...Chris. Jos. SPORKEN (1856-1907) x 1Ί Mar. Cath. BECKERS (-1899)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. SPORKEN (1813-64) relatie met N.N
|----|----|----|----•...Chris. Jos. SPORKEN (1835-1906) x 1° Kerkrade 1861 An. Cath. CONSTEN
|----|----|----|----|....x 2° Kerkrade 1872 Anna Gertr. WETZELER (-1898) [vgl 117]
|----|----|----|----|----•...2) Chris. Jos. SPRONKEN x Kerkrade 1900 An. Gert. SIJBEN (1876-) [zie 522]
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. SPORKEN (1816-99) x Maastricht 1862 Hend. Hub. DUBIEN (1819-84)
|----|----|
|----|----|----•...oh. Jos. SPORKEN (1820-1901) x Nieuwenhagen 1846 An. Mar. SMEETS (1821-93) [zie 306]
|----|----|----|----•...Mar. Gert. SPORKEN (1849-1929) x Nieuwenhagen 1874 Joh Hub. HANSSEN (1848-1929) [zie 576]
|----|----|----|----•...Joh. Ger. SPORKEN (1851-1937) x Gertr. NEUMANN (-1901)
|----|----|----|----|----•...An. Marg. SPORKEN (-1922) x Nieuwenhagen 1899 Joh. Jos. REUMKENS (1872-)
|----|----|----|----•...Mar. C.H. SPORKEN (1854-1924) x Nieuwenhagen 1877 Joh. MAAR (1854-)
|----|----|----|----•...An. Mar. SPORKEN (1857-1930) x Nieuwnhagen 1879 Joh. Hub. HANSSEN (1855-)
|----|----|----|----•...Mar. J.H. SPORKEN (1866-1940) x Nieuwenhagen 1892 Hend. J.H. RITZEN (-1933)
|----|
|----|----•...2) Mar. Gert. SPORKEN (1785-) x Klimmen 1829 Mart. DAUTSENBERG (1777-)
|----|
|----|----•...2) Joh. Petr. SPORKEN (1796-) x Klimmen 1863 Christ. M.S. HENZEN (1825-)
|----|----|----•...Mar. C.C. SPORKEN (1865-1945) x Klimmen 1889 Joh. Hend. WOUTERTS (1865-)
|----|
|----|----•...2) Joh. Wil. SPORKEN (1803-88) x Schinnen 1832 Mar. An. KEULEN (1808-35)
|----|----|----•...Mar. Agn. SPORKEN (1833-80)  x Schinnen 1852 Joh. Hend. AKKERMANS (1824-)
|----|----|----|----•...Mar. Ant. AKKERMANS (1868-99) x Edm. Jos. HELIN
|
|----•...Mecht. SPORKEN (1749-) x Leon. WINDHAGEN
|----|
|----|----•...Joh. Wil. WINDHAGEN (1773-1855) x 1° Valkenburg 1817 Mar. Cath. DORREN (-1852)
|----|----|...x 2° Berg en Terblijt 1854 Maria HUNGENS (1823-)
|----|----|----•...Mar. Agn. WINDHAGEN (1823-47) x Berg en Terblijt 1847 Hub. DUISINGS (1824-)
|----|
|----|----•...Lamb. WINDHAGEN (1776-1850) x Klimmen 1816 Mar. Ida RAMAKERS (1785-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. WINDHAGEN (1817-81) x Klimmen 1842 Joh. Hendr. SNIJDERS (1816-88)
|----|----|----|----•...Joh. Ant. SNIJDERS (1844-1903) x Klimmen 1887 Mar. Marg. POMMΙ (1859-) [zie 358]
|----|----|----|----•...Joh. Math. SNIJDERS (1857-1909) x Klimmen 1888 Mar. C.H. LINKENS (1853-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Elis. WINDHAGEN (1820-55) x Meerssen 1848 Johan VAESSEN (1817-96)
|----|----|----|----•...An. Mar. VAESSEN (1850-1936) x Houthem 1877 Joh. Ant. HEUTS (1842-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. VAESSEN (1853-1910) x 1Ί Maastricht 1875 Jops Herm. VAN HAM
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Mat. WINDHAGEN (1823-) x Klimmen 1861 Mar. Agn. SNACKERS (1831-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub.WINDHAGEN (1861-1954) x Wijlre 1894 An. Barb. SISTERMANS (1866-)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Petr. WINDHAGEN (1826-) x Klimmen 1860 Mar. Cath. KICKEN (1834-)
|----|----|----|----•...Mar. Col. WINDHAGEN (1864-1916) x Klimmen 1899 Joh. Jos. LAVEN (1865-1931)
|----|----|----|----•...Joh. Math. WINDHAGEN (1869-1944) x 1° Klimmen 1900 An. Mar. LAVEN (1877-1909)

Willem Ramakers

Peter
Gerrits


Joannes
Eeven


Heiliger Gerrits

Coenraad Sporken genoemd 'Mangele Peterken' wordt 14 nov. 1709 gedoopt in Klimmen als zoon van Joannes en Gertrudis Schimpkens, een broer van Elisabeth Sporken getrouwd met Willem Ramakers*. Woont in Retersbeek en is zadelmaker van zijn vak. Bezit veel land, onder andere op het Retersbekerveld en dat brengt later meer dan 2000 gulden op.
Hij trouwt als 33-jarige op 29 september 1743 in Klimmen Ida Breuls, waarschijnlijk een dochter van Gerhardus Broels en Maria Aredts die 1713 in Oirsbeek trouwen. Uit het huwelijk van Coen en Ida worden van 1744 tot 1760 zes kinderen geboren.
Nadat hij beschuldigd is door Peter Gerrits* uit Heerlen en Joannes Eeven* uit Retersbeek wordt hij 27 nov. 1773 gearresteerd samen tegelijk met drie anderen. Kort daarna worden vijf mannen uit Retersbeek, waaronder Joannes Eeven terechtgesteld. Coen maakt in de laatste nacht vσσr de executie mee dat pastoor Damoiseaux van Oud-Valkenburg namens die veroordeelden spijtbetuigingen over hun aanklachten komt aanbieden. Daarna worden 9 dec. op verzoek van onder meer de vrouw van Coen getuigenverklaringen vastgelegd, dat zowel Eeven als Heiliger Gerrits* vσσrdat ze zelf in hechtenis worden genomen dreigementen geuit hebben om mannen uit Retersbeek en Weustenrade te zullen beschuldigen. De volgende dag is Coen samen met vier andere gevangenen vrijgelaten.
Maar later volgen nieuwe aantijgingen en die leiden op 24 nov. 1774 tot een tweede arrestatie en gevangenschap. In het scherp examen wordt hij 7 dec. tot bekentenissen gebracht die leiden tot een doodvonnis.  Coen sterft 65 jaar oud op 11 jan. 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Ida Breuls leent 29 apr. samen met haar oudste zoon Gerard Sporken 1100 gulden om het gerecht af te kopen en iets van het grondbezit te behouden. Ida wordt 26 maart 1790 in Klimmen begraven.

ZIE VERDER:

— Documenten: Als bezitter van land
..........in Scherp examen van Peter Gerrits 3 aug. 1773
..........Nota juridisch advies 7 aug. 1773
..........in Scherp verhoor Joannes Eeven 22 okt. 1773
..........Bericht in krant van die tijd over eerste gevangenschap
..........Getuigen over uitlatingen van Joannes Eeven 9 dec. 1773
..........Getuigen over uitlatingen van Heiliger Gerrits 9 dec. 1773
..........Bericht in krant van die tijd over tweede gevangenschap
..........Lijst scherper examen 7 dec. 1774
..........in Verhoren van Johannes Haesen dec. 1774
..........Scherp verhoor over pastoor Damoiseaux 29 dec. 1774 • in Verhoor Willem Ramakers
..........in Verhoor cipier Bogman 30 dec. 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Weduwe Ida Breuls leent geld om landbezit te behouden 29 apr. 1775
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 94, 141 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 218, 221, , 357, 363 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 138/9, 141, 251
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


549

Joannes Sporken, knecht in Retersbeek, verbannen 1777

•  Joh. Hend. SPORKEN (1739-88) x Klimmen 1770 Mar. Elis. SENDEN (1743-1804)
|
|----•...Laur. SPORKEN (1770-1853) x Slenaken 1801 Mar. Cath. HONJΙ
|----|----•...Joh. Hend. SPORKEN (1801-71) x Gulpen 1837 Mar. Elis. STASSEN
|----|----|----•...Joh. Hub. SPORKEN (1838-) x Gulpen 1866 Mar. Hel. RAMAKERS (1837-)
|----|----•...Mar. Elis. SPORKEN (1803-) x Klimmen 1834 Joh. Hend. GEURTEN (1813-35)
|----|----•...Mar. Gert. SPORKEN (1810-63) x Slenaken 1840 Joh. Arn. ERNST (1807-74)
|----|----|----•...An. M.M. ERNST (1845-1908) x Slenaken 1881 Joh. Rein. WILLEMS (1850-)
|----|----|----•...An. M.H. ERNST (1850-1910) x Slenaken 1881 Gil. NELISSEN (1856-)
|
|----•...Joh. Hend. SPORKEN (1772-1854) x 1Ί Voerendaal 1805 Mar. An. RAMAKERS (1774-1829) [zie 458]
|----|....x 2Ί Klimmen 1841 Mar. Cath. DAUTSENBERG (1802-79)
|
|----•...Joh. Theod. SPORKEN (1774-1849) x Klimmen 1808 Mar. Elis. SCHAAPS (1783-1846)
|
|----•...Joh. Wil. SPORKEN (1778-1860) x 1° Margraten 1813 Mar. Agn. CAANEN (1770-1839)
|----|....x 2° Margraten 1850 Mar. Cath. HUIJNEN
|----|----•...2) Joh. Wil. SPORKEN (1859-1932) x Margraten 1892 Mar. Cath. CLAESSENS
|
|----•...Mar. Gert. SPORKEN (1787-1867) x Klimmen 1825 Joh. Petr. MEURERS (1794-1867)
|----|----•...Joh. Wil. MEURDERS (1827-1909) x Klimmen 1856 Mar. Elis. CUSTERS (1834-94)
|----|----|----•...Petr. Hub. MEURDERS (1857-) x Maastricht 1885 Gertr. GILISSEN
|----|----|----•...Joh. Hub. MEURDERS (1858-1936) x Klimmen 1884 An. M.H. SENDEN (1861-)
|----|----|----•...Wil. Jos. MEURDERS (1860-) x Nuth 1892 An. Mar. JANSSEN
|----|----|----•...Leon. Jos. MEURDERS (1863-) x Klimmen 1900 Mar. Elis. QUAEDVLIEG*
|----|----|----•...Henr. MEURDERS (1870-) x Klimmen 1898 Joh. Hub. JANSSEN
|----|----•...Mar. C.H. MEURERS (1829-) x Klimmen 1849 Hub. Jos. EEVEN (1822-92) [zie 142]

* Afstammeling van dit echtpaar is radio- en televisiepresentator Felix MeurdersJoannes Haesen

Dirk Spee


Joannes Sporken is geboren in Retersbeek en 10 april 1739 gedoopt in Klimmen als Joannes Henricus zoon van Laurens en Gertrudis van Geul,een broer van Sophia Sporken getrouwd met Joannes Haesen*. Woont in Retersbeek, verdient de kost als dagloner en heeft wat onroerend goed.
Hij trouwt als 30-jarige op 3 april 1770 in Klimmen Maria Elisabeth Senden, genoemd 'Cogele Lieske', gedoopt 22 juni 1743 in Wijnandsrade als dochter van Joannes en Gertrudis Scheupkens. Uit dit huwelijk worden van 1770 tot 1787 zeven kinderen geboren, waarvan vier na de gevangenschap van de vader.
Joannes is vrij laat in de periode van vervolging, in de zomer van 1775, gearresteerd. Scherp verhoord op 31 jan. 1776 en onder de tortuur bekent hij bijvoorbeeld medeplichtigheid aan de overval op Ten Esschen en beschuldigd Dirk Spee* ervan daarbij geweest te zijn. Het Hoog Gerecht legt geen doodvonnis op, waarschijnlijk omdat de druk de processen te stoppen te groot is geworden, maar legt een lijfstraf op, een openbare geseling en daarna verbanning uit de Landen van Overmaas en het district van de Generaliteit. Dit vonnis is 13 aug. uitgevoerd op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Joannes overlijdt 48 jaar oud in Klimmen op 8 jan.1788 en Elisabeth Senden op 28 febr. 1804.

ZIE VERDER:

— Documenten: Als bezitter van land
..........Verzoek tot aanhouding 12 juni 1775
..........Lijst scherper examen 31 jan. 1776
..........Beschuldiging van Dirk Spee
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 226, 363 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 249
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


550

Nicolaes Sporken, dagloner in Haasdal, gefolterd, galg 1774

•...Nic. SPORKEN (1706-74) x Houthem 1732 Maria SPEESEN (1708-67)
|----•...Arn. SPORKEN (1736-91) x Borgharen 1761 Judit SNIJDERS (-1809)
|----|----•...Mar. Jud. SPORCKS (1773-1855) x Beek 1802 Johan STIJNEN (1760-1841) [zie 557]
|----|----•...Wil. SPORKEN (1776-1856) x Schimmert 1803 Hel. DUYKERS (1769-1852)
|----|----|----•...Arn. SPORKEN (1804-90) x Schimmert 1864 Mar. Hel. VONCKEN (-1881)
|----|----|----•...Isab. SPORKEN (1808-82) x 1° Schimmert 1854 Hendr. WEUSTEN
|----|----|----|....x 2° Schimmert 1859 Joh. Serv. WEUSTEN (1807-89) [zie 609]

Janneke Smeets

Peter Muylkens

Lins Schouteten


Nicolaas Sporken wordt 9 juni 1705 gedoopt in Oud-Valkenburg als zoon van Servaas en Maria Duijsens. Woont in Haasdal, verdient de kost als dagloner en bezit vastgoed ter waarde van 400 gulden.
Hij trouwt 7 dec. 1732 in Houthem Maria Speesen, gedoopt aldaar op 10 jan. 1708 als dochter van Arnold en Ida Jenters. Uit dit huwelijk worden van 1733 tot 1740 drie kinderen geboren. Maria Speesen overlijdt 5 mei 1767 in Schimmert.
Nicolaas is op of kort vσσr 18 mei 1774 gearresteerd na verklaringen van Janneke Smeets* die ook uit Haasdal komt. Hij wordt in Valkenburg in strikte detentie gezet en is op 19 mei al pijnlijk verhoord, uitzonderlijk want meestal verloopt meer tijd tussen aanhouding en de toepassing van tortuur. Hij erkent medeplichtigheid aan een aantal diefstallen en beschuldigd anderen. Als gevolg hiervan is hij 31 mei ingezet om in confrontatie plaatsgenoot Peter Muylkens* te beschuldigen. Ook zijn de verklaringen (mede) aanleiding om Lins Schouteten* tot een nieuw scherp examen te veroordelen. Het gerecht velt kort daarna een doodvonnis en Nicolaas sterft 68 jaar oud op 7 juli 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Janneke Smeets 17 mei 1774
..........Lijst scherper examen 19 mei 1774
..........In strafvordering tegen Willem Willems
..........Beschuldiging van Willem Habets.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Anton Bosch.....In strafvordering
..........Beschuldigt Lins Schouteten
..........In: Arrestatie Peter Muylkens en Matthijs Cardous 26 mei 1774
..........Confrontatie met Peter Muylkens 31 mei 1774
..........In: Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Bericht in krant van die tijd
..........In: Scherp examen Anton Emonts 30 nov. 1774
..........Lijst echtparen Valkenburg 1775
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 108 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219, 363 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 54. 'Deel II (2014)' p. 137, 156, 171, 250
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER