Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailDebets


116

Dirk Debets, boer uit Haasdal, galg 1774

•...Theod. DEBETS (1718-1774) x Schimmert 1742 Anna HAUTVAST (1718-1802)
|----•...Mich. DEBETS (1743-94) [= 117] x Schimmert 1771 Anna SCHEPERS (1746-) [zie 117]
|----•...An. Gertr. DEBETS (1748-1825) x Schimmert 1778 Mat. AKKERMANS (1752-1827) [zie 003]Machiel Debets

Lins Schouteten

Willem Adriaans

Theodorus (Dirk) Debets alias Dirk van den Weegscheijd wordt geboren in Haasdal en op 8 mei 1718 in Schimmert gedoopt als zoon van Willem en Anna Aerts. Hij woont in Klein Haasdal aan een kruising en is daar akkerman, bezit er vrij veel land..
Hij trouwt 8 okt. 1742 in Schimmert Anna Houtvast, gedoopt 14 april 1718 in Nuth als dochter van Coenraad en Joanna Hermans. Uit huwelijk worden zeven kinderen geboren tussen 1743 en 1757, waaronder Machiel Debets*.
Arrestatie op 15 juli 1774 na beschuldiging (onder meer?) door Lins Schouteten* als "Dirk van den Weegscheid te Cleen Haasdal". Nadat bij advocaat J.C.S. de Limpens advies is ingewonnen, wordt Dirk opgesloten in het Landshuis in Valkenburg. Daar is hij aan scherp examen onderworpen op 22 en 23 juli, legt bekentenissen af en beticht anderen van misdrijven. Vervolgens is hij 25 juli ingezet bij een confrontatie tegen Willem Adriaans*. Op grond van door hem bekende misdrijven volgt een doodvonnis. Dirk sterft, 56 jaar oud op 28 juli 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Anna Houtvast overlijdt 28 jaar na de executie van de man op 23 juli 1802 in Schimmert; zij is dan 84 jaar oud.
ZIE VERDER:

— Documenten: in Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Lijst scherper examen 22 & 23 juli 1774
..........In verhoren 25 juli 1774 van Willem Adriaans..........Van Joannes Lahaye
..........Confrontatie tegen Willem Adriaans 25 juli 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........In: Scherp examen Anton Emonts 30 nov. 1774
..........Beschuldiging van Willem Willems.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Willem Habets.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........Bericht in krant van die tijd over executie
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Nota juridisch advies
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Kosten executie boedel
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 108 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 147, 3220, 54 [samenvatting]
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 37
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 44,
..........'Deel II (2014)' p. 142, 144, 148, 172, 250
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

117

Machiel Debets uit Haasdal, gevlucht, verbannen 1776

•...Mich. DEBETS (1743-94) [zie 116] x Schimmert 1771 Anna SCHEPERS (1746-1829)
|
|----•...Anna DEBETS (1771-1833) x Wijnandsrade 1793 Petr. BOOSTEN (1763-1834)
|----|
|----|----• Joh. Mich. BOOSTEN (1795-1872) x 1Ί Wijnandsrade 1819 Mar. Ida SNACKERS (1798-1837)
|----|----|....x 2Ί Wijnandsrade 1842 Mar. Ida LAMBIJ (1818-87)
|----|----|
|----|----|----•...1) Joh. Petr. BOOSTEN (1820-1903) x 1Ί Wijnandsrade 1842 Mar. Mecht. CURVERS (1822-59)
|----|----|----|....x 2Ί Nuth 1864 Mar. Gert. ROOX
|----|----|----|----•...1) Mar. Hub. BOOSTEN (1843-1925) x 1Ί Heerlen 1870 Hub. Jos. VROHN (1838-)
|----|----|----|----|....x 2Ί Hoensbroek 1886 Rein. C.J. BOUR (1850-1921) [zie 599]
|----|----|----|----•...1) Philom. BOOSTEN (1846-74) x Meerssen 1870 Chris. MOMMERS (1838-)
|----|----|----|----|----•..Petr. Hub. MOMMERS x Ulestraten1899 An. Mar. KNUBBEN
|----|----|----|----•...1) Herm. Hub. BOOSTEN (1849-1936) x 1Ί Nuth 1874 An. Cath. SNACKERS
|----|----|----|----|....x 2Ί Wijnandsrade 1893 Mar. Hel. WINTJENS (1850-) [zie 001]
|----|----|----|----•...1) Joh. Hub. BOOSTEN (1851-) x Schaesberg 1876 Mar. Hub. FRANSSEN (1855-)
|----|----|----|----•...1) Joh. Jos. BOOSTEN (1855-1942) x Nuth 1890 Mar. Elis. ROEX
|----|----|----|----•...1) Joh. Wil. BOOSTEN (1858-1937) x Klimmen 1884 Soph. PAKBIER (1859-) [zie 311]
|----|----|
|----|----|----•...1) Herm. Hub. BOOSTEN (1822-73) x Voerendaal 1850 An. Cath. BOUR (1825-87) [zie 119]
|----|----|
|----|----|----•...1) Mar. Gertr. BOOSTEN (1925-1919) x Hoensbroek 1848 Joh. Wil. PAULSEN (1813-) [zie 348]
|----|----|
|----|----|----•...1) Mar. Hel. BOOSTEN (1828-62) x Heerlen 1858 Joh. Hend. STIJFS (1830-)
|----|----|
|----|----|----•...1) Joh. Hub. BOOSTEN (1830-1920) x Voerendaal 1862 An. Gert. BOSCH
|----|----|
|----|----|----•...1) Joan. BOOSTEN (1832-1904) x 1) Bunde 1855 Ign. Xav. LARUE (1813-)
|----|----|----|....x 2Ί Bunde 1861 Petr. VAN KAN
|----|----|----|....x 3Ί Bunde 1878 Joh. Hub. CLERMONS (1852-)
|----|----|----|----•...2) Mar. Cath. VAN KAN (1868-) x Bunde 1894 Joh. STIJNS (1870-) [zie 593]
|----|----|
|----|----|----•...1) Mar. Cath. BOOSTEN (1834-75) x Klimmen 1858 Joh. Hub. SILVERENTAND (1834-)
|----|----|
|----|----|----•...2) Mar. Phil. BOOSTEN (1844-1925) x Wijnandsrade 1874 Wil. Jos. AUSTEN (1849-)
|----|----|
|----|----|----•...2) An. M.H. BOOSTEN (1847-1931) x Heerlen 1888 Ger. Jos. MAAS (1844-)
|----|----|
|----|----|----•...2) Frans. Hub. BOOSTEN (1856-1928) x Heerlen 1888 Mar. HUIJTEN (1864-)
|----|
|----|----• Mar. Isab. BOOSTEN (1797-1877) x Wijnandsrade 1824 Joh. Petr. GERARDS (1800-65)
|----|----|----•...Petr. Hub. GERARDS (1825-89) x Wijnandsrade 1848 Mar. Jos. STEINS (1820-)
|----|----|----•...Joh. Rein. GERARDS (1831-57) x Wijnandsrade 1853 Hub. KEULEN (1835-)
|----|----|----•...Herm. Jos. GERARDS (1836-1912) x Heerlen 1866 Mar. Marg. DΦRENBERG (1834-)
|----|----|----•...Mar. Elis. GERARDS (1840-84) x Heerlen 1869 Hend. SCHIFFELERS (1843-)
|----|----|----•...Mar. Hub. GERARDS (1842-1924) x Heerlen 1874 Joh. Petr. MOONEN (1836-)
|----|
|----|----• Joh. Math. BOOSTEN (1801-41) x Hulsberg 1835 Mar. Elis. COBBEN (1805-75)
|----|----|----•...Joh. Jac. BOOSTEN (1838-87) x  Hulsberg 1867 Mar. Hel. LIMPENS (1846-82)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. BOOSTEN (1870-1933) x Klimmen 1896 Hub. Jos. KNOREN (1861-) [zie 382]
|----|----|----|----•...Joh. Hub. BOOSTEN (1871-1918) x Hulsberg 1895 Mar. Hub. MOMMERS (1872-)
|----|
|----|----• An. Cath. BOESTEN (1810-83) x  Wijnandsrade 1831 Joh. Jos. ADRIAENS (1807-81) [zie 001]
|----|
|----|----• Mar. Marg. BOOSTEN (1814-) x Wijndrade 1839 Joh. Leon. OUTMANS (1818-95) [zie beneden]
|
|----•...Johan DEBETS (1772-1837) x 1Ί Wijnandsrade 1793 Mar. Elis. HEUGENS (1769-) [zie 231]
|----|....x 2Ί Brunssum 1803 An. Cath. PRICKEN (1777-1856) [zie 449]
|----|
|----|----• >1) Mar. An. DEBETS (1794-) x 1Ί Joh. Dav. JACQUET
|----|----|.....x 2Ί Roermond 1849 Corn. BUETERS (1819-)
|----|
|----|----• 2) Petr. Jos. DEBETS (1804-67) x An. Cath. ESSERS (1797-1865)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jos. DEBETS (1831-95) x Kerkrade 1858 Mar. Cath. DOVEREN (1833-1904) [zie 352]
|----|----|----|----•...An. Barb. DEBETS (1858-89) x Kerkrade 1888 Joh. Jos. LATASTER (1863-1941) [zie onder]
|----|----|----|----•...Petr. Jos. DEBETS (1860-1932) x Kerkrade 1886 An. Cath. MISERΙ (1866-) [zie 527]
|----|----|----|----•...Elis. DEBETS (1864-1943) x Kerkrade 1900 Joh. Jos. LATASTER (1863-1941) [zie boven]
|----|----|----|----•...Wil. DEBETS (1866-1935) x Schaesberg 1898 Mar. Agn. JONGEN (1877-)
|----|----|----|----•...Mich. Jos. DEBETS (1869-1927) x Kerkrade 1897 Gertr. HERMANS (1876-1952)
|----|----|----|----•...Gertr. DEBETS (1871-1929) x Kerkrade 1894 Wijn. Jos. BEMELEN (1870-1941)
|----|----|----|----•...An. Cath. DEBETS (1873-1937) x Kerkrade 1895 Lamb. JOs. SCHLIEPER (1870-1941) [zie 269]
|----|----|----|----•...Mar. Jos. DEBETS (1874-1928) x Kerkrade 1899 Math. DOUVEN (1876-1955)
|----|----|----|----•...Nic. Jos. DEBETS (1877-1940) x Eijgelshoven 1899 Mar. C.J. MULDERS (1878-)
|----|----|
|----|----|----•...Hendr. Jos. DEBETS (1839-1910) x Simpelveld 1878 An. M.C. BREMEN (1848-1907)
|----|----|
|----|----|----•...Elis. DEBETS (1840-) x Kerkrade 1871 Joh. Hendr. SCHEILEN (1848-1927)
|----|
|----|----• 2) Mar. Gertr. DEBETS x Kerkrade 1841 Joh. Math. OFFERMANS (1811-)
|----|
|----|----• 2) An. Barb. DEBETS (1808-84) x Kerkrade 1840 Ant. Jos. PLOUM (1810-)
|----|----|----•...Wil. Jos. PLOUM (1840-72) x Kerkrade 1863 An. Gert. WECKSELER (-1898) [vgl. 548]
|----|----|----•...Mar. Magd. PLOUM (1843-1908) x  Kerkrade 1868 Chris. WECKSELER (1837-90)
|----|----|----•...An. Cath. PLOUM (1845-1914) x 1° Kerkrade 1869 Godf. PETERS
|----|----|----|....x 2° Joh. Jos. SENSEN
|----|----|----|....x 3° Gerard FUNKEN
|----|----|----•...Mich. Jos. PLOUM (1847-1933) x Kerkrade 1872 Mar. Cath. COENEN
|----|----|----•...Mar. Agn. PLOUM (1851-1920) x Kerkrade 1872 Frans Jos. FUREN (1838-)
|----|
|----|----• 2) Joh. Jos. DEBETS (1813-73) x Kerkrade 1843 Mar. Agn. CAREL (1823-95)
|----|----|----•...Petr. Jos. DEBETS (1844-) x Kerkrade 1872 Mar. Jos. SCHWOL (1846-)
|----|----|----•...Ant. Jos. DEBETS (1845-) x Kerkrade 1871 Mar. Jos. VERSIN
|----|----|----•...An. Cath. DEBETS (1849-) x Kerkrade 1895 Mat. Jos. ORTMANS
|----|----|----•...Joh. Jos. DEBETS (1851-) x Kerkrade 1875 Ther. KLEINEKEMPER
|----|----|----•...Paul. Jos. DEBETS (1857-1904) x Kerkrade 1888 Mar. Agn. MATHISSEN (1862-)
|----|----|----•...Joh. Phil. DEBETS (1859-1906) x Kerkrade 1888 Gertr. PΦTGENS (1862-1919) [zie 450]
|----|----|----•...Leon. Jos. DEBETS (1864-98) x Kerkrade 1896 Mar. An. BUSCH
|----|
|----|----• 2) An. Cath. DEBETS (1816-89) x Kerkrade 1843 Phil. Ant. WOUTERS
|----|----|----•...Kar. Jos. WOUTERS (1850-1931) x 1° Nieuwenhagen 1871 An. Chris. HAAN (1849-)
|----|----|----|....x 2° Eijgelshoven 1890 An. Mar. KLEICKER
|----|----|----•...Ant. Jos. WOUTERS (1852-1915) x Eijgelshoven 1884 Ther. PLOUM
|----|----|----•...Joh. Jos. WOUTERS (1855-1935) x 1° Sibil. STEINBUSCH
|----|----|----•...Joh. Leon. WOUTERS (1858-) x Kerkrade 1892 Mar. Jos. GROTEN
|----|
|----|----• 2) Ant. Jos. DEBETS (1819-64) x Kerkrade 1844 An. Cath. HEENEN (1816-74)
|----|----|----•...Elis. DEBETS (1846-1930) x Kerkrade 1867 Jos. ENGELEN (1838-)
|----|----|----•...An. Cath. DEBETS (1848-1924) x Kerkrade 1869 Hend. Jos. ENGELEN (1841-)
|----|----|----•...Mar. Hub. DEBETS (1852-1934) x Kerkrade 1875 Joh. Jos. VINDERS (1848-)
|----|----|----•...Mar. Gert. DEBETS (1857-1915) x Kerkrade 1879 Petr. Jos. PLOUM (1854-) [zie 352]
|----|----|----•...Chris. Jos. DEBETS (1860-1916) x Kerkrade 1887 Sibil. NIJSTEN (1865-)
|
|----•...Mar. Isab. DEBETS (1773-1824) x Nuth 1800 Mat. Jos. WIERTS (1775-1832)
|----|
|----|----• Joan. WIERTS (1801-) x Kerkrade 1815 Frans Ant. OFFERMANS
|----|
|----|----• Mar. Gertr. WIERTS (1802-33) x Kerkrade 1824 Mat. Jos. SCHLOSSER (SCHLΦPER) (-1869)
|----|----|----•...Ger. Jos. SCHLOSSER (1828-85) x Kerkrade 1856 Mar. Agn. GΦRTZ (1836-1910)
|----|----|----|----•...Math. Jos. SCHLOSSER (1859-1918) x Kerkrade 1885 Mar. S.H. ESSERS (1864-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. SCHLOSSER (1861-) x Kerkrade 1883 Joh. Petr. HAMERS (1858-)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. SCHLOSSER (1865-1919) x Kerkrade 1899 Agn. HENSGENS
|----|----|----|----•...Hend. Jos. SCHLOSSER (1869-1931) x Kerkrade 1894 Hel. ESSERS (1872-1926)
|----|
|----|----• Mar. Elis. WIERTS (1805-) x Kerkrade 1830 Ger. Jos. QUAEDTVLIEG (-1864)
|----|
|----|----• Joh. Wil. WIERTS (1807-) x 1) Zundert 1839 An. Corn. BASTIANEN (1820-)
|----|----|....x 2) Diesen 1851 Franc. NAUWENS
|
|----•...An. Elis. DEBETS (1780-1837) x Hulsberg 1807 Petr. Jos. OUTMANS (AUTMANS) (1778-)
|----|----•...Joh. Rein. OUTMANS (1808) x Gulpen 1839 An. Cath. SLANGEN (1810-65)
|----|----|----•...Mar. Gert. OUTMANS (1849-) x Gulpen 1873 Ignat. P.J. HOLLANDERS (1841-)
|----|----•...Joh. Leon. OUTMANS (1818-95) x Wijnandsrade 1839 Mar. Marg. BOOSTEN (1814-) [zie boven]Dirk DebetsMachiel Debets wordt 20 juni 1743 in Schimmert gedoopt als zoon van Dirk* en Anna Houtvast. Hij woont in Haasdal en van kostwinning, bezit of welstand is verder niets bekend.
Hij trouwt 1 sept. 1771 in Schimmert Anna Schepers, gedoopt aldaar op 26 jan.1746 als dochter van Adam en Helena Selvilex. Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren tussen 1771 en 1787, waarvan vier na de verbanning van de man.
Hij is voorjaar 1775, ruim een half jaar na de terechtstelling van zijn vader gevlucht voor het gerecht en wordt 8 sept. 1776 bij verstek voor eeuwig verbannen uit de landen van de Generaliteit. Maar van 1780 tot 1787 worden er weer kinderen van Machiel en Anna gedoopt in Schimmert, hij is dus weer teruggekeerd naar de nabijheid van zijn gezin. Misschien woonde hij al die tijd bij de verwanten van zijn moeder in Nuth, dat 'op het Spaans' lag, dat wil zeggen Oostenrijks gebied, dus veilig voor het gerecht van Valkenburg. Machiel overlijdt 50 jaar oud op 30 april 1794 in Nuth en Anna Schepers op 1 april 1829 in Wijnandsrade, zij is dan 83 jaar oud.

ZIE VERDER:

— LINK - Genealogie van Jan Debets (in nieuw venster) hier

— Documenten: Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224, 226, 355 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 259
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER