DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Bok

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Bok

Confrontatie van Dirk Debets met Willem Adriaans
Valkenburg 25 juli 1774 • RHCL Maastricht • LvO 8168

© Maaike van Eekelen


© Maaike van Eekelen

Confrontatie gehouden
.....Ter instantie
van den Wel Ed. Gestr. Heer
Lt.-Hoog Drossard deeses
Lands nom. officij informant
.....Tusschen
Dirk Debits
.....en
Willem Adriaans beijde
Gedetineerden op den Lands-
huijse van Valkenborg
.....over
D'articulen van Confrontatie
heden ter Rolle overgegeven

Lunæ den 25 Julij 1774

Sijn gesisteerd van wegens den Here Informant voornoemt Dirk Debits en Willem Adriaans, beijde gedetineerden ten eijnde om tegens elkanderen geconfronterd te worden, dewelke aangemaand sijnde de waarheijd gestand te doen en gevraagd over voorschreven articulen over en weder geantwoord hebben
Dirk Debits........................Willem Adriaans

Art.1
Verklaaren over en weer malkander te kennen
Art.2
Sedert de twintig jaaren malkander te kennen
Art.3
Verklaaren over en weder geen vijandschap
met malkanderen gehad te hebben
Art.4
Verklaard dat sij beijde gedetineerdens sijn meede lidmaaten van de berugte bende in deese Lande ontdekt en dat hij den tegens hem geconfronteerde bij diefstallen gesien heeft
Verklaard nergens van te weeten

Art.5

Dat sij gedetineerdens te samen bij Diefstallen geweest sijn, blijvende hij gedetineerde bij sijne gegevene Responsiven persisteeren
Weet nergens van

Quibus prælectis persisterunt et signaverunt

Merk van + Dirk Debets.....W Adrijaens

Nobis presentibus
J. Theod. - VCraen - PVandenHeuvel
A. Wilmar
J.L. Wintgens

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER