Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailAdriaens


001

Willem Adriaens, leidekker in Aalbeek, gefolterd, galg 1774

•  Wil. ADRIAENS (1732-74) x Schimmert 1758 Mar. Gert. LAHAIJE (1732-1819)
|
|----•...Joh. Mat. ADRIAENS (1759-1803) x Hulsberg 1784 An. Elis. TIMMERS (-1820)
|----|
|----|----•...Mar. Gert. ADRIAENS (1784-1826) 1Ί rel.m. N.N.
|----|----|...x 2Ί 1811 Jacob KERCKHOFS (1787-1843)
|----|----|
|----|----|----•...1) Joh. Jos. ADRIAENS (1807-81) x Wijnandsrade 1831 An. Cath. BOESTEN (1810-83) [zie 117]
|----|----|----|----•...Wijn. Hub. ADRIAENS (1831-87) x Kerkrade 1861 Joan. Mar. SCHEEREN (1837-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. ADRIANS x Kerkrade 1885 Petr. Jos. SLANGEN (1861-1908) [zie 527]
|----|----|----|----•...An.M.H. ADRIAENS (1838-) x Maastricht 1865 Joh. Hub. LAST (1838-84)
|----|----|----|----|----•...Petr. Hub. LAST (1866-) x Schimmert 1898 An. Mar. LAHAIJE (1875-) [zie 421]
|----|----|----|----|----•...Hub. Jos. LAST (1867-1930) x Meerssen 1894 Hub. UMMELS
|----|----|----|----|----•...Joh. Jac. LAST (1872-1737) x Meerssen 1894 Elis. SCHRΦDERS
|----|----|----|----•...Joh. Jac. ADRIAENS (1840-1914) x 1Ί Wijnandsrade 1874 Joan. Mar. VAN DEN BOSCH (1851-)
|----|----|----|----|... x 2Ί Schinnen 1881 Barb. FRIJNS
|----|----|----|----•...Petr. Jos. ADRIAENS (1844-)  x Wijnandrade 1874 Mar. Hel. WINTJENS (1850-) [zie 117]
|----|----|----|----•...Elis. ADRIAENS (1846-1917) x Ulestraten 1876 Theod. CAENEN
|----|----|----|----•...Joh. Math. ADRIAENS (1807-81) x Merkelbeek 1888 An. Jos. COUMANS (1859-)
|----|----|
|----|----|----•...2) Joh. Math. KERCKHOFS (1812-59) x Hulsberg 1836 Mar. Hel. SNACKERS (1800-)
|----|----|
|----|----|----•...2) Joh. Jac. KERCKHOFS (1816-92) Schimmert 1843 Mar. Elis. KLINKHAMERS (1812-84)
|
|----•...Wijn. ADRIAENS (1760-1834) x Heerlen 1795 Joan. Mar. DOUVEN (1773-1840)
|
|----•...Mar. An. ADRIAENS (1763-1811) x Joh. Hend. KREYEN (1770-1835)
|----|
|----|----•...Andr. KREIJEN (1798-1859) x Hulsberg 1826 Mar. An. BINDELS (1802-72)
|----|----|
|----|----|----•...Hend. Hub. KREYEN (1828-96) x Hulsberg 1860 Joh. Petr. CANISIUS (1817-94)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. CANISIUS (1860-) x Hulsberg 1886 Petr. Franc. BREULS (1852-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. CANISIUS (1866-) x Hulsberg 1892 Petr. Jos. SOONS (1865-) [zie 329a]
|----|----|
|----|----|----•...Agnes KREYEN (1834-) x Kanne 1861 Lamb. JANSSENS (1826-)
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Elis. KREYEN (1836-) x Hulsberg 1858 Joh. Arn. MOONEN (1832-) [zie 039]
|----|----|
|----|----|----•...Mar.G.R. KREYEN (1838-) x Maastricht 1872 Joh. J.H. LEENDERS
|----|----|
|----|----|----•...Andr. Hub. KREYEN (1841-1901) x 1Ί Zutphen 1873 Hendr. MULDER
|----|----|----|...x 2Ί Zutphen 1875 Hendr. WILKES
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Wil. KREYEN (1843-) x Kerkrade 1873 Mar. C.P. NAGELS
|----|----|----|----•...Mar. Hub. KREYEN x Kerkrade 1894 Bart. Jos. GERARDS (1870-1941) [zie 012]
|----|----|
|----|----|----•...An.Mar. KREYEN (1846-1930) x Hulsberg 1874 Joh.Mat. LINNOVANDENBERG (1849-)
|----|
|----|----•...Win. CREIJEN (1801-66) x Margraten 1829 Mar. Agn. JACOBS (-1867)
|
|----•...An. Elis. ADRIAENS (1765-1841) x 1Ί Hulsberg 1789 Nic. SCHOUTETEN (1761-1815) [zie 502]
|----|...x 2Ί Hulsberg 1812 Lamb. HUSTINGS
|
|----•.. Hend. ADRIAENS (1769-1811) x Maastricht 1803 Isab. WIJKMANS (1779-)
|----|
|----|----•...Lod. Balt. ADRIAENS (1805-71) x Maastricht 1828 An.B.H. HERMANS
|----|----|
|----|----|----•...Petr.Hub. ADRIAENS (1828-83) x Maastricht 1851 Mar. Ida RAMAKERS
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Sib. ADRIAENS (-1913) x Maastricht 1869 Kasp. Ger. LINDAUER
|----|----|----|----•...An. B.H. LINDAUER (1869-) x Maastricht 1897 Kar. Joh. BUNCKE
|----|----|
|----|----|----•...Math. Hub. ADRIAENS (-1870) x Maastricht 1856 Cec. Jud. GIESEN
|----|----|
|----|----|----•...Joh.J.H. ADRIAENS x Maastricht 1870 Joan. Fil. JANSSEN
|----|----|----|----•...Nic. ADRIAENS (1875-1939) x 1) Maastricht 1899 Mar. Hub. WEIJL
|----|----|
|----|----|----•...Ant. Gert. ADRIAENS (-1895) x Maastricht 1852 Jos. VAN VOORDEN (-1929)
|----|----|----|----•...Lod. Balt. VAN VOORDEN (1865-) x Maastricht 1886 Mar. Cath. HITZ
|----|----|----|----•...Joh. Bern. VAN VOORDEN (1871-1950) x 1) Maastricht 1897 Louisa Cl. DICKMEIS
|----|----|----|----•...Mar. Jul. VAN VOORDEN (1873-) x Maastricht 1897 Jac. Hub. MARTIN
|
|----•...An. Gertr.. ADRIAENS (1771-) rel.m. N.N. WILLEMS
|----|----•...Joh. Petr. WILLEMS (1788-1873) x Maastricht 1810 An. Cath. REUPERS (1786-1856) [zie 468]
|----|----|----•...Petr. Leon. WILLEMS (1816-91) x Ulestraten 1846 Mar. Cath. VAN REIJMERSDAEL (1823-99)
|----|----|----|----•...Petr. Hub. WILLEMS (1847-1916) x Maastricht 1872 Mar. Sib. HONINGS (1850-1923)
|----|----|----|----|----•...Petr. Leon. WILLEMS (1873-) x Maastricht 1895 Mar. Hend. FEHRENBACH (1868-)
|----|----|----|----|----•...Cath. WILLEMS (1875-) x Maastricht 1898 Joh. Lamb. AERTS (1877-)
|----|----|----|----•...Adam Mart. WILLEMS (1859-1938) x Ulestraten 1890 Mar. Jos. STEVENS (1863-)
|----|----|----•...Petr. WILLEMS (1820-93) x 1° Maastricht 1848 Mar. Elis. SCHOORMANS (-1859)
|----|----|----|...x 2° Maastricht 1862 Mar. Hel. MAESSEN (1816-77)
|----|----|----|...x 3° Maastricht 1873 Maria PETERS (1821-93) [zie 134]
|
|----•...Mar. Cath. ADRIAENS (1773-) x Lamb. CLOUSSENS

Met dank aan Arjen Wolters.© Maaike
            van Eekelen

Joannes Lahaye

Mathijs Boormans

Dirk Debets

Lins Schouteten

Willem Adriaens wordt geboren in Nagelbeek en 10 juni 1732 gedoopt in Schinnen als zoon van Joannes en Maria Erkens. Woont sedert 1767 in Aalbeek, werkt als leidekker en bebouwt wat land
Hij trouwt 4 juni 1758 in Schimmert met Maria Gertrudis Lahaye, gedoopt 12 juni 1732 in Hulsberg als dochter van Winand en Anna Joanna Offermans en een nicht van Joannes Lahaye*. Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren tussen 1759 en 1773, allen gedoopt in Hulsberg.
Willem is genoemd als complice van de bende door Mathijs Boormans*, Dirk Debets* en Lins Schouteten* gearresteerd 22 juli 1774 samen Joannes Lahaije en gevangen gezet in het Landshuis in Valkenburg. Hij is verhoord op 24 juli en daarna geconfronteerd met Dirk Debets, maar blijft steeds ontkennen medeplichtig te zijn aan enig misdrijf en wordt daarom veroordeeld tot ondervraging onder tortuur. Bij dit scherp verhoor op 5 aug. bekent hij medeplichtig te zijn aan een tiental overvallen en dat hij als 18-jarige al betrokken zou zijn bij de roofmoord op de pastoor van Grevenbicht in januari 1751. Ook bekent hij actief meegedaan te hebben aan een gewelddadige overval op het Nieuw Huis van Campo (onder Nuth) en beschuldigt hij anderen als complicen van dat misdrijf. In december van dat jaar zal blijken dat deze overval nooit heeft plaats gevonden, slechts een verhaal was dat de ronde deed. Maar op grond van zijn bekentenissen is hij ter dood veroordeeld. Willem sterft 42 jaar oud op 24 nov. 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Maria Gertrudis Lahaye overleeft haar man bijna 45 jaar en overlijdt op 16 aug. 1819 in Hulsberg, zij is 87 jaar oud geworden.

Opmerking: Willem noemt onder tortuur een diefstal in 'de Croon' onder Heer, maar elders is daar helemaal niets over te vinden.


ZIE VERDER:

— Documenten: Eerste verhoor 25 juli 1774
..........Confrontatie met Dirk Debets
..........Lijst scherper examen 5 aug. 1774
..........Beschuldiging van Willem Willems.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Willem Habets.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Anton Bosch.....In strafvordering
..........Beschuldigingen van Bastiaan Boosten
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........In: Interrogatorien voor Anton Emonts en Verhoor 20 okt. 1774
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 4 nov.1774
..........Bericht in krant van die tijd over terechtstelling
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 221, 352 [samenvatting], 358
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p.42 'Deel II (2014)' p. 250
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER