Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailBoormans - Bormans


031

Geurtje Haccourt uit Broekhem, gefolterd, galg 1774

•...Godf. BOORMANS (1728-74) x Houthem 1758 Mar. Cath. PESSERS (1731-86)
|----•...Mar. Cath. BOORMANS (1769-) x Houthem 1829 Heijl. VAN EIJS (1777-)Jan Boormans

Mathijs Boormans

Geurt Boormans wordt 'Geurtjen Haccourt' genoemd, maar een band met de familie van die naam is niet bekend. Op 14 jan. 1728 in Hulsberg gedoopt als zoon van Godfried en Maria Schouteten, een jongere broer van Jan* en Mathijs Boormans*. Hij woont in Broekhem in de bank Meerssen, waarschijnlijk landbouwer, bezit land en wat vee.
Hij trouwt 10 jan. 1758 in Houthem met Maria Catharina Pessers, gedoopt aldaar 22 aug. 1731 als dochter van Arnold en Maria Stevens. Uit dit huwelijk zijn tussen 1759 en 1769 vier kinderen geboren.
Arrestatie en detentie in Valkenburg 27 jan. 1774, de volgende dag al aan een scherp examen onderworpen en op 2 mei nog een keer. Dan heeft hij genoeg bekend en volgt een doodvonnis doodvonnis. Geurt sterft 46 jaar oud op 7 juli 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Maria Catharina Pessers overlijdt 26 dec. 1786 in Houthem.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst scherper examen 28 jan. 1774
..........In: Scherp examen Janneke Smeets 17 mei 1774
..........Bericht in krant van die tijd
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Notarieel onderzoek naar bezit 21 feb. 1775
..........Kosten executie bezittingen
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........In: Crimineel examen Geertruid Bosch 22  juli 1775
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219/20, 352, 366 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 253
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

031a

Joannes Boormans alias Hakworst uit Nuth, gefolterd, galg 1775

•...Joh. BOORMANS (1721-75) x Schimmert 1754 Cath. ORTMANS (-1788)
|
|----•...Joh. Wern. BOORMANS (1756-1823) x Nuth 1787 Mar. Cath. CORVERS (1767-1827)
|----|
|----|----•...Jan Math. BOORMANS (1789-1835) x Hulsberg 1815 An. Cath. BROUNS (1781-)
|----|----|----•...Mar. Cath. BOORMANS (1816-57) x Gulpen 1843 Joh. Hub. LAMBERTS (1816-)
|----|
|----|----•...Rein. BOORMANS (1798-1876) x Wijlre 1822 Mar. An. MECHELS (1793-1861)
|----|----|----•...Rein. Jos. BORMANS (1825-96) x Simpelveld 1854 Mar. Agn. WINTGENS (1829-1906)
|----|----|----|----•...Godf. J.H. BORMANS (1857-1926) x Wijlre 1889 Mar. A.A. WILLEMS (1862-)
|----|----|----|----•...Joh. Ren. BORMANS (1855-1940) x Wijlre 1890 Mar. Theod. HUPPERICHS (1862-)
|----|----|----•...Joh. Hendr. BOORMANS (1832-) x Wijlre 1858 Mar. Elis. DESWIJSEN (1827-1912)
|----|----|----•...Mar. Cath. BOORMANS (1835-1916) x Wijlre 1863 Joh. Hendr. WINTGENS (1833-1912)
|----|----|----|----•...Mar. J.H. WINTGENS (-1916) x Voerendaal 1900 Ger. Jos. LIPPERTS
|----|
|----|----•...Hendr. BOORMANS (1801-85) x 1° Wittem 1821 Mar. An. WAUBEN (1782-)
|----|----|....x 2°Wijlre 1852 Mar. Jos. BERGMANS (-1879)
|
|----•...Mar. An. BOORMANS (1764-1839) x Strucht 1800 Jean FRAEN (1760-)Geurt Boormans

Matthijs Boormans

Herman Heugens

Lins Schouteten

Rein Sijben

Gerrit Pakbier

Nicolaas Reemps

Campo in het Nieuw Huis

Joannes Boormans wordt in de wandeling 'Hakworst' genoemd, misschien een verbastering van 'Haccourt' zoals twee broers worden genoemd. Geboren in Heek en gedoopt op 26 jan. 1721 in Hulsberg als zoon van Godefridus en Maria Schouteten of Schoutten, een broer van Geurt* en Matthijs Boormans*. Hij woont in Hellebroek in de heerlijkheid Nuth, nadat hij per vonnis van 13 juni 1758 uit het Staatse deel van de Landen van Overmaas is verbannen vanwege diefstal van linnen uit een bleekweide. Het is niet duidelijk waarmee hij de kost verdiend.
Hij trouwt 7 okt. 1754 in Schimmert met Catharina Ortmans en uit dit huwelijk worden van 1756 en 1767 vijf kinderen in Nuth gedoopt.
Herman Heugens* uit Heerlen noemt Joannes in juni 1773 als medeplichtige aan een paar overvallen, Lins Schouteten* doet dat juni 1774 en okt./nov. 1774 volgen Rein Sijben*, Gerrit Pakbier* en Nicolaas Reemps*, inwoners van Heek en gevangenen in Valkenburg. Op 13 dec. wordt een arrestatiebevel gegeven door de schepenen van Nuth op grond van ingewonnen inlichtingen. Joannes wordt ingesloten op kasteel Reijmersdaal en ondervraagd op 20 dec. en op 10 en 17 jan. 1775. Hij onkent en probeert zijn onschuld aan te tonen, maar op 28 jan. volgt een vonnis tot scherp examen. Deze pijnlijke ondervraging wordt gehouden op 30 en 31 jan. en 1 febr. en daarna op 11 en 13 febr. volgt nog nader scherp verhoor. Per vonnis van 18 febr. is hij ter dood veroordeeld en enkele dagen later sterft Joannes aan de galg.
Catharina Ortmans wordt 25 dec. 1788 in Nuth begraven.

Opmerking: bij het 'vooronderzoek' door het gerecht van Nuth blijkt van ιιn van die overvallen waarvan Joannes beticht is, geen corpus delicti ofwel proces verbaal te zijn en dat is een wettelijk vereiste. Aangezien de diefstal bij Campo in het Nieuw Huis achter Schimmert binnen de bank Nuth ligt, gaan de schepenen zelf op onderzoek uit. Daarbij blijkt deze overval nooit gebeurd te zijn, niet meer dan een kletspraatje dat de ronde doet.

ZIE VERDER:

–– Documenten: in Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........In: Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Criminele rol Nuth 10 dec. 1774 - 18 feb. '75
..........Vonnis Nuth 18 febr. 1775
..........Ook broer werd aangeduid als hackworst

–– Lit. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 53 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 39 [kopie Sleinada]
...- F. van Gehuchten 'Hakworst in Nuth' (in: 't Bokske nr. 17 s.d.) p.13 e.v.
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p.186/7, 254, 257
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

032

Haccourt, dagloner uit Heek, gefolterd, galg 1774

•...Mat. BOORMANS (1723-74) x Hulsberg 1754 An. Mar. DAMEN (1719-80)Jan Boormans

Geurt Boormans

Lins Schouteten

Anton Bosch

Matthijs Boormans wordt 'Haccourt' genoemd, net als zijn broer Geurt, maar een band met de familie van die naam is niet bekend. Net als zijn broer Jan* wordt hij wel eens 'Hakworst' genoemd, misschien een verbastering van Haccourt? Hij is geboren in de Heek en 24 feb. 1723 gedoopt in Hulsberg als zoon van Godfried en Maria Schouteten, een broer van Jan en Geurt Boormans*, woont in Heek, werkt als dagloner, bezit een huis en land van enige waarde.
Hij trouwt op 11 aug. 1754 in Hulsberg met Anna Maria Damen. Uit dit huwelijk wordt in 1755 een zoon gedoopt in Voerendaal.
In juni 1774 is Matthijs genoemd als bendelid, onder meer door Lins Schouteten* als "gekleed in eenen grijsen Tirrenteijen Rok, gewapent met eene Schaapsherders Schup". Het gerecht vraagt 8 juli juridisch advies aan advovaat J.C.S. de Limpens en de arrestatie volgt 16 juli 1774. Al drie dagen later op 19 juli is hij onderworpen aan een scherp verhoor en bekent geronseld te zijn voor de bende door Anton Bosch* de Glaeser uit Heek en aan een zestal overvallen en diefstallen deelgenomen te hebben. Op grond van deze bekentenissen is na een zeer korte detentie al een doodvonnis geveld. Matthijs sterft 51 jaar oud op 28 juli 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Anna Maria Damen overlijdt 20 aug. 1780 in Hulsberg.

Opmerking: Anna Maria Damen mag twee percelen akkerland zelf verkopen op voorwaarde dat de opbrengst wordt overgedragen aan de rentmeester van de Staten-Generaal. Om de schande van de executieverkoop te voorkomen? Om een betere prijs te kunnen behalen?


ZIE VERDER:

— In documenten: in Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Nota juridisch advies
..........Lijst scherper examen 19 juli 1774
..........In verhoren 25 juli 1774 van Willem Adriaans ..........van Joannes Lahaye
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Beschuldiging van Willem Willems.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Willem Habets.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Anton Bosch.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........In: Verhoor Daniel Hollanders 21 okt 1774
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 4 nov.1774
..........In: Scherp verhoor Daniel Hollanders 9 nov.1774
..........Bericht in krant van die tijd
..........In: Scherpe verhoren van Joannes Haesen dec. 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Weduwe Maria Damen verkoopt land 8 mei 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen van Anton Bosch 28 apr. 1776
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 92, 94 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 121, 220, 352 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 142, 250
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER