DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenEerste verhoor

© Maaike van
        Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van
        Eekelen

Eerste verhoor Joannes Lahaye, Valkenburg 25 juli 1774
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8169

© Maaike van
        Eekelen

Personneele
Responsiven ter instantie
van den Wel ED. Gestrenge
Heer en Mr. W.D. Vignon
Lt. Hoog Drossard deeses
Lands nom. officij Informant
  Door
Johannes Lahaye gedetin.
  Over
D'Articulen interrogatoir
heeden ter Rolle geëxhibeert

Luna den 25 Julij 1774

Is gesisteerd van wegens den Heer Informant voornoemt de Gedetineerde Johannes Lahaye denwelken aangemaand sijnde de waarheid gestand te doen en gevraagd sijnde over voorschreve Artikulen geantwoort heeft was volgende

  Op Art.1
Segt oud te sijn in de veertig jaaren, gebooren en woonagtig te Aalbeek ressort der hooft banke Climmen, getrouwd te sijn met Geertruijd Stenten van Grotenraede uijt het Gulkerland sedert de veertien a vijftien jaaren en met deselve vier kinderen te hebben, van costwinninge eenen schoenholtjes maeker.

  Art. 2
Expedivitse precedente

 Art. 3
Verklaard Matthijs Boormans alias Haccourt uijt de Heek, item Dirk Debets en Lins Schouteten van jongs af aan te kennen.

  Art. 4
Segt geene vijantschap voor soo veel hem bewust is met deselve bovengenoemde persoonen gehad te hebben.

  Art. 5
Verklaard anders niet van eene bende gaudieven gehoord te hebben, als dat nu sedert eenige tijd gevangen en gehangen worden.

  Art. 6
Segt daar van geene kennisse ofte wetenschap te hebben.

  Art. 7
Verklaard onder de voorsz. bende gau dieven niet te gehooren.

  Art. 8
Ontkend ad idem.

Het geene aan den gedetineerde nog duijdelijk voorgelesen sijnde heeft verklaard daar bij te blijven persisteeren ten eijnde deesen eijgenhandig onderteekend
J. Laheij
Nobis presentibus
A. Wilmar – J.Theod.VCraen
J.L. Wintgens© Maaike van
        Eekelen

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER