DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten

Maria Damen, weduwe van Matthijs Boormans, verkoopt liever onderhands aan een buurman
RHCL Maastricht   ---   LvO  7107 - 453/48 mei 1775 Maria Damen, wed. v. Matthijs Boormans voor not. C. Swildens
8 mei 1775 Registratie voor Proostschout en schepenen van de hoofdbank Klimmen

... Maria Damen, Weduwe wijlen Matthijs Bormans, inwoondersse in de Heek onder de Banke Climmen, dewelke verklaarde verkogt, gecedeert op- en overgedraegen te hebben ... aen en in behoeve den Eersaemen Hendrik Vaessen, ongehoud dog meerderjaerig, meede inwoonder in de Heeck dese twee volgende stukken ackerland,
waarvan het eerste gelegen is in de Heek, agter de Coolhoven, Reijgen: Een zijde Thomas Jacobs Erfgenamen, d'ander Peter Gelders, beijde Hoofden Gem. Thomas Jacobs Erfgen. groot aen maete sesennegentig kleijne Roede,
het ander geleegen op den Hellebeukel Reijgen: Een lange zijde d'Erfgen. Joh. Bormans, d'ander altaar land, van Valckenborg, beijde hoofden de goederen van den Hoff Overheek, groot aen maete hondert en twintig kleine roede

... welke twee parceelen van Erven zijn herkomende wijlen der eerste comparante man over eenigen tijd geëxecuteerd en bij den Edelen Agtbaren Geregte der stad en vrijheijd Valkenburg aan de verkopersse in eijgendom overgelaten onder conditie dat de cooppeningen daervan provenieerende zullen overgebrogt en geconsigneert worden in handen van den wel edelgestrenge heer en mr. W.H. van Panhuijs, rentmeester der Domeinen.

Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER