DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Vragen voor verhoor  van Anton Emands 20 okt. 1774
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Interrogatorien
  voor
Den Welde. Gestr. Heer
en Mr. W.D. Vignon, Lt.-
HoogDrossard deeses
Lands nom. officij Informant
  Tegens
Anthon Emons, gedetineerden

UEd. Achtb. worden gebeden den voornoemde gedetineerde over de naervolgende Artikulen te verhoren en desselvs responsiven in geschrifte te redigeren, quo facto copie om etc.

  1.
Aen den gedetineerde te vragen desselfs ouderdom, geboorte- en woonplaats, hoe lang aldaar gewoont heeft en waarmede sijnen kost wind

  2.
Te vragen of in huwelijk is, zedert wanneer, met wie en hoeveel kinderen heeft

  3.
Te vragen of kent Wilm Huijnen, Wilm Adriaens en Peter Hertzog.
  In cas van jae, aen den gedetineerde te vragen zedert wanneer met de selve kennisse gemaakt en hoe lang hem gekent heeft.

  4.
Of met deselve ooijt eenige vijandschap gehad heeft

  5.
Of aan hem bekent is dat in de omliggende Landen sig eene Bende nagtsgesellen of gauwdieven ontdekt heeft.

  6.
Of al meede aen hem bekent is, dat deese Bende sig pligtig gemaakt heeft aan verscheide huisbraken, diefstallen en andere euveldaeden.
  In cas van Jae aan den gedetineerde te vragen welke huijsbraken en euveldaeden aan hem bekent en hoe deeze ter sijner kennise gekomen sijn.

  7.
Waar dat den gedetineerde is Lidmaet en gehoort onder voornoemde Bende

  8.
Waar dat sig met en benvens dezelve pligtig gemaakt heeft aan verscheide diefstallen, huijsbraken en andere euveldaeden.
  In cas van jae zoo worden Ued. Achtb. gebeden van den gedetineerde omstandelijk over t' een en ander, soo als ook nopens de Complicen te interrogeren

Cætera suppleant domini auditores in en op alles etc.

Implorerende
C.L. de Limpens
1774


Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER